Hopp til innhold

Kirken vil ta ansvar for sin rolle i fornorskningen – preses feirer påsken i Finnmark

Kirken har en viktig rolle i forsoningsarbeidet med urfolk, mener biskopenes leder. I år feirer han påsken i Alta og Kautokeino.

Leiande biskop, preses Olav Fykse Tveit, skal feire påska i Finnmark

Biskopenes leder, preses Olav Fykse Tveit, feirer i år påsken i Kautokeino.

Foto: Matheo Dolva / NRK

Det er ikke tilfeldig at preses Olav Fykse Tveit fredag sto på prekestolen i fjellkapellet Láhpoluoppal utenfor Kautokeino.

Kirkens rolle i fornorskningen av urfolkene ble aktualisert da sannhets- og forsoningskommisjonen la frem sin rapport i fjor sommer.

Nå vil kirken ta ansvar.

– Jeg tenker det er viktig at vi i kirken viser at vi tar denne rapporten alvorlig. Den handler også om det kirken har gjort som har bidratt til fornorskningen.

– Hvordan tar kirken ansvar?

– Ved å erkjenne hva som har skjedd, og prøve å forstå hva det har betydd og hvilke sår som er skapt.

Fykse Tveit sier kirken prøver å være med på å bygge et mer forsonet samfunn. Han skal støtte og videreutvikle det samiske kirkelivet.

samisk bibel under gudstjeneste i påsken

Flere brukte den samiske salmeboken under gudstjenesten i fjellkapellet Láhpoluoppal.

Foto: Matheo Dolva / NRK

Samisk salmesang og tale

Rapporten dokumenterer blant annet kirkens bidrag til fornorskningspolitikken.

– Samtidig var det en del prester og biskoper som prøvde å finne ut hvordan samisk kunne bli brukt i gudstjeneste og undervisning, sier presesen.

I deler av Finnmark, som Karasjok og Kautokeino, fikk man ifølge han lov å bruke samisk i kirken.

– Samisk har blitt brukt i kirken, både som salmesang og tale. Derfor har jeg også lyst å feire påsken på samisk, og vise at dette er en del av den norske kirkens liv i dag.

– Viktig for mange

Sametingspresident, Silje Karine Muotka (NSR), er glad for at preses feirer påsken i Kautokeino i år.

– Kirken er veldig viktig for mange samer, i forhold til livssyn og trosutøvelse. Jeg tror det er viktig for mange at han er til stede.

Hun mener det er viktig og nødvendig at kirkens rolle i fornorskningen tas på alvor.

– Jeg er veldig glad for at kirken nå har en ordentlig gjennomgang av hva den kan gjøre for å ta et oppgjør med fornorskningen. Rapporten viser at kirken har vært en sentral faktor, som har medført mye skade.

Muotka tror Fykse Tveit kan få inspirasjon for veien videre under årets påskefeiring.

Silje Karine Muotka

Sametingspresident, Silje Karine Muotka (NSR), tror mange samer setter stort pris på at presesen feirer påsken i Finnmark i år.

Foto: William Jobling / NRK

Ønsker nærhet til kulturen

Anne Wilhelms som var med i gudstjeneste i fjellkapellet, har inntrykk av at alle synes det er veldig hyggelig at Fykse Tveit feirer påsken i Finnmark i år.

– Jeg synes det er veldig bra at han kommer akkurat i påsken for å bli kjent med samisk påskefeiring.

Leiande biskop, preses Olav Fykse Tveit, skal feire påska i Finnmark

Preses Olav Fykse Tveit og Anne Wilhelms under langfredagsgudstjenesten utenfor Kautokeino.

Foto: Matheo Dolva / NRK

Han har lagt hele påskefeiringen til Alta og Kautokeino i år. Blant annet får han oppleve påskefestivalen i Kautokeino, noe presesen sier er fantastisk.

– Jeg vil gjerne ha en nærhet til kulturen og til de menneskene som dette gjelder.

Første påskedag er det hans tur til å holde preken i Kautokeino. Ifølge kristen tro er dette dagen Jesus stod opp fra de døde.

– Da er budskapet at vi alle trenger det påskelyset og håpet som påskemorgen gir. Det er ikke dødens krefter som er sterkest.

Les også Klart for Sámi Grand Prix 2024

Deltakere i Sámi Grand Prix 2024