Hopp til innhold

Har ennå ikke løsningen for å stoppe pukkellaksen i Tanaelva

Om bare fem måneder kan en halv million pukkelaks invadere Tana. Fortsatt er det ikke klart hvordan de kan stoppes, og lokale fiskere fortviler.

Pukkellaks i ferd med å dø

PÅ VEI: Snart kommer pukkellaksen på nytt til Tanaelva. Det er ikke avklart hvordan den skal stoppes.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

En ekspertgruppe oppnevnt av Miljødirektoratet mener at det er teknisk mulig å stoppe pukkellaksen i nedre deler av de store lakseelvene i Finnmark.

Men det er en svært stor hake ved gladnyheten:

De praktiske løsningene er ennå ikke testet ut eller produsert. Og til sommeren kommer den uønskede pukkellaksen igjen.

– Man ligger veldig dårlig an. Det er bare en ting å si: Man burde vært kommet mye, mye lenger, sier Benn Larsen, direktør i Tanavassdragets Fiskeforvaltning.

Benn Larsen

– Man burde vært kommet mye, mye lenger i arbeidet med å bekjempe pukkellaksen, sier Benn Larsen, direktør i Tanavassdragets Fiskeforvaltning.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Larsen er svært urolig for hvordan den kommende sesongen skal utvikle seg i vassdraget som tradisjonelt har vært det aller viktigste for atlanterhavslaksen.

– For to år siden ble det registrert omkring 50.000 pukkellaks. Hvis vi regner med at den tidobles, kan vi i verste fall forvente en halv million pukkellaks til sommeren, sier Larsen.

Utfordringen blir tydelig når man regner på det:

– Det betyr 11.100 pukkellaks i døgnet i seks uker. Det er ikke noe fysisk stengsel som i praksis kan håndtere det hvis du skal ta alt i elva. Det er forbundet med store vanskeligheter og stor risiko for villaksen.

Tanaelva

Tanaelva har enorm vannføring, og laksefellene må dimensjoneres deretter.

Foto: Petteri Selin / Unsplash

Tar trinn for trinn

I flere mindre elver er det tatt ut store mengder pukkellaks på dugnad. En ekspertgruppe som har jobbet med saken, mener at det er mulig å stoppe den uønskede arten også i de store vassdragene, som Tana, Neiden og Alta.

Men den tekniske løsningen er altså ikke ferdig.

Seniorrådgiver Sturla Brørs i Miljødirektoratet sier at de må ta det trinn for trinn.

– I år bygger vi en sperreløsning som er basert på det som Tanavassdragets Fiskeforvaltning utførte som et pilotprosjekt i fjor. Det er mulig at vi kan bruke elementer fra det ekspertgruppa har lagt fram i årets tiltak. Når det gjelder mer permanente tiltak, må det i hovedsak utredes grundigere.

Brørs kan ikke gå i detaljer om hvordan sperren skal fungere.

– Vi har en del ideer på tegnebrettet. Så må vi jobbe med å få avklart hvilket alternativ det går an å gå for i år.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (f.v.), politisk rådgiver Maria Varteressian, styreleder i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) Benn Larsen og TF-direktør Hans Erik Varsi.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (til venstre) får skylden for at bekjempelsen av pukkellaks ikke har kommet lenger. Her er han sammen med politisk rådgiver Maria Varteressian, Benn Larsen og Hans Erik Varsi.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Har ikke testet sortering

Benn Larsen er usikker på om pilotprosjektet var vellykket. De sperret av elva på tvers, men har ikke testet noen felle for å sortere lakseartene.

Tana er en stor elv med store mengder laks, og vil trenge løsninger som takler dette.

– Det er ingen feller som er dimensjonert for å kunne settes i Tanavassdraget. Mange har sagt at det går an å stoppe pukkellaksen i Tana, men vi har ennå til gode å se konkret hvordan det skal løses.

Ifølge Brørs er det risiko knyttet til å stoppe pukkellaksen – og samtidig slippe villaks og annen lokal fisk uskadet forbi fella.

– Det er heftet med veldig stor usikkerhet hvordan fisken vil oppføre seg i møte med ledestengselet og sperreordningen, og hvordan vannføringen blir. Ikke minst kan temperaturen bli kritisk i nedre Tana om sommeren.

Mener staten har somlet

Larsen legger ansvaret på miljøministeren for at de ikke har kommet lenger.

– Det er ene og alene miljøministeren som er ansvarlig for forvaltningen av laks i Tanavassdraget. De har vist litt interesse for det, men har i stor grad fram til nå oversett lokalbefolkningen.

Politisk rådgiver Maria Varteressian og miljøminister Espen Barth Eide ser på fangstutstyr som er prøvd ut på pukkellaks i Tanaelva. Dan Vidar Rasmus fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) forklarer.

Politisk rådgiver Maria Varteressian og miljøminister Espen Barth Eide ser på fangstutstyr som er prøvd ut på pukkellaks i Tanaelva. Dan Vidar Rasmus fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) forklarer under en befaring i august i fjor.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Brørs mener direktoratet har jobbet på spreng med saken, men at den er komplisert.

– Det er klart at vi skulle gjerne hatt det klart tidligere. Vi må få utredet ting godt nok, og så må man få på plass finansiering av det hele. Det er en stor prosess. Vi skulle gjerne kommet lenger, men vi er der vi er.

Det er usikkert hvor store mengder pukkellaks som kommer til sommeren. Brørs vil ikke avfeie spådommen om at det kan komme en halv million.

– Det kan skje. Vi er innforstått med at det kan bli en mangedobling.

Ulikt ansvar for ulike vassdrag

Benn Larsen er fortvilt over at pukkellaksen har formert seg i formidable mengder.

Larsen mener at de lokalt ikke har hatt handlefrihet til å ta tak i problemet selv.

Han viser til at den lokale forvaltningen tidligere har måttet sendt søknader til Miljødirektoratet om å få ta ut pukkellaks.

To år gammel lakseyngel (atlantisk laks) øverst. Pukkellakseyngel nederst: Cirka ni måneder gammel.

To år gammel lakseyngel (atlantisk laks) øverst. Pukkellaksyngelen nederst er cirka ni måneder gammel.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– I 2019 sendte direktøren vår melding til Miljødirektoratet i august og ba om at vi fikk fiske pukkelaks i elva med garnredskap. Men det var ingen til stede som kunne behandle søknaden. Det var sommer og ferietid. Når tillatelsen endelig kom, hadde laksen nådd å gyte.

Ifølge Larsen ba de om hjelp og støtte også før 2021-sesongen. Da pengene kom på bordet, var det for lite og for sent til at det monnet, hevder han.

Krever fiske i sjøen

Tanavassdragets Fiskeforvaltning har vært tydelige fra dag én, sier Benn Larsen:

– Skal vi klare å ta en viss kontroll, må vi ta ut pukkelaks mens den ennå er i sjøen i samarbeid med sjølaksefiskerne. Så vidt meg bekjent har hverken ekspertutvalget eller noen andre snakket med sjølaksefiskerne med tanke på å fiske pukkellaks i sjøen.

Direktoratet vil komme med mer om laksefiske i sjøen i nær framtid, og det vil bli diskutert på et møte i Tana tirsdag. Risikoen for å skade villaksen har i utgangspunktet gjort dem skeptiske.

– Selv om det er aktiv utsetting av lokal fisk, atlantisk laks og sjøørret, vil det være dødelighet knyttet til et uttaksfiske også i sjøen. Så den avveiningen er vanskelig, sier Brørs.

Les også: Kamp mot klokka for å hindre millioner av pukkellaks i norske elver

Laksefelle i Vestre Jakobselv
Laksefelle i Vestre Jakobselv