Hopp til innhold

Skal fikse E6 for milliarder – får støtte fra MDG

To svært ulykkesbelastede veistrekninger i Troms skal oppgraderes for til sammen nær 4 milliarder kroner. MDGs nestleder fra Troms forstår at det er viktig å oppgradere veiene av hensyn til trafikksikkerhet.

Vogntog kjørt av veien på E6 ved Oteren

Veien var delvis sperret da et vogntog i 2012 kjørte av vegen ved Oteren i Nord-Troms.

Foto: Lars Egil Mogård

– Dette betyr en ny hverdag for folk som bor her, sier ordfører i Storfjord i Troms, Geir Varvik (H).

Han forteller at han har kjørt bergingsbil i 30 år, og har sett utallige store og små kjøretøy i grøfta.

Mellom Hatteng i Storfjord og Nordkjosbotn i Balsfjord settes det av 1,8 milliarder kroner for en bedre vei. Dette er en veistrekning der vogntog nærmest har ligget strødd om vinteren. Det har også vært flere alvorlige ulykker på strekningen. Nå skal veien blant annet utvides i bredden og få bedre bæreevne.

Det andre prosjektet er strekningen Olderdalen i Kåfjord og Langslett. Her settes det av 2,1 milliarder. Begge to strekningene hører til E6.

Veiene er viktige for blant annet havbruksnæringen som sender fisken fra Nord-Troms med vogntog.

– Prosjektene er vært veldig etterlengtet for næringsliv og folk som ferdes rundt på disse veiene, sier toppkandidat for Troms Høyre, Erlend Svardal Bøe.

Vogntog på ville veier

Et vogntog kjørte av veien på E6 ved Hatteng i Skibotn fredag 11. januar 2019.

Foto: Tipser

Flaskehalser

De to prosjektene skal gjennomføres i første periode i Nasjonal transportplan (NTP). Det betyr det første seks årene. Og det er Nye Veier som skal oppgradere de to strekningene.

Ordfører i Skjervøy

Ørjan Albrigtsen (KrF), ordfører i Skjervøy, mener prosjektene ikke kunne kommet tidlig nok.

Foto: ØYSTEIN ANTONSEN / NRK

De er kjent i området. Nye Veier er selskapet som i 2019 fikk tildelt den værutsatte E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms. Dette er ei strekning som ofte stenges ned og dermed deler Norge i to.

Ørjan Albrigtsen, 3.-kandidat for KrF i Troms og Finnmark og ordfører i Skjervøy i Nord-Troms, sier glad for at veiene i området skal bli bedre. Han sier at næringslivet har vært klar på at dette er flaksehalser som man er nødt til å ta tak i.

Albrigtsen påpeker at det har vært jobbet svært mye fra hans region for å realisere veidrømmen.

– Dette er fantastiske nyheter. Sjømatnæringen har vært klar på at samferdsel er utrolig viktig. Jeg veldig glad for at regjeringen nå har hørt på oss, sier han.

Fornøyd MDG-politiker

Kriss Rokkan Iversen (MDG)

Kriss Rokkan Iversen (MDG) sier hun forstår at det er viktig å oppgradere veistrekningene i Troms.

Foto: Siri Døsen / MDG

Albrigtsen påpeker at det i hans område, der fisken skal passere, er flere bruer som er så smale at to biler ikke kan passere på et skikkelig vis. Og aller minst vogntog.

Det samme sier Kriss Rokkan Iversen. Dette til tross for at nestlederen i MDG, som sitter på fylkestinget i Troms og Finnmark, torsdag var kritisk til et annet veiprosjekt.

Etter at regjeringen hadde gjort det klart at de vil prioritere E6 i Sørfold i Nordland, var hun raskt ute med kritikk. Rokkan Iversen mener at å «drysse milliarder» over prosjektet egentlig er kamuflasje for at vi ikke får realisert Nord-Norgebanen. Altså en jernbane til Troms.

Men disse veiprosjektene stiller hun seg bak.

– Dette er to viktige prosjekter med tanke på trafikksikkerhet. Dette er biter av E6 som ikke direkte konflikt med en trasé for Nord-Norgebanen. Jeg har full forståelse for at man ønsker å gå videre med dette.

Rokkan Iversen sier Nord-Norgebanen opp mot vei i Troms like fullt må diskuteres.

– I Nord-Norge må vi se sammenhengen i ting. Når vi nå forskyver Nord-Norgebanen enda lenger frem i tid, samtidig som det stadig gis milliarder til veiprosjekter, får vi en veldig låst situasjon der den fremtidige samferdselsstrukturen i Nord-Norge blir knyttet til vei.

LES OGSÅ: