Hopp til innhold

Skrinlegger Arctic Center for godt

– Det er over. Jeg bruker ikke mer penger på det der, konstaterer investor Knut Wilhelmsen, etter at Tromsø kommunestyre vedtok at de gjerne ønsket en alpinbakke, men ikke ville ha hyttelandsbyen som skulle finansiere anlegget.

Arctic Center/Finnheia alpinpark i Håkøybotn på Kvaløya i Tromsø

Det ble med drømmen: Kommunestyret i Tromsø vendte tommelen ned

– Det blir ingenting med meg i førersetet. Med så uforutsigbare politikere går jeg ikke i gang med en ny reguleringsplan til fem millioner kroner, når man ikke vet hva de sier om to-tre år. Nei, jeg er for gammel til det, konstaterer investoren.

I 40 år har han vært involvert i planene om å etablere en alpinbakke med tilhørende hyttelandsby Totalt er det brukt 28 millioner kroner på å få klar forslaget til reguleringsplan, som kommunens administrasjon anbefalte at politikerne skulle vedta.

Wilhelmsens bror, Tromsø-ordfører og medinvestor Gunnar Wilhelmsen, var erklært inhabil i behandlingen av saken. Hans eget parti, Arbeiderpartiet, var delt i saken, noe som bidro til at forslaget ble nedstemt. Naturlig nok er også han skuffet over vedtaket.

Gunnar Wilhelmsen

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen er nest største investor i Arctic Center gjennom selskapet Triko AS.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Først og fremst er jeg skuffet. Men jeg respekterer flertallet. Samtidig har prosessen vært litt uvanlig. Mange ordførere fra både høyre- og venstresiden har vært for prosjektet, men nå fikk det ikke flertall i kommunestyret, oppsummerer ordføreren.

Samtidig mener han at både han selv og broren skal klare å gå videre.

– Det er noen bedrifter som har det verre i disse koronatider, og da tenker jeg ikke minst på mange reiselivsbedrifter, sier Gunnar Wilhelmsen.

Hagler inn med sympatimeldinger

Det har vært mange kamper underveis, men prosjektet har hatt kommunen i ryggen. To grunneiere motsatte seg lenge planene, men i 2017 vant Tromsø kommune over dem i retten og kunne ekspropriere bruksretten til området.

To reguleringsplaner ble laget, ett for hyttelandsbyen med hotellanlegg og 340 hytter, og ett for alpinanlegget med seks heiser og 13 traseer.

Da kommunestyret i dag skulle stemme over om disse skulle vedtas, endte det med at flertallet ønsket alpinanlegget, men ikke hyttene.

Men politikerne får ikke i pose og sekk, konkluderer investoren. Å bygge ut et alpinanlegg uten hyttelandsbyen er helt uaktuelt, understreker han.

For å kommentere prosessen, viser han til sympatimeldinger som han har fått etter vedtaket.

– Det hagler inn med meldinger fra beboere i Tromsø om «muppet show», useriøst, svik og det som verre er.

– Det ble i hvert fall en fin vei til kirkegården

Flere av politikerne fra Arbeiderpartiet la frem sine innspill til endringer av anlegget underveis, som kunne gjøre det mer aktuelt for dem å stemme ja. En strengere miljøprofil og offentlig tilgjengelige toaletter var to elementer som ble nevnt.

Knut Wilhelmsen

Knut Wilhelmsen i Berner Consult er den største investoren i Arctic Center. Han begynte planleggingen av anlegget for 40 år siden. Men nå er det over.

Foto: NRK

– Heitmann skal jo «kna» prosjektet. Men han kan ikke kna det, verken han eller noen i Arbeiderpartiet. Vi har brukt landets beste arkitekter og konsulenter. Dette var en helhetlig pakke for å gi Tromsø et ordentlig anlegg, sier Knut Wilhelmsen.

I kommunestyremøtet uttrykte politiker Jan Blomseth fra Nei til Bompenger bekymring for at et nei kunne føre til juridisk etterspill.

– Det må få konsekvenser. Det er ikke en trussel, men en opplysning. Men jeg har ikke tenkt på hva vi skal gjøre, sier Wilhelmsen.

Området rundt Finnheia blir dermed stående uberørt. Eller, noe arbeid anleggsarbeid er allerede utført i området.

– Det ble i hvert fall en fin vei til kirkegården i Håkøybotn, sier han med betydelig sarkasme.