Hopp til innhold

Tromsø kommune sa ja til alpinanlegg, nei til hyttelandsby

Etter en lang debatt, stemte kommunestyret i Tromsø ja til alpinanlegg og nei til det planlagte hytte- og alpinanlegget Arctic Center i Tromsø.

Arctic Center i Håkøybotn i Tromsø
Illustrasjon: Arctic Center

Hyttelandsbyen og skiheisen som er planlagt utenfor Tromsø, Arctic Center, har ført til mange konflikter, og blant annet splittet Arbeiderpartiet i byen i to.

Arbeiderpartiet ønsket å sende forslaget tilbake til administrasjonen, men etter en diskusjon i kommunestyret og en avstemming, er det besluttet at avgjørelsen skulle tas i dag. Da stemmene var talt opp, viste det at 25 stemte for å godta alpinanlegget, mens 18 stemte mot. Om hytteanlegget stemte 20 for og 23 mot.

Dette har så langt i dag skjedd:

 • Kommunestyret stemmer over innstillingen. Resultatet ble 25 stemmer for å si ja til alpinanlegget, og 18 stemmer mot. I avstemmingen om hytteanlegget stemte 20 representanter for, mens 23 stemte mot godkjenning av reguleringsplanen.
 • Vararepresentant for ordføreren, Inge Takøy, debuterer i kommunestyret og argumenterer for at det er vanskelig å snu i 12. time, av hensyn til utbyggerne.
 • Nei til Bompengers partigruppe er ikke enstemmig i sitt syn på Arctic Center.
 • Ann Sissel Enoksen (By- og landlista) sier Håkøybotn er et boligområde der det ikke er lov å bygge boliger. Hun sier innbyggere der har fått avslag på bruksendringer for næringsformål. Over 1500 parkeringsplasser er tegnet inn i planene, og Enoksen mener trafikk fra Arctic Center vil føre til at trafikken over den allerede tungt trafikkerte Sandnessundbrua øker. Derfor er hun restriktiv, sier Enoksen.
 • Helga Marie Bjerke (Krf) sier det er positive og negative sider med saken. «Så lenge det er en liten grønn skog, blir det støy rundt det». Hun peker på at Tromsø har mange andre tilsvarende områder som Finnheia. Bjerke vil gi innbyggere og turister et større tilbud, og mener at Arbeiderpartiets innsigelser bør sendes til Fylkesmannen for mekling.
 • Morten Skandfer sier Venstre har gått til valg med et alpinanlegg i Håkøybotn som mål. Han sier at reiselivet ønsker anlegget, og at turister som kommer hit vil bli her lenger. Han sier det trengs forutsigbarhet for næringslivet, og sier Venstres kommunestyregruppe stemmer for forslaget.
 • Jens Ingvald Olsen (Rødt) mener reguleringsplaner er noe av det viktigste kommunen gjør. Han argumenterer for sitt nei-standpunkt med blant annet med store inngripen i miljø, drikkevannkilder og reindrift.
 • Frps Bjørn Gunnar Jørgensen kritiserer Arbeiderpartiet for å være dominert av AUF'ere som «bare er opptatt av det som skjer mellom campus og sentrum» - og «å hente flyktninger fra Moria». Karakteristikkene får kritikk fra Barbara Vögeler, som ber om at slike uttalelser ikke gis fra talerstolen.
 • Jan Blomseth i Nei til Bompenger det er interessant å vite hvor kommunen står juridisk om man stemmer nei, og peker på at kommunen i så fall har forledet tiltakshaver. Han tror et nei vil kunne gi et rettslig etterspill på grunn av penger kommunen har utbetalt for ekspropriasjonsrettighet.
 • Varaordfører Marlene Berntsen Bråthen sier Senterpartiet er splittet i saken. De ønsker å tilrettelegge både for landbruk og for næringsutvikling.
 • Høyres Sebastian Henriksen mener forutsigbarhet for næringslivet er viktig. Partiet sier ja til planen, og foreslår å sende innsigelsene til fylkesmannen for mekling.
 • Debatten om ja eller nei til etablering av Arctic Center fortsetter.
 • Avstemmingen om utsettelse er over, og flertallet ønsker ikke å utsette saken. Altså skal saken om Arctic Center avgjøres i dag.
 • Partiene skal nå stemme over om saken om Arctic Center skal utsettes eller ikke.
 • Både Høyre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de Grønne ønsker å avgjøre saken i dag. Også Venstre ønsker å stemme over saken i dag i stedet for å utsette den.
 • Bjørn Gunnar Jørgensen (FrP) er uenig i at avgjørelsen må utsettes og kaller utsettelsesforslaget «en ørkenvandring».
 • Pål Julius Skogholt (SV) mener det er feil å utsette avgjørelsen, og foreslår å legge ved Arbeiderpartiets forslag som innsigelser.
 • Kommunestyret stemmer over om saken er et utsettelsesforslag. SMS-avstemmingen viser et flertall med 34 stemmer mot 9 for at forslaget er en utsettelsessak.
 • Kommunedirektør Mari Hult sier at det foreløpig er uklart om man diskuterer utsettelse eller ikke.
 • Høyres Sebastian Henriksen mener Arbeiderpartiets innsigelser kan tas inn i reguleringsplanen, selv om kommunestyret i dag skulle si ja til planen.
 • Partiene diskuterer nå om hvordan Arbeiderpartiets forslag skal behandles.
 • Tone Marie Myklevoll (Ap) sier partiet ønsker å sende planen tilbake til administrasjonen. Hun sier partiet mener at den ikke er god nok slik den er utformet i dag. Blant annet ønsker de offentlig tilgjengelige toaletter. Forslaget er ikke sendt inn som et utsettelsesforslag, dermed fortsetter debatten.
 • Arbeiderpartiet ber om gruppemøte. Det er derfor pause i styremøtet.
 • Planene i Håkøybotn behandles for øvrig som to separate saker: Én om detaljregulering for alpinanlegg, nedre del, og en annen om Finnheia alpinlandsby. Kommunestyret tar likevel debatten under ett, før det voteres i de enkelte sakene.
 • Tromsøs ordfører, Gunnar Wilhelmsen (Ap), har investert penger i prosjektet. Han er derfor erklært inhabil når partiet har behandlet saken. Et enstemmig kommunestyre konkluderer med at han er inhabil. Plassen til Wilhelmsen i kommunestyret blir erstattet med vararepresentant Inge Takøy.
 • Takøy var den eneste i Ap-gruppa som stemte for planene i det mye omtalte gruppemøtet fredag.
Gunnar Wilhelmsen (Ap)

Ordfører Gunnar Wilhelmsen er nest største investor i Arctic Center og eier 29,75 prosent av aksjene i selskapet. Han er erklært inhabil.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Delt støtte fra partiene

Alpinanlegget har bred støtte på borgerlig side, men for å få planene endelig godkjent må ett av de store posisjonspartiene i Tromsø si ja i kommunestyret onsdag.

Flere sentrale arbeiderpartipolitikere i Tromsø har vært positive. Men før helgen snudde Arbeiderpartiets kommunestyregruppe. Partiet er delt på midten. 64 medlemmer ønsker ikke å vedta reguleringsplanen mens 62 sier ja.

– Arctic Center-saken er komplisert, og det er mange plusser og minuser, sier gruppeleder i Tromsø Arbeiderparti, Jarle Heitmann.

Venstres representant i kommunestyret i Tromsø, Morten Skandfer, vil si ja til Arctic Center og Finnheia alpinpark. Det ble avgjort under tirsdagens partimøte.

Arctic Center, arealplan

Arealplanen viser 6 skiheiser, 13 nedfarter med til sammen 20 kilometer skibakker, hotell med spa og litt mer enn 340 hytter som skal selges på det private markedet.

Illustrasjon: Arctic Center

Sier kommunen nei er det kroken på døra for prosjektet, ifølge hovedinvestor i Arctic Centre, Knut Wilhelmsen.

– Motivasjonen min var å skape arbeidsplasser, og et aktivitetstilbud for barn og unge på Storelva. Da jeg startet var den eldste sønnen min 11 år, sier han.