Hopp til innhold

Sivilforsvaret flaug frå Agder til Troms – øver på forsvar av sivile under krig

Sivilforsvaret i Agder er klare til å komme Troms til unnsetning. Det er bodskapen under sivilforsvarsøvinga «Istind» denne veka.

Øvelse Istind

Over hundre sivilforsvarsmedlemmer og eitt Hercules-fly er involvert i øving «Istind»

Foto: Simen Wingstad / NRK

– Hovudoppgåva har alltid vore å forsvaret sivilbefolkninga under krig. Dei seinare åra har vi hatt meir oppgåver i fredstid.

Det seier sjef for Sivilforsvaret, Øistein Knudsen jr. Han følgde med avlastinga av innsatsgruppa frå Agder Sivilforsvar, som onsdag landa på Bardufoss flystasjon.

8000 menneske, fordelt på 20 distrikt, er tenestepliktig i Noregs sivilforsvar.

Ved ei større hending kan nokre av desse menneska bli flytta på.

Fleire frå sivilforsvaret i Agder sat onsdag på eit fly nordover.

Dette scenarioet øver dei nå på i Troms, det nest nordlegaste fylket.

– Vi vender nå tilbake til røtene, og fokuserer på oppgåvene våre i tilfelle krig, seier Knudsen.

Rundt 100 menneske er involverte i øvinga, der fleire frå sivilforsvaret til Agder blir flogne nordover i eit Hercules-fly frå Kjevik.

En innsatsgruppe fra Sivilforsvaret i Agder ble forflyttet til Troms denne uken.

Ei innsatsgruppe frå Sivilforsvaret i Agder blei flytta til Troms denne veka.

Viktig å trene på «flytting»

– Det er viktig å trene på logistikken som ligg bak det å skulle få støtte frå den andre kanten av landet.

Sjef for Troms sivilforsvarsdistrikt, Jørgen Mauno Johansen, meiner at «flyttinga» er viktig å øve på.

Han har fleire spørsmål som må svarast på under ei slik øving, når dei hentar folk frå andre distrikt:

«Korleis får vi raskast mogleg transporterte støttestyrkane? Korleis blir dei tatte imot? Korleis blir dei inkluderte i oppdraget?»

Sivilforsvaret opererer som ein samla statleg ressurs. Da er det viktig å trene på å flytte desse styrkane, både over korte og lengre avstandar.

Jørgen Mauno Johansen, sjef for Troms sivilforsvarsdistrikt, på øvelsen til sivilforsvaret

Jørgen Mauno Johansen leier sivilforsvaret i Troms.

Foto: Simen Wingstad / NRK

Jenny Ottosen, nestkommanderande på øvinga, seier det er viktig å kunne få støtte.

Det er krevjande for dei å få flytte seg over ei så lang strekning, men det er også krevjande å ta imot.

Også ho har fleire spørsmål som må svarast på under ei slik øving:

«Korleis skal vi ta dei inn? Korleis skal vi få dei inn i rekkene våre? Korleis skal vi vareta kommandoen?»

Det er heilt naturleg å øve sidan det kan vere at går raskare å få støtte sørfrå ved å bruke eit fly, enn å ha køyrande på vegen frå Finnmark eller frå Harstad for den saks skuld, seier nestkommanderande på øvinga.

Jenny Ottosen, nestkommanderende på øvelsen til sivilforsvaret

Jenny Ottosen, nestkommanderande på øvinga til sivilforsvaret

Foto: Simen Wingstad / NRK

Øver samtidig som Forsvaret

Øvinga, kalla «Istind», er lagt til Målselv kommune, der dei skal opprette innsatsavdeling.

Johansen meiner derfor at det er viktig at sivilforsvaret blir kjent med befolkning, og at befolkning blir kjent med dei.

Men, det er også noko anna som trekker dei til Målselv: Forsvaret øver også nå i området.

Forsvaret og Sivilforsvaret er delar av totalforsvaret i Noreg. Da er det viktig at vi kjenner godt til kvarandres oppdrag, både i fred og i krig, meiner distriktsleiaren.

Les også Forsvaret øver på skarpskyting med stridsvogner

CV90 stormpanservogn, tilhørende
Panserbataljonen i Brigade Nord, på
øvelse i Setermoen skytefelt.

Øvelse Istind

Her innsatsgruppa frå Agder komme til Bardufoss.

Foto: Simen Wingstad / NRK

Under øvinga til sivilforsvaret trenar dei på nokon tenkte scenario. Ein av desse er ein skogbrann.

Da kan det vere godt med hjelp sørfrå.

I slike scenario har distrikta lenger sør i landet kanskje litt meir erfaring enn det vi har, sjølv om det berre er eit par dagar sidan det brann godt i terrenget i Balsfjord, seier Johansen.

Øvelse Istind

Sjef for Sivilforsvaret, Øistein Knudsen jr., seier Sivilforsvaret førebur seg på oppgåvene sine under krig.

Foto: Simen Wingstad / NRK

Publikum vil sjå og høyre

I tillegg til skogbrann, blir det også fokus på søk og redning, bruk av samband og førstehjelp.

Dei skal også øve på heilt spesifikke delar av oppdraget dei har i ein tenkt krig.

Det inneber varsling av sivilbefolkninga, evakuering og det å øve på tilfluktsromma som vi har.

Publikum kan merke det, seier Johansen.

Somme varslingsanlegg blir utløyste torsdag. Da kan det bli litt lyd, ifølge sjefen for sivilforsvaret i Troms.

Folk i området vil også sjå sivilforsvaret køyre i eigne køyretøy, både på vegen og i terrenget.

Les også Nye råd fra DSB: Ved en krise bør du kunne klare deg i én uke

Bjørn Magne Norrøne, som selv har et stort beredskapslager hjemme, mener dette er en fornuftig vurdering fra myndighetene.

NRK anbefaler