Hopp til innhold

Kriminelle selger piratkopiert smittevernutstyr – livsfarlige forfalskninger ender opp i Norge

Midt under koronakrisen ser kriminelle over hele verden sitt snitt i å profittere på salg av falskt smittevernutstyr. Og problemet med piratkopiering er økende, ifølge Patenstyret.

UNN 1 - tom korridor

200 ansatte ved intensivavdelingen ved UNN måtte testes for koronaviruset, etter at beskyttelsesmaskene de brukte var av feil kvalitet.

Foto: Per-Christian Johansen / UNN

Det har de siste ukene vært flere oppslag om dårlig beskyttelsesutstyr i kampen mot koronaviruset.

Universitetssykehuset Nord-Norge fikk tilsendt flere tusen piratkopierte åndedrettsmasker fra en privat aktør. Maskene var en del av smittevernutstyret brukt blant annet i arbeidet med koronasmittede pasienter.

800 masker var allerede brukt før feilen ble oppdaget, og 200 ansatte ved den nyetablerte intensivposten for Covid-19 måtte derfor testes for mulig smitte.

Nå advarer Patentstyret mot at alt kan piratkopieres, og at kriminelle kan utnytte koronasituasjonen.

Potensielt livsfarlig

– Vi har advart mot at også denne typen produkter, som kan utgjøre en betydelig helse- og sikkerhetsmessig risiko, piratkopieres i veldig stort omfang, sier Hedvig Bengston.

Hun er seniorrådgiver i Patentstyret, som følger nøye med på utviklingen av piratkopiering.

– Det kom derfor ikke som noen overraskelse på oss at munnbind og annet beskyttelsesutstyr i forbindelse med koronakrisen piratkopieres i så stort omfang som det har vist seg at det gjør, og at organiserte kriminelle utnytter situasjoner som koronakrisen.

Hedvig Bengston

Seniorrådgiver i Patentstyret, Hedvig Bengston, sier det er viktig med god kunnskap om leverandøren før innkjøp av varer.

Foto: Patentstyret

Bengtson viser til flere studier og rapporter, samt at både Europol og Interpol peker på at det er organiserte kriminelle som står bak størstedelen av handelen med piratkopier.

– De tjener enormt med penger, og de skyr absolutt ingen midler med tanke på sikkerhetsrisikoen som eventuelt piratkopierte produkter utgjør. Dette er et økende problem.

Bengston frykter at mange ikke er bevisste på at absolutt alt kan piratkopieres.

– Det er ikke bare snakk om falske vesker og klokker. Alt piratkopieres, og som vi ser i dette tilfellet; ansiktsmasker som skal beskytte helsearbeidere mot covid-19. Andre eksempler på veldig farlige piratkopier er klatreutstyr, motorsager, morsmelkerstatning, sprøytemidler til landbruket. Det er et kjempeproblem.

Økning i import av munnbind og testutstyr

Tolletaten kontrollerer vareinnførselen til Norge kontinuerlig. Også der bekreftes det at ved flere kontroller har det blitt oppdaget piratkopierte varer.

– I disse tider med korona er vi opptatte av å lete etter risikoprodukter på det området. Vi er på alerten, og følger godt med, sier seniorrådgiver i Tolletaten, Elisabeth Nettum.

Hun sier Tolletaten merker en generell økning i import av munnbind og testutstyr til Covid-19.

– Vi ser en del nye importører på banen som ønsker å ta inn varer til Norge som de vanligvis ikke importerer. Da er det en risiko for at de ikke setter seg godt nok inn i lovverket.

Når varer importeres inn til landet skal de nemlig tilfredsstille flere krav og ha godkjente sertifikater.

– Vi har kontroller hvor vi finner varer som har dårlig eller forfalsket merking, og forfalskede sertifikater. Det betyr jo at varene ikke er godkjente, og det kan få store konsekvenser om varene kommer i bruk, fordi de for eksempel ikke tilfredsstiller medisinske- eller sikkerhetskrav.

Elisabeth Chatrine Nettum

Seniorrådgiver i Tolletaten, Elisabeth Nettum, sier de ser en økning i import av munnbind og testutstyr til Covid-19.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Ha god kunnskap om leverandøren

Hedvig Bengston i Patentstyret sier det kan være svært vanskelig å finne ut av om en vare eller et parti er piratkopiert i ettertid.

– Ofte ser produktene helt identiske ut, og prisnivået er også likt det prisnivået originalprodusenten har satt for å ikke vekke mistanke. Man kan ikke oppdage om det er en piratkopi med det blotte øye.

Derfor er det viktig å gjøre nøye undersøkelser i forkant av selve innkjøpet og sørge for at man har god kunnskap om leverandøren, sier hun.

– Det er ikke nødvendigvis så enkelt akkurat nå med den situasjonen verden står i, og jeg forstår at man må kaste seg rundt og skaffe seg varer der man kan.

– Men jeg tror også at det er veldig viktig at flere blir oppmerksomme på at piratkopiering er blitt et så stort samfunnsproblem og at alle type varer piratkopieres.