Hopp til innhold

Hvis Russland angriper Norge, må Elada (16) ha lært hva hun skal gjøre

Ungdommer i Finnmark skal få opplæring i sikkerhet og beredskap for å være forberedt om Russland går til krig mot Norge.

Elada Mickeviciute (16) er borteboer og elev ved Alta VGS.

Elada Mickeviciute (16) er borteboende elev ved Alta Videregående skole, og er fra Mehamn øst i Finnmark.

Foto: Johan Isak Niska / NRK

I kjøkkenskapet til borteboer Elada Mickeviciute (16) står blant annet mel, ris, salt og spagetti. Om hun dermed har nok mat til en uke, slik DSB råder oss til å ha, er hun usikker på.

– Jeg tviler litt, men det er jo mulig hvis man prøver hardt nok. Men det er ikke noe særlig bra å bare spise sånn mat, sier Elada, som er elev på Alta videregående skole.

Hun og andre ungdommer i Finnmark skal nå lære å klare seg i en situasjon der Russland angriper Norge.

Dette er blant tiltakene som Statsforvalteren i Troms og Finnmark, politiet og Forsvaret foreslår for å styrke samfunnsberedskapen.

Pilotprosjektet ønsker de inn i stortingsmeldingen om totalberedskap.

Les også DSB med nye beredskapsråd: Men hvordan skal du få plass til alt?

Beredskapslager

– Vi tror at det å starte med ungdommen peker fremover. De vil kunne være en veldig viktig ressurs både for seg selv, for familien sin og lokalsamfunnet, sier statsforvalter Elisabeth Aspaker.

Elisabeth Aspaker er Statsforvalter i Troms og Finnmark

Elisabeth Vik Aspaker, Statsforvalter i Troms og Finnmark.

Foto: Erik Waagbø / NRK

Går i gang neste år

Opplæringen skal gi elever innsikt i trusselbildet og lære dem å ta vare på seg selv.

– Hvordan tar man vare på seg selv, hva er det man trenger og hvilke forberedelser bør man gjøre, og har du en plan den dagen det blir viktig å kunne håndtere en krise, sier Aspaker.

De unge skal også lære om hva som egentlig truer samfunnsikkerheten i Norge. Aspaker viser til påvirkningsoperasjoner fra andre land og falske nyheter.

– Og så tror vi at ungdom skal kunne gå inn i ulike typer hjelpefunksjoner i en kommune, som må strekke seg og får fanger fullt av oppgaver når krisen er et faktum.

Planen er at elevene i Finnmark skal få lære om det nye temaet fra høsten 2025.

Det er flere grunner til at pilotprosjektet startes i Finnmark. Nærheten til Russland er en. Samtidig er det en liten og aldrende befolkning i nord, og Forsvaret er i fed med å bli rustet opp. Det gir behov for et enda mer robust sivilsamfunn enn i dag, mener statsforvalteren.

Les også Russland er eneste sannsynlige angriper – har ingen planer for å evakuere sivilbefolkninga

Kirkenes i vinterklede.

Positiv til prosjektet

Flere elever ved Alta videregående skole er positive til å få lære om sikkerhet og beredskap. Enkelte mener prosjektet også burde ha vært på timeplanen til elever i hele landet, ikke bare i Finnmark.

Erika Reiersen (18) er elev på musikk, dans og drama ved Alta Videregående skole.

Å ha undervisning om samfunnssikkerhet og beredskap synes Erika Reiersen (18) er veldig relevant.

Benjamin Simensen (18) er elev på musikk, dans og drama ved Alta Videregående skole.

Benjamin Simensen (18) synes det er bra at elever skal få lære mer om beredskap. Han mener det er viktig å vite at man er klar dersom det skulle skje en krisesituasjon.

Lene Funk (18) og Mali Eriksen (18) er elever på medielinjen på Alta Videregående skole.

Mali Eriksen (18) og Lene Funck (18) forstår hvorfor pilotprosjektet skal gjennomføres i Finnmark, men mener at det også burde være et nasjonalt prosjekt.

Rektor Inger Persen ved Alta videregående skole er positiv til pilotprosjektet. Hun sier at dette er noe de kommer til å se videre på til neste skoleår.

– Så må vi bare jobbe litt med å se på hvilke fag, hvilke kompetansemål, hvordan det er praktisk å legge opp opplæringen.

Inger Persen er rektor ved Alta Videregående skole.

Inger Persen, rektor ved Alta Videregående skole.

Foto: Johan Isak Niska / NRK

Beredskapslager for elevene

Ifølge Persen ønsker Alta videregående skole i tillegg å se på muligheten for å etablere et beredskapslager. Det skal være til hjelp for elevene som har flyttet hjemmefra og bor på hybel, slik som Elada Mickeviciute.

Hun tror det er lurt at unge får lære om samfunnssikkerhet og beredskap på skolen.

– Jeg har jo ikke hørt om dette beredskapsgreiene før nå, så det hadde kanskje vært fint å lære om dette på skolen, sier 16-åringen.

Les også Kommune-Noreg har utdaterte beredskapsplanar: – No er det verkeleg alvor

Letemannskap i Gamvik etter båthavariet.