Hopp til innhold

Lakselus for første gang dokumentert på pukkellaks

Flere typer lus er funnet på pukkellaksen under sommerens invasjon. Forsker mener store mengder pukkellaks kan legge til rette for mer lakselus i sjøen.

Lakselus på pukkellaks

LUS: En voksen lakselus på en pukkellaks. Pukkellaks har større motstandsdyktighet mot lakselus enn atlanterhavslaksen. De kan likevel bli infiserte.

Foto: Rune Nilsen / HI

– Selv om det er lite lus på pukkellaksen som kommer tilbake til kysten, så kommer de i veldig store mengder. Hvis de oppholder seg i fjordområdene over lengre perioder, så kan pukkellaksen på sikt bli en årsak til mer lus i området.

Det sier havforsker Rosa Maria Serra-Llinares ved Havforskningsinstituttet. I sommer ble det funnet både lakselus og skottelus på den uønskede pukkellaksen.

Det ble funnet 444 lus fordelt på 95 pukkellakser under lakselustellingen i Øksfjord, Jarfjord og Bugøynes i Finnmark. Totalt ble 216 lakser sjekket.

– 74 prosent var skottelus, mens 20 prosent var voksne lakselus. De unge, fastsittende lakselusene utgjorde bare 6 prosent.

– Nå er det for første gang dokumentert lakselus på pukkellaks, sier Serra-Llinares

Anne Hege Straume teller lakselus på pukkellaks

Forsker Anne Hege Straume leter etter lus på en pukkellaks fanget i Havforskningsinstituttets ruse.

Foto: Rune Nilsen / HI

Ikke immune

Pukkellaksen skal ha større motstandsdyktighet mot lakselus, men ifølge forskeren virker det som om immuniteten reduseres når laksen blir kjønnsmoden og trekker mot kysten igjen.

– Totalt sett snakker vi ikke store mengder lus. I Jarfjord, der lusemengdene var størst, hadde pukkellaksene i gjennomsnitt tre lakselus og ni skottelus hver.

Serra-Llinares sier at mengden lus på pukkellaks var generelt litt lavere enn på sjøørret i samme områdene.

– Aldri før har vi sett så mye skottelus på sjøørret, hverken i Jarfjord eller andre steder i landet.

NRK forklarer

Pukkellaksen – hva er viktig å vite?

Pukkellaksen – hva er viktig å vite?

Hvor kommer pukkellaksen fra?

Pukkellaks hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet.

På 1960-tallet begynte pukkellaksen å spre seg til Nord-Norske elver etter utsetting på Kolahalvøya i Russland.

I dag blir pukkellaks fanget i hele Norge, helt fra grensa til Russland i nordøst til svenskegrensa i sørøst. Det er likevel i Troms og Finnmark pukkellaksen den er mest tallrik.

Pukkellaksen – hva er viktig å vite?

Pukkellaksens liv

Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting.

Laksen råtner mens den svømmer i elven etter gyting.

Fisk som gyter i oddetallsår får dermed avkom som også gyter i oddetallsår. De gyter dermed ikke sammen med fisk som gyter i partallsår. I Norge gyter pukkellaksen primært i august.

Pukkellaksen – hva er viktig å vite?

Hvorfor vil vi ikke ha pukkellaksen?

Pukkellaks er en fremmed art som ifølge Artsdatabanken har stort invasjonspotensial, og liten økologisk effekt.

I 2023 er det ventet ti ganger så mye pukkellaks som i 2021. At fisken kan bli så tallrik kan påvirke andre fisk og hele økosystem.

Ingen vet egentlig hva som skjer om den for alvor etablerer seg i norske lakseelver.

I verste fall den kan spre sykdommer, endre hele balansen i elvene og ta maten fra villaksen.

Pukkellaksen – hva er viktig å vite?

Slik ser den ut

Både hunnen og hannen har hvit underside, grå-grønnlige sider og relativt store, svarte ovale flekker på rygg, sider og hale.

Pukkellaksen kan enkelt kjennes igjen på de svarte flekkene på halefinnen.

Pukkellaksen – hva er viktig å vite?

Slik ser den ut

Når gytingen nærmer seg får kjønnsmoden hannfisk får en pukkellignende fasong på ryggen, en markert krok på overkjeven og forlengede kjever.

Snittvekten på pukkellaksen er omkring 2 kilo.

Må følge med

Over 234.000 pukkellaks ble i sommer fjernet fra elver i Nord-Norge. Den fremmede arten er ikke ønsket i norske elver, da den konkurrerer med den stedegne atlanterhavslaksen om plass og ressurser.

Det er ikke mulig å si om pukkellaksen er en av grunnene til den økte mengden skottelus. Havforskeren sier at man trenger mer informasjon over lengre tid for å kunne svare på dette.

Les også Har tatt ut over 200.000 pukkellaks i elvene: – Fullt i alle frysere

pukkellaks som har gytt, og er i ferd med å dø

Pukkellaks på vei opp Kongsfjordelva 3. august 2023, før den når fiskefella som kommer til å stoppe den.

Det har kommet store mengder pukkellaks inn i norske elver i sommer. Over 234.000 ble tatt ut.

Foto: Huawei Norge

– Dersom pukkellaksen blir stående i fjord- og kyststrøk i lengre perioder, kan de være en kilde til lusesmitte for våre stedegne laksefisker. Per i dag vet vi ikke om pukkellaksen er årsaken til økte mengder lus, eller om det er en annen årsak.

Serra-Llinares er klar på at det blir viktig å fortsette overvåkningen av lakselus på pukkellaks i årene fremover.

– Alt tilsier at store mengder pukkellaks vil fortsette å komme til Nord-Norge i årene som kommer.

Les også Forskar på å krysse pukkel- og villaks: – Det må vere veldig klare reglar

Pukkellaks fanget i felle i Skallelva i Varanger i Finnmark i sommer.