Hopp til innhold

Regjeringa rammer barn med lese-og skrivevansker

– Kommunene fraskriver seg ansvaret for barn med lese- og skrivevansker, sier Utdanningsforbundet.

DYSLEKSIENS DAG
Foto: NRK

Anne Løkse Berthinussen i Utdanningsforbundet i Troms er bekymret for hva som skjer når regjeringa kutter 40 millioner kroner i statsbudsjettet som skulle brukes til PC-støtte for barn med lese- og skrivevansker.

Løkse Berthinussen forteller at Utdanningsforbundet har fått en rekke tilbakemeldinger fra kommunene som klart viser at man ikke tar ansvaret for at barn som sliter med å lese og skrive får den støtten de trenger.

Fortvilte barn og foreldre

Dysleksiforbundet, Dysleksi Norge har de siste tre månedene fått hundrevis av henvendelser fra fortvilte barn og foreldre som er redd for å miste den støtten de trenger på grunn av regjeringas budsjettkutt.

Generalsekretær Marianne Grønner forteller at etterspørselen etter programvare til PC for barn med lese–og skrivevansker er halvert.

– Skolene søker ikke lenger om støtte til innkjøp av slik programvare fordi det ikke har noen hensikt når elevene ikke lenger får PC, forteller hun.

Les også:

Ulik behandling

Utdanningsforbundet forlanger at regjeringa enten tar inn igjen 40 millioner kroner i statsbudsjettet eller at de fordeler pengene ute i kommunene og øremerker dem til PC-støtte.

– Vi ser at kommuneøkonomien varierer sterkt. Det betyr at de rike kommunene kan gi sine elever støtte, mens de elevene som er bosatt i fattige kommuner ikke får hjelp.

Det betyr at barn med lese–og skrivevansker blir behandlet forskjellig, avhengig av hvor i landet de bor, sier Anne Løkse Berthinussen i Utdanningsforbundet i Troms.


Barneombudet reagerer

– Regjeringa svikter barna når de fjerner 40 millioner kroner i PC-støtte til elever med lese- og skrivevansker.
Det mener Knut Haanes, nestleder i Barneombudet;

– Når de ansvarlige i tillegg dytter ansvaret over på kommunene frykter jeg at dette vil skape ulikeheter. Det er også i strid med loven, sier Barneombudet.