Hopp til innhold

Raser over at soldater fortsatt må bo i helseskadelige bygg: – Vi trenger et ordentlig krafttak

De tillitsvalgte i Forsvaret er svært misfornøyd med forslaget til statsbudsjett. Mange soldater bor under kummerlige forhold, men forsvarsministeren ber dem om å smøre seg med tålmodighet.

Taket på et sanitærrom på en av kasernene i Porsangermoen leir.

Taket på et sanitærrom på en av kasernene i Porsangermoen leir.

Foto: Tillitsvalgtordningen

– Hæren har vært underfinansiert i åtte magre år under denne regjeringa. Vi er underfinansiert på eiendom, bygg og anlegg som kaserner, kontor og garasjer, sier Pål B. Nygaard.

Han er hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) i Hæren.

I forslag til nytt statsbudsjett settes det av rundt 800 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg (EBA) i Troms og Finnmark. Det er også satt av rundt 2,5 milliarder kroner til materiellinvesteringer i fylket.

Men Nygaard er langt fra imponert. Han peker på at det er mange ansatte og vernepliktige som bor i helseskadelige bygg.

Mugg i fliser på Setermoen leir.

Mugg på fliser i Setermoen leir.

Foto: TILLITSVALGTORDNINGEN

Syke av boforholdene

Forsvarets Tillitsvalgtordning gjennomførte i 2020 ei kartlegging av avvik på bygg hvor vernepliktige oppholder seg.

Funnene sjokkerte og de tillitsvalgte slo alarm om de elendige boforholdene.

Dårlig ventilasjon, sopp og mugg har ført til at flere soldater har blitt syke. Blant annet har soldater i Garnisonen i Sør-Varanger til stadighet blødd neseblod på grunn av muggsopp.

Nygaard får derfor støtte av landstillitsvalgt i Forsvarets Tillitsvalgtordning (TVO), Anette Hyldmo.

Anette Hyldmo

Landstillitsvalgt i TVO, Anette Hyldmo, håper den nye regjeringa vil omfordele midlene i sitt forslag, slik at flere soldater kan få bedre boforhold.

Foto: Forsvaret

– Vi synes også bevilgningen er for liten. Vi er nødt til å ta vare på de som jobber og tjenestegjør i Forsvaret. Soldatene kan ikke bo på kaserner som gir helseplager, sier Hyldmo.

Hun etterlyser mer penger til å bedre boforholdene for soldatene i hele landet.

– Etterslepet er så stort, så vi trenger et ordentlig krafttak.

– Folk slutter rett og slett

I løpet av 2018 og 2019 sluttet over 2.000 ansatte under 30 år i Forsvaret, ifølge Befalets fellesorganisasjon.

Hovedtillitsvalgt i NOF, Pål B. Nygaard, sier de opplever at flere ansatte slutter for tidlig, blant annet på grunn av boforholdene.

– Når vi ikke kan tilby ordentlige kasernefasiliteter til de vernepliktige, og ei heller ha tidsriktige kvarter og leiligheter til de ansatte, så skjer det som skjer. Folk slutter rett og slett.

– Jeg var inne i 1985, da var det også sånn

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avviser imidlertid kritikken.

– Vi bruker halvannen milliard på Garnisonen i Porsanger, vi moderniserer også på Evenes, i Indre Troms og på Ørland.

Bakke-Jensen påpeker at da det i 2014 ble innført kjønnsnøytral verneplikt, skapte det utfordringer i bygningsmassene. Blant annet måtte man utvide sanitærforhold og vaskerom.

– Vi bruker mye penger på det og blir bedre og bedre, men vi rekker ikke alt i 2022, det tar tid.

– Så soldatene må fortsatt smøre seg med tålmodighet?

– Forsvaret er en stor organisasjon. Det vil alltid være sånn at noen bor i litt gamle brakker, mens andre bor i litt nyere. Jeg var inne i 1985, da var det også sånn, sier Bakke-Jensen.

Frank Bakke-Jensen og kvinnelige soldater.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener det satses stort på oppgradering av boliger til vernepliktige og ansatte i Forsvaret.

Foto: ROLF JAKOBSEN / NRK

Innen november må Ap-Sp-regjeringa levere sitt forslag til statsbudsjettet. Innen da håper landstillitsvalgt i TVO, Anette Hyldmo, at pengene til bedring av boforholdene vil sees på.

– Vi ønsker i hvert fall omprioritering av midler. Det handler om signaleffekten det gir. Vi mener det er personellet man må sette aller først.