Hopp til innhold

Får ikke fiske etter uønsket art i sjøen: – Som å kjempe mot et mangehodet troll

– Det er fare for at vi ikke blir kvitt pukkellaksen, sier forsker i ekspertgruppe. Nå krever flere organisasjoner at det må åpnes opp for fiske etter pukkellaks i sjøen.

Pukkellaks i ferd med å dø

Dette kan bli et vanlig syn til sommeren. 208 000 pukkellaks ble registrert fisket i sjø og norske elver i 2021 ifølge tall fra Nina. I 2023 er det venta at flere millioner pukkellaks kan nå norskekysten. Pukkellaksen råtner etter gyting og dør i elva.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Pukkellaksen har allerede invadert flere elver i Nord-Norge, og til sommeren er det ventet en enda større invasjon.

– Hvis de verste tallene slår til, så kan vi få en invasjon av en halv million pukkellaks. Det er det verste scenarioet vi har på blokka i dag.

Benn Larsen

Benn Larsen er konstituert direktør i Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF). Sammen med de største sjølaksefiskeorganisasjonene i Finnmark har TF for første gang samlet seg for å gi uttrykk for det de mener om statens behandling av den kommende invasjonen av pukkellaks.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Det sier Benn Larsen som er direktør i Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Larsen er bekymret for hvilke konsekvenser en pukkellaksinvasjon vil ha for den lokale laksestammen i elva han forvalter. Og det med god grunn.

En ekspertgruppe mener nå det den russiske innvandreren utgjør en større risiko enn først antatt.

Les også Har ennå ikke løsningen for å stoppe pukkellaksen i Tanaelva

Pukkellaks i ferd med å dø

Svært høy risiko

Pukkellaksen er en del av fremmedartslista sammen med andre fremmede arter, som er etablert i Norge etter 1800-tallet.

Disse artene blir risikovurdert for å vise hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge.

Nå er det gjort en ny vurdering av pukkellaksen, hvor det foreslås å endre artens risikovurdering fra «høy», til «svært høy.»

Forsker ved NINA Karl Øystein Gjelland

Forsker ved NINA Karl Øystein Gjelland.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

– Etter forrige risikovurdering så har de jo slått til enda mer. Vi har sett at pukkellaksen har hatt suksessfull gyting og overlevelse i mange elver.

Det forteller seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), Karl Øystein Gjelland, som er en del av ekspertkomitéen for fisker hos artsdatabanken.

Ifølge Gjelland er det spesielt pukkellaksens potensial til å spre sykdommer til norsk villaks, ørret og sjørøye, som endrer artens risikovurdering.

Les også Kritisk til å fiske pukkellaks i sjø: – Vil bli den nye kongekrabba

– Fare for at vi ikke blir kvitt den

Pukkellaksen er observert i de fleste lakseelver i Norge.

Fremover er det kun Hedmark og Oppland som ser ut til å slippe unna den russiske innvandreren.

– Det er jo litt som å kjempe mot et mangehodet troll. Hvis man får pukkellaks, skal man selvfølgelig prøve å bli kvitt den, sier Gjelland.

Samtidig understreker forskeren at man må utviste varsomhet i bekjempelsen av pukkellaksen, slik at det ikke går ut over de lokale artene.

– Det er vel fare for at vi ikke blir kvitt pukkellaksen, så det handler vel kanskje mer om å prøve og forhindre at det ikke blir altfor mye av den, sier han.

Pukkellaks i Storelva august 2021

Flere pukkellaks i Storelva i Berlevåg august 2021. Disse er en del av fremmedartene som blir vurdert på en skala fra ingen kjent risiko til svært høy risiko.

Foto: Nils John Porsanger

– Ikke nok med feller

Det er delte meninger om hvordan pukkellaksen best skal begrenses i norske elver.

Finnmark Sjølaksefiskeforening, Sør-Varanger Sjøfiskarlag, Bivdu og Tanavassdragets Fiskeforvaltning har sendt en felles uttalelse der de er svært kritiske til at sjølaksefiskere ikke får fiske etter pukkellaks i havet.

De viser til finansinnstillingen til nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2023. Der ber Stortinget regjeringen intensivere arbeidet mot pukkellaks, herunder å tillate fangst av pukkellaks i sjø før sommeren 2023.

Foreløpig har ikke regjeringen gjort et vedtak på om det skal fiskes etter pukkellaks i sjø.

Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) viser til Vitenskapelig råd for lakseforvalting som ble publisert i januar. Rapporten har kartlagt hvilke konsekvenser et utvidet uttak av pukkellaks i sjø kan få for stedegne anadrome laksefisk.

– I lys av denne rapporten vurderer departementet nå ulike alternativer for å følge opp Stortingets vedtak, men regjeringen har ikke konkludert ennå om målrettet uttak av pukkellaks i sjø.

Sjølaksefiskere

Sjølaksefiskere fisket cirka 70 tonn pukkellaks i sjøen i 2021. I en felles uttalelse skriver flere organisasjoner at deres historiske kunnskap ikke blir brukt i kampen mot pukkellaks.

Foto: Harry Johansen

Tror ikke fiskefeller er nok

I flere elver i Finnmark blir det satt ut feller som skal hindre pukkellaksen å gyte,

Statssekretær Aleksander Øren Heen opplyser at man er langt bedre rustet til å håndtere et innrykk av pukkellaks i år enn forrige sesong.

Heen påpeker at regjeringen har bevilget 25,3 millioner til å bekjempe pukkellaks, det er en økning på 10 millioner fra 2022.

– Vi planlegger for rundt 30 pukkellaksfeller i elver i Finnmark. Øst-Finnmark er det området som ble hardest rammet i 2021, men det blir også tiltak i flere elver vest for Tanafjorden så langt bevilgningene rekker.

Benn Larsen tror det må mer til for å hindre den uønskede arten kommer opp de største elvene, som Tanaelva, i sommer.

– Skal vi ha noen som helst realistiske muligheter til å bekjempe den forventede invasjon av pukkellaks i 2023, så er det ikke nok bare med å sette feller i elvene. Vi må også få i gang et fiske etter pukkellaks i sjøen, sier den konstituerte direktøren i Tanavassdragets Fiskeforvaltning.

Les også Kamp mot klokka for å hindre millioner av pukkellaks i norske elver

Laksefelle i Vestre Jakobselv