Nytt sykehus i Kirkenes forsinket, entreprenør får dagmulkter

Nye Kirkenes sykehus blir ikke åpnet før 25. august – over to måneder etter opprinnelig plan. Den tyske entreprenøren blir nå ilagt dagmulkter

Sykehuset i Kirkenes i vinterdrakt

Nye Kirkenes sykehus bygges ved innkjørselen til Kirkenes, nær Skytterhusfjellet. Åpningen er nå utsatt i rundt to måender etter forsinkelser i byggearbeidet.

Foto: Bernt Nilsen

Det er forsinkelser med flere av sykehusets tidligere byggetrinn, samt et pasientsignalsystem som ennå ikke er på plass som gjør at nye Kirkenes sykehus ikke åpner på denne siden av sommeren.

– Åpningen av sykehuset er utsatt til etter sommeren på grunn av det er forsinkelser i framdriften av byggearbeidene, sier prosjektleder Øyvin Grongstad til Sør-Varanger Avis.

Gammelt sykehus i drift

Den tyske entreprenøren Cadolto blir ilagt dagmulkter, opplyser Grongstad. Normalt er dette en avtalt promille av prosjektets totalkostnad som er estimert til rett i underkant av 1,5 milliarder kroner.

Gamle Kirkenes sykehus er fullt operativt fram til åpningen av ny-sykehuset og prosjektleder Grongstad understreker at forsinkelsen ikke vil gå ut over pasienter.

– Det at vi må utsette flyttingen på grunn av forsinkelser går ikke utover pasientene. Vi har et fullt funksjonelt sykehus som blir brukt helt frem til vi kan flytte driften inn i nytt bygg, sier Grongstad.

Entreprenøren regner med å overlevere byggearbeidet like over påske. Fram mot åpningen i august skal systemer testes og stilles inn riktig.

For lite før det åpner

Avisa Finnmarken meldte denne uken at sykehuset allerede er for lite før det åpner. Til åpningen i august kommer samme mann som la ned grunnsteinen for byggingen, helseminister Bent Høie.

På gjestelisten, som er omtalt av Sør-Varanger Avis, finner vi også representanter fra Sametinget og alle kommunene i Øst-Finnmark.

Helseministeren i Murmansk fylke, Valerij Gennadijevitsj Peretrukhin, samt overlege Nikolaj Poludnenko ved sykehuset i Zapoljarnij kommer også.

Norge har siden 1994 hatt en helsesamarbeidsavtale med Russland – en avtale som ble fornyet og videreført fram til 2020 i forrige måned.