Hopp til innhold

Arbeiderpartiet vil stramme inn: – Ingen kan bli forfremmet før en varslingssak er ferdig

Etter en rekke saker om varsling i Forsvaret vil Arbeiderpartiet ha endringer. De foreslår tiltak for å sikre at varslinger ikke sees bort fra.

Montasje som viser Nils-Ole Foshaug fra Arbeiderpartiet og bilder fra varslingssaker i Forsvaret

Forsvarspolitisk talsperson Nils-Ole Foshaug i Arbeiderpartiet mener det må innføres nye tiltak etter varslingssakene som NRK har fortalt om.

Foto: montasje - foto: Pål Hansen/NRK, Politiet og illustrasjon: Marco Vaglieri/NRK

– Vi kan ikke ha en form for straffrihet i Forsvaret, sier Nils-Ole Foshaug (Ap) til NRK. Han snakker som regjeringspartiets forsvarspolitiske talsperson på Stortinget.

Det Foshaug sikter til er tilfeller der varslere sier fra om forhold i Forsvaret, men så opplever at den som undersøkes for å ha overtrådt lover og regler bare bytter jobb eller blir forfremmet.

– Vi har sett at personer har blitt dimittert uten at det har fått konsekvenser. Vi har også sett at det er noen som avanserer i stillinger uten at det er tatt tak, sier han.

Arbeiderpartiet på Stortinget mener derfor at det nå er på tide at man ser på tiltak knyttet til håndtering av kritikkverdige forhold i Forsvaret – både på kort og lang sikt.

For ifølge partiets talsperson bør noe gjøres.

– For å unngå at de det er meldt varsling på kan komme videre uten konsekvenser tenker jeg vi må sette inn tiltak, sier Nils-Ole Foshaug.

Flere saker

NRK har i en rekke saker fortalt om håndteringen av varslingssaker og kritikkverdige forhold i Forsvaret.

I flere av sakene har varslerne fortalt at de oppfattet at det de sa fra om ikke fikk så mye konsekvens for den som stod for kritikkverdige forhold.

Blant annet om hvordan Kristine Solhaug opplevde at hennes nærmeste sjef fyllekjørte, og så ba henne lyve til politiet.

Bil i grøfta sett fra siden ved en snødekt vei

Politiet tok dette bildet da de kom til stedet og startet etterforskningen om fyllekjøring.

Foto: Politiet

Selv om mannen ble dømt i en rettssak fortsatte han å jobbe i Forsvaret. Solhaug opplevde at mannen med graden major i Hæren fikk en ny og betydningsfull stilling mens saken var under etterforskning.

Mannen selv har uttrykt til NRK at han mener han ikke har gjort det han ble dømt for.

Da NRK konfronterte forsvarssjefen med saken sa Eirik Kristoffersen at han mente man måtte se på saken på nytt.

NRK har også fortalt hvordan fem kvinner i varsler og avhør fortalte om seksuelt press fra en oberst.

Les også Bataljonssjefen sendte meldinger til løytnant Caroline: «Naken i dusjen her vet du 😉»

Caroline

Forsvaret ble varslet om saken og undersøkte den. Samtidig lot de mannen tiltre i en ny høytstående stilling. Han rykket opp i grad til oberst.

Offiseren har hele tiden bestridt at han utsatte kvinner for ufrivillig seksuell oppmerksomhet.

Vil stoppe forfremmelser

Også i den siste saken fra førstegangstjenesten på Bardufoss i Troms var det flere involverte unge menn som ikke ble ilagt militær refs – selv om etterforskningen viste at det de hadde gjort var refsbart, ifølge Forsvaret selv.

Silje Falmår fortalte til NRK hvordan hun opplevde både verbal og fysisk seksuell trakassering fra mannlige medsoldater.

– Vi har sett eksempel på det også i saken om Silje. Der var det soldater som var dimittert, og dermed kom det ingenting på det militære rullebladet fordi de ikke kunne følge opp saken, sier Foshaug i Arbeiderpartiet.

Nils-Ole Foshaug.

Nils-Ole Foshaug er forsvarspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Nils-Ole Foshaug sitter i forsvarskomiteen på Stortinget og er forsvarspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Han er også tidligere ordfører i forsvarskommunen Målselv.

Disse sakene er en del av bakgrunnen for at han nå foreslår flere konkrete tiltak.

Han foreslår nå disse to tiltakene:

  • Ingen kan bli forfremmet før en varslingssak er ferdigbehandlet.
  • Du kan ikke få tjenesteuttalelsen før en varslingssak er ferdigbehandlet.

– Ja, min anbefaling er at Forsvaret sørger for at ingen kan få ei ny stilling hvis du har en varslingssak på deg og før den er avklart, sier han til NRK.

Han er også opptatt av at de som har brutt regler ikke bare skal kunne forsvinne fra overtrampene og over i det sivile samfunnet.

Derfor mener Arbeiderparti-politikeren at ansatte og vernepliktige ikke skal få tjenesteuttalelse, en slags sluttattest, før sakene er ferdigbehandlet.

Tiltakene er ifølge Foshaug nødvendige på grunn av situasjonen Forsvaret nå står i.

– Jeg tror Forsvaret har fått svekket omdømme av det som har skjedd. Vi må bygge opp tilliten, sier Foshaug. Han sier at folk framover må kunne stole på at det er trygt å sende sønner og døtre inn i førstegangstjenesten.

Forsvaret: Takker for innspill

NRK har vært i kontakt med Forsvaret om ønsket fra Arbeiderpartiet om innstramminger.

Talsperson for forsvarssjefen, oberstløytnant Vegard Norstad Finberg, sier at det allerede pågår flere prosesser for å se på endringer og forbedringer rundt håndtering av varslingssaker.

– Forsvaret takker for Nils-Ole Foshaug sitt innspill. Innspillet vil på linje med andre konstruktive forslag som Forsvaret mottar, bli behandlet og tatt med i det videre arbeidet, skriver Finberg i en e-post til NRK.

Forsvaret opplyser at varslingsinstituttet skal ytterligere styrkes og forbedres i tiden som kommer.

– Hensikten med endringene er å sikre en bedre oversikt og uavhengig behandling av varsler, samt en mer ensartet praksis av reaksjoner og konsekvenser. Dette er et pågående arbeid, skriver de i en e-post.

Les også Forsvaret lovet opprydning etter varslingssaker: Alle beholder jobbene sine

Svingen, Solhaug og Caroline har alle stått frem med historier fra Forsvaret.

Fagforening: I utgangspunktet uenig

En av de største fagforeningene i Forsvaret er derimot skeptisk til forslaget om å nekte personer med en åpen varslingssak på seg forfremmelse.

– Jeg er i utgangspunktet uenig. Hovedgrunnen er at det i for stor grad bryter med rettsprinsippet om at du skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) til NRK.

Fagforeningen representerer ansatte i Forsvaret over hele landet, og mener det heller mot en for streng linje.

– Om det at det bare pågår en sak mot deg, skal hindre deg i å søke nye stillinger eller få nye stillinger. Det blir for strengt etter min vurdering, sier han.

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offiser og spesialist forbund

Torbjørn Bongo er skeptisk til å ha en slik hovedregel som Arbeiderpartiet foreslår.

Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Bongo, som leder forbundet, mener det er galt å innføre et slikt forbud som hovedregel.

For han mener det blir galt om et varsel alltid stopper all videre karrierevei helt automatisk.

– Samtidig har jeg forståelse for at det i noen tilfeller er slik at de som behandler opprykk eller tilsetting bør ha kjennskap til at det foreligger en varslingssak, sier Bongo.

Han mener derfor at det kan diskuteres om det bør finnes en mellomvei – der informasjonen om varslingssaker for eksempel blir kjent og tas med i en helhetlig vurdering.

Fagforeningslederen mener likevel at dette burde være en sak Forsvaret selv løser med innspill fra arbeidstakerorganisasjonene og andre involverte.

Så han advarer politikerne mot å gå for langt inn i detaljstyringen.

– Her har jeg lyst til å sende en beskjed om at jeg synes at politikerne kanskje begynner å bevege seg litt for langt i det området som bør være et anliggende mellom partene i Forsvaret, og de reglementene som vi har fullmakt til å etablere, sier Bongo.

Hovedverneombud: – Vi skal være varsomme med forfremmelser

Hovedverneombudet for hele Forsvaret mener forslagene fra Arbeiderpartiet kan være bra å se på.

– Jeg tenker at det kan være gode forslag. De må på en måte sees inn i det helhetlige arbeidet som vi har gjort lenge, og som vi gjør nå for å ta tak i dette med varsling, sier hovedverneombud Thomas Norman Hansen til NRK.

Han mener at det er viktig med tiltro til varslingskanalene. Derfor er det viktig både hvordan varsler håndteres og at alle parter i slike saker ivaretas.

Thomas Norman Hansen, hovedverneombud i Hæren

Thomas Norman Hansen er hovedverneombud for hele Forsvaret. Han har bakgrunn fra Hæren fra tidligere.

Foto: Ole Sverre Hauglid / Forsvaret

I sin rolle har han flere ganger sett at det kan skape en ekstra belastning om en som er involvert i en alvorlig varslingssak gis ny stilling eller forfremmelse mens saken pågår.

– Det gjør plutselig saken mye verre for dem som står i det, hvis man plutselig har fått en forfremmelse midt oppe i saken. Da blir det fort en logisk brist for samfunnet rundt som vi må håndtere, sier Hansen.

Så han tror det kan være lurt å vurdere den delen av forslagene til Arbeiderpartiet – spesielt i mer alvorlige saker.

– Jeg tenker at vi skal være varsom med å forfremme, varsom med å gi folk utdanning, kurs, putte de inn i viktige roller – så lenge man er inne i varslingssaker. Det handler om omsorg for alle parter egentlig, sier hovedverneombudet.

Videre mener han at det også er viktig å se det større bildet framover i arbeidet mot kritikkverdige forhold i Forsvaret, og hvordan man skal både unngå og håndtere alvorlige varslingssaker i framtiden.

Derfor mener han det må jobbes med intern kultur og forebygging før sakene oppstår.

– Kulturarbeid er veldig viktig. Vi må jobbe langsiktig, tåle at den her saken tar lang tid. Fordi vi vet at kultur ikke er noe du kan forandre over natta, sier Thomas Norman Hansen.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark