– Hovedinntekten min er rovdyrerstatning

Reineier Mats Pavall får ikke slaktet så mye rein som han ønsker. Rovdyrene tar reinene. Han må bare erkjenne at nettopp erstatning for tap av rein er hans største inntektskilde.

Rein blør ihjel etter å ha blitt tatt av jerv.

Her er ei drektig simle som er blitt livstruende skadet av jerv. Reinen måtte avlives. Det er Lars Nikolas Kuhmunen fra Saltfjellet rbd som har filmet reinen.

– Det er ikke noe ønskelig situasjon for meg. Jeg vil at andre skal kunne ta del av et fantastisk produkt som er kortreist og sunt. Men nå er man redusert til lua i handa, og må be om vederlag for de dyrene jeg gir vekk til rovdyrene, sier Pavall.

Rovdyr og ørn er et stort problem for mange reinbeitedistrikt i Finnmark, Troms og Nordland.

Over halvparten av alle reinkalver som fødes i Nordland går tapt. Det viser tall fra Fylkesmannen i Nordland.

Fortvilte reineiere

– Fortvilte reineiere i Norge opplever for tiden svært store tap av reinkalver etter ørneangrep. Situasjonen er dramatisk, og kalvingen er såvidt begynt, sier Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

– Vi har en ørnebestand som er helt ute av kontroll, og den eneste muligheten man har for å forebygge kalvetap er å effektivisere skadefellingen slik at kalvetapene blir redusert, legger Jåma til.

Reineier Mats Pavall har ikke noe mot rovdyr, men mener det må være balansen mellom beitedyr og anta

Reineier Mats Pavall har ikke noe mot rovdyr, men mener det må være balanse mellom beitedyr og antall rovdyr.

Foto: Sander Andersen / NRK

Ikke bare for penger

Reineieren fra Fauske i Nordland overtok reinflokken etter sin onkel for noen år tilbake. Selv om rovdyr spiser en stor del av hans omsetning og fortjeneste, har han likevel ikke tenkt å gi opp.

– Nå er man redusert til lua i handa, og må be om vederlag for de dyrene jeg gir vekk til rovdyrene.

Mats Pavall

– I fjor kom en fjerdedel av flokken bort i rovdyrtap. Bare på en liten måned i år mistet vi 40 rein, sier Pavall.

Pavall sier grunnen til at han driver med reindrift ikke bare er levebrød, men også kultur, og at han har er vokst opp med det.

– Det er mer enn penger som gjør at man driver på med dette. Hvis det var bare for penger, har jeg aldri drevet med rein. Jeg visste hva jeg gikk til.

Ta til vett

Hadde du betenkeligheter med å gå inn i reindrifta?

– Litt. For det er et valg, og mange ting er vanskelig i reindrifta. Men jeg kommer til å fortsette til jeg ikke har rein igjen. For vi må bare prøve så godt vi kan, ta år etter år, og se det an. Jeg håper og tror at myndighetene en gang tar til vett. Og jeg tror også at Norges befolkning en gang vil forstå at vi må ha en helhetlig tanke med det. Det må være slik at det går an å leve av reindrift. Men heller ikke slik at det ene slår ut det andre.

Feil retning

– Hvis vi Nordland og Norge skal ha en samfunnsutvikling som gjør at reineiere ikke kan leve av å produsere verdens reneste og fineste kjøtt på de fantastiske naturressursene vi har, så har samfunnet gått i feil retning. Det må vær liv laga for fortsatt reindrift i Nordland.

Uttalelsen kommer fra leder i Rovviltnemda i Nordland Siv Mossleth.

Siv Mossleth spør hva som er feil på bildet.

Leder i Rovviltnemda i Nordland Siv Mossleth spør hva som er feil med reinene på bildet, og følger opp selv med å forklare at dette er simler uten kalver. Et resultat av rovdyrpolitikken i fylket. Bildet er tatt av reineier Lars Nikolas Kuhmunen.

Foto: Sander Andersen / NRK

Mossleth har spilt inn til klima og miljødepartementet om reduksjon av bestandsmål på rovvilt i Nordland, men hun tror at det tar sin tid før man kan gi beitebrukerne større forhåpninger for fremtiden.

– Jeg ser for meg at vi kommer til å få reduksjon i bestandsmål. For det er ikke noen faglig begrunnelse for at Nordland skal ha en så høy rovdyrbestand som de har i dag.

Ikke forholdsmessig i dag

Nordland har rundt 15.000 rein. Finnmark har ti ganger så mye. Likevel har de to fylkene fastsatt omtrent samme bestandstall på rovdyr. Dette skulle vel borge for at antall rovdyr i Nordland skulle vært redusert?

– Jeg synes det burde være forholdsmessig. Vi går jo inn for reduksjon av bestandsmålet. Vi har færre rein. Likevel har vi like mange rovdyr som i Finnmark. Nordland kan tåle, men på langt nær så mye som nå.

Ubalanse

For den unge reineieren Pavall er det bare en ting som nytter for at han skal slippe å stå med lua i handa og be om erstatning.

– Det er å redusere rovdyrbestanden. Det er nok det som må til for å sikre rovdyras eksistens på lang sikt også. Kommer vi i den situasjonen at rovdyrene utkonkurrerer oss som er reineiere, og det er ikke så langt fram i tid, slik hastigheten har gått nå på tapene, så har man for lav inntekt. Og da må man slakte ned. Hva står rovdyrene igjen med da? Matkilden på vinteren er borte. Og naturen er i ubalanse.