Politikerne foreslår stedsnavn som språkekspertene fraråder

I nord er det foreløpig minst seks forskjellige stedsnavn på bordet. I vest går de bort fra klare anbefalinger fra Språkrådet. Enkelte vil ha helt nye navn, men det fraråder ekspertene.

Det nye fylkeskartet

Kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen må finne ut av hva de skal hete. I enkelte tilfeller går de bort fra helt klare råd fra Språkrådet. Dette kartet er fra da regionreformen først ble lansert. Nordland skal fortsatt bestå som et fylke.

I går startet en helt ellevill navnedebatt da de tvangssammenslåtte fylkestingene i Troms og Finnmark samlet seg. Hele seks forskjellige navn ble offisielt levert inn som forslag.

Den samme diskusjonen foregår nå flere andre steder hvor kommuner og fylkeskommuner må slå seg sammen. I enkelte tilfeller går de bort fra helt klare råd fra Språkrådet.

Daniel Gusfre Ims

Seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet.

Foto: Moment Studio

– Det er klart mest debatt i Hordaland og Sogn og Fjordane der fylkeskommunene har gått inn for «Vestlandet». Der har både vi og andre gitt råd om å ikke bruke dette navnet, sier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet.

Det vil gjøre at Rogaland og Møre og Romsdal på Vestlandet, ikke blir en del av «Vestlandet fylke». Stortingspolitikere går så langt som å kalle det et navneran.

Vil ikke ha nye navn

Språkrådet har allerede gitt klare råd om å velge historiske navn. Telemark og Vestfold har fått anbefalinger fra Språkrådet om å bruke en kombinasjon av de to navnene.

Vi ser for oss at det er greit at fylker som Telemark og Vestfold bruker dobbeltnavn videre, og at den samme løsningen kan være aktuell for Troms og Finnmark

Daniel Ims

I Vestfold vil de helst ha et helt nytt navn: «Vest-Viken». I nord har Fremskrittspartiet foreslått å kalle det nye fylket for «Nordlys». Det er ikke populært blant språkekspertene.

– Nordlys er et navn som ikke har noen tradisjon som områdenavn. I andre sammenslåinger har de valgt navn som eksisterer i dag eller som har vært i bruk tidligere, og det er det vi vil gi råd om, sier Ims, som ennå ikke har fått en forespørsel om råd fra fylkestingene i nord.

Tom Schmidt

Professor Tom Schmidt ved Universitetet i Oslo.

Foto: UiO

Han får støtte fra stedsnavnseksperten Tom Schmidt ved Universitetet i Oslo.

– Jeg har ingen sans for «Nordlys». For meg er Nordlys en avis og et himmelfenomen. Det går ikke an å bruke det som navn, sier Schmidt.

– Markedsføringsverdien ville økt?

– Vi selger ikke gjennom fylkesnavn. Det tror jeg ikke noe på.

Han er ikke særlig tilhenger av en kombinasjon av navnene i nord. Han støtter navnet Finnmark, siden det er det eldste av de to.

Navn som slutter på mark har en veldig lang tradisjon, slik som Telemark, Hedmark og Danmark. Nå forsvinner Hedmark og du får - etter min mening - et veldig lite heldig navn: Innlandet.

Tom Schmidt

Navnet Finnmark er også aktuelt for Språkrådet, hvis det er det politikerne blir enige om.

Samisk navn?

Det er ikke bare på norsk navneforslagene i nord skurrer. Sametinget har ennå ikke gitt i råd om nytt navn i nord, men under felles fylkesting ble navnet «Davvin» - som betyr nordpå – og navnet «Davvi-Sápmi» – som kan oversettes til Nord-Sameland – foreslått.

Sámi Allaskuvlla lektor Kaisa Rautio Helander

Førsteamanuensis Kaisa Rautio Helander ved Samisk høgskole

Foto: Ánne Olli / NRK

Samisk stedsnavnsekspert Kaisa Rautio Helander ved Samisk høgskole mener det blir vanskelig å bruke vanlige ord som stedsnavn. Hun sammenligner «Davvin» med forslaget «Nordlys» – det blir begrepsforvirring.

Og problemet med Davvi-Sápmi er at det ikke bare er på norsk side. Det er også i Finland og Sverige. Jeg tror man må tenke nøye gjennom valget av navn.

Kaisa Rautio Helander