Protest mot Tana-avtalen utvides til finsk side

Ei samisk aksjonsgruppe på finsk side av Tana-elva protesterer mot den nye avtalen mellom Norge og Finland om forvaltningen av laks ved å ærklære avtalen ugyldig på øya Allasuolu i grensevassdraget. Fra før har ei samisk gruppe på norsk side gjort det samme.

Moratorio Dálvadasa Allasullus

Aksjonsgruppa frykter at Tana-avtalen fører til at den lokale fiskekulturen forsvinner.

Foto: Pressemelding

I en pressemelding heter det at den nye avtalen er en trussel mot samisk identitet.

– Begrensningene er til hinder for sameskolene muligheter til å lære opp barna i tradisjonelt fiske. Og med det forsvinner også vår samiskhet, språket og kulturen, sier Annti Kateekeetta, som er en av iniativtagerne.

Ønsker samisk selvbestemmelse

Denne aksjonen startet ved at en gruppe fra finsk side besøkte øya Čearretsuolu på norsk side, hvor en samisk aksjonsgruppe siden juni har aksjonert mot avtalen.

– Vi er noen personer fra Dálvadas, som nå har etablert dette som en en utvidelse av Ellos Deatnu-moratoriet. Vi håper at også andre viser sin mening og etablerer moratorium i sine egne områder. Det er slik folk andre steder i verden har fått til forandring, sier Outi Pieski.

Čearretsuollu i forgrunnen, og Samelandsbrua i bakgrunnen

Fra før er det erklært moratorium på øya Čearretsuolu, en liten norsk øy midt ute i Tanaelva nær den finske grenda Utsjok, omtrent ti mil sør for Tanaelvas utløp til Tanafjorden.

Foto: Jan Helmer Olsen (Dronefotograf)

Kritiserer tillatelser for hytteeiere

I pressemeldingen heter det at det ikke er rett at hytteturister får flere rettigheter i elva, og at de samiske rettighetene er opparbeidet gjennom generasjoner. Det blir hevdet at retten til garnfiske er blitt redusert kraftig over mange år.

– Det virker ikke helt rett at folk som ikke kjennerr vår kultur og tradisjon skal bestemme i våre områder, sier Sylvi Rasmus.

Aksjonistene krever samisk selvbestemmelse og lokal forvaltning av Tanavassdraget, heter det i pressemeldingen.

Ellos Deatnu skilt

Lokalbefolkningen må være med på å bestemme fiskereglene, mener aksjonistene på øyene Čearretsuolu og Allasuolu i Tanavassdraget.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen