Problemene fortsetter for nytt sykehusbygg

Bygget er seks måneder forsinket, men ingen vet når nytt sykehus i Kirkenes står ferdig. Under et planlagt overtakelsesmøte forrige uke valgte Finnmarkssykehuset å takke nei til å overta bygget.

Nye Kirkenes sykehus

Den tyske hovedentreprenøren mangler dokumentasjon på at elektriske anlegg fungerer som de skal ved nye Kirkenes sykehus. En planlagt overtakelse forrige uke er nå foreløpig utsatt til 6. september.

Foto: Amund Trellevik

Fortsatt er det for mange feil og mangler ved bygget, sier drifts- og eiendomssjef Øyvin Grongstad ved Finnmarkssykehuset.

– Det er avholdt et overtakelsesmøte og vi som byggherre valgte å ikke overta bygget. Det ble avdekket en god del mangler, spesielt på dokumentasjonssiden. Vi har avtalt nytt overtakelsesforretning 6. september, der vi håper all dokumentasjon skal være på plass, sier Grongstad.

Åpning utsatt flere ganger

Opprinnelig skulle overtakelsen ha blitt gjennomført senest 31. desember 2016, med en glidende overgang på to måneder.

Fra 1. mars i år skulle Finnmarkssykehuset starte testing og opplæring av ansatte og offisiell åpning var satt til 6. juni.

Denne datoen er flyttet på flere ganger, og senest under helseminister Bent Høies besøk på sykehuset i mai var åpningsdatoen 25. august.

Øyvin Grongstad

Øyvin Grongstad, drift- og eiendomssjef i Finnmarkssykehuset.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Nå håper Finnmarkssykehuset at nytt sykehus kan tas i bruk på denne siden av nyttår.

– Hvilke feil og mangler snakker vi om ved sykehuset?

– Det er en god del ulike typer feil og mangler. Men grunnen til at vi ikke har overtatt bygget er mangelen på dokumentasjon på anlegg. Da snakker vi elektrisk anlegg og brannanlegg. Poenget er at vi trenger en faglig dokumentasjon som sier at ting er på plass, at det er testet, at det fungerer og at det er i henhold til regelverket, sier Grongstad.

Selve byggingen av sykehuset har vært delt inn i to kontrakter mellom den tyske hovedentreprenøren og Kirkenes byggservice.

Sistnevnte har overlevert sin del av bygget til Finnmarkssykehuset, understreker Grongstad.

Varsler erstatningskrav

Grongstad sier forsinkelsene har medført betydelige økte kostnader for Finnmarkssykehuset, og at det vil bli lagt inn krav om erstatning fra den tyske entreprenøren.

Prosjektet har en totalramme på 1,5 milliarder kroner.

– Dessverre i slike saker er det ingen vinnere, og alle blir tapere. Kostnadene kommer garantert på begge sider av bordet. Men vi forholder oss til at vi har en gyldig kontrakt med entreprenøren som regulerer når dette skulle vært ferdig. Og der ligger det også inne en døgnmulkt-klausul som i praksis betyr at vi kommer til å stille krav overfor entreprenøren, sier Grongstad.

Sykehuset i Kirkenes i vinterdrakt

Nye Kirkenes sykehus skulle vært i drift nå, men forsinkelser hos den tyske hovedentreprenøren gjør at Finnmarkssykehuset håper på innflytting på denne siden av årsskiftet.

Foto: Bernt Nilsen

Finnmarkssykehuset føler seg trygge på at kontraktene som er inngått vil sørge for at saken får en løsning uten at partene må møtes i rettsapparatet.

Men:

– Når man er forsinket er det aldri helt svart-hvitt for hvem som har ansvar for hva, men fra vår side anser vi at entreprenøren har klart det største ansvar for at vi er forsinket.

– Er entreprenøren enige i det?

– Entreprenøren er nok ikke enige i skyldfordelingen, nei.

NRK har vært i kontakt med den tyske entreprenøren Cadolto, men selskapet har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo

Se kveldens Nordnytt med Vilde Kristine Malmo