Krever handling etter nok ei dødsulykke: – Helt utrolig at noe ikke har blitt gjort

Ordførerne i Balsfjord og Tromsø krever at veien gjennom Lavangsdalen må utbedres etter dødsulykken søndag kveld.

Lavangsdalen

Etter flere alvorlige ulykker fikk strekningen i Lavangsdalen en midtdeler i 2013. Nå vil kommunene tilknytta dalen forlenge midtdeleren.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Det er ti år siden forrige ulykke på strekninga, så det er helt utrolig at det fortsatt ikke er blitt gjort nok for å trafikksikre veien.

To personer mistet livet i en frontkollisjon på E8 i Lavangsdalen i Troms søndag kveld. I tillegg ligger en person skadet på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Ulykken skjedde på en del av strekningen hvor det ikke er midtdeler.

Ulykkesstedet er heller ikke langt fra der fem personer mistet livet, og flere titalls mennesker ble skadet i ei voldsom trafikkulykke for ti år siden. I 2013 ble det satt opp midtdeler på deler av denne strekningen.

Men flere mener det ikke er nok, og krever nå trafikksikkerhetstiltak fra samferdselsministeren Knut Arild Hareide.

Lavangsdalen

Lavangsdalen er en om lag 16 km lang dal som går i retning nord-sør fra Kantornes i Balsfjord kommune til Sørbotn i Tromsø kommune.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Forlanger midtdeler på E8

– Etter at vi fikk midtdeler på deler av veien har vi vært skånet for store ulykker på den strekninga, men det er jo fortsatt ei strekning uten midtdeler, som er både svingete og uoversiktlig. Dette er innfartsveien til Nord-Norges største by, så det er jo naturlig at det er mye trafikk der, sier Johansen.

Johansen sier partiet har diskutert videreføring av midtdeler på veien flere ganger.

– Det er synd at det skal ei ulykke til for at diskusjonen aktiveres igjen.

Gunda Johansen

Ordfører i Balsfjord kommune, Gunda Johansen.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Også Tromsø kommune forlanger at midtdeleren på E8 gjennom Lavangsdalen blir forlenget. Ordfører Gunnar Wilhelmsen sender nå en henvendelse om saken til samferdselsministeren.

Redusert ulykker med 95 prosent

– Vi må se på hvordan vi sammen skal få finansiert det slik at vi får fullføre prosjektet i Lavangsdalen. Vi har ingen liv å miste, og det må departementet med Hareide i spissen finne ei løsning på, sier Tromsø-ordføreren.

– Men er det ikke slik at det ikke er nok trafikk på denne veien til å egentlig ha midtdelere, sett fra vegdirektoratets side?

– Det er ikke bestandig at man skal regne statistikk. Når midtdeleren har resultert i at det har blitt redusert ulykker med 95 prosent, er det svar nok for meg.

Også Troms og Finnmark fylkeskommune vil sende inn et slikt krav til statsråden.

– Vi mener at det må skje snarest at vi får forlenget midtdeleren i Lavangsdalen på E8. De midtdelerne som er etablert allerede, viser at det virker som det skal, sier Kristina Hansen, fylkesrådsleder for samferdsel.

Kristina Hansen

Fylkesrådsleder for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen mener fylket må ta seg råd til å investere i tiltak som sparer liv.

Foto: Synnøve Hole / NRK

Bør også se på andre tiltak

– Jeg har stor respekt for det ordførerne i Balsfjord og Tromsø sier. Likevel har vi en rolle hvor vi må se på hvordan vi skal kunne få mest mulig ut av de midlene vi har til rådighet. Da er det litt avsporing å bare fokusere på midtrekkverk.

Det sier Tore Lysberg, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Han understreker at det også er andre steder som er kritiske, og at man derfor må vurdere hvilke prosjekt som bør prioriteres.

– Man vet at midtrekkverk er et effektivt tiltak for å hindre ulykker, men det koster mye. Det finnes flere tiltak som kan gi god effekt. Som fartsgrense og midtoppmerking blant annet.

Avdelingsdirektør Tore Lysberg, Statens vegvesen

Tore Lysberg, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, sier de også ser på andre mulige tiltak langs Lavangsdalen.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Lysberg understreker at midtrekkverk også skaper utfordringer for brøyting og uttrykkskjøretøy.

– Man må se på helheten. Vi vet at det skjer ulykker, selv om det har vært få av dem etter ulykken i 2011. Vi ønsker å sette inn ressursene der de får mest mulig effekt når det kommer til trafikksikkerhet.

– Hatt en historisk satsing

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skriver til NRK at trafikksikkerhet er noe av det viktigste han jobber med som samferdselsminister.

– Vi har de siste årene hatt en historisk satsing på både vedlikehold og bygging av nye og trafikksikre veier. Dette viktige arbeidet vil vi fortsette med, skriver Hareide.

– I disse dager jobbes det på spreng med å utforme Nasjonal transportplan (NTP), veikartet for hvordan morgendagens infrastruktur skal knytte hele landet sammen. Planen legges fram i løpet av våren.

Knut Arild Hareide, Samferdselsminister (KrF)

Samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Planen vil blant annet si noe om satsingen på mer målrettede tiltak for eksempel knyttet til trafikksikkerhet. Der vil Statens vegvesen arbeide med å vurdere hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Ordfører i Balsfjord mener det vil ta for lang tid å vente på nasjonal transportplan.

– Det må inn i revidert budsjett, sier Gunda Johansen.