Hopp til innhold

Petroleumstilsynet: Alvorlige regelbrudd avdekket etter brannen på Equinors anlegg på Melkøya

Petroleumstilsynet har gitt Equinor flere pålegg om utbedringer som må utføres før oljeselskapet får lov til å starte opp gassproduksjonen på nytt.

Brann på Melkøya

Siden åpningen i 2007 har det blitt rapportert inn 178 uønskede hendelser til Petroleumstilsynet.

Foto: Bjarne Halvorsen / NTB

Petroleumstilsynet presenterte i dag sin rapport etter brannen på Equinors anlegg på Melkøya i fjor høst.

Brannen på produksjonsanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest skjedde den 28. september i fjor.

Petroleumstilsynet regner brannen på Equinors gassanlegg som en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie.

– Granskingen har avdekket flere elementer som har, eller kan ha hatt, betydning for at brannen oppsto, opplyser tilsynet.

De opplyser at granskningen har identifisert «alvorlige brudd på regelverket».

– Vi ser på brannen som en alvorlig hendelse, og vi har avdekket alvorlige avvik, og gir derfor pålegg til Equinor, sier Anne Myhrvold, administrerende direktør i Petroleumstilsynet, til NRK.

Brann på Melkøya

Brannen kom på toppen av 33 gasslekkasjer siden oppstarten i 2007.

Foto: Allan Klo / NRK

Har iverksatt tiltak

Irene Rummelhoff, som er konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor, sier at de skal ta inn over seg rapporten.

– Jeg synes det er en tydelig rapport med tydelige tiltak, sier Rummelhoff til NTB.

Hun fremhever at selskapet allerede har igangsatt flere tiltak og at rapportens innhold er sammenfallende med selskapets oppfatning av brannårsaken.

– Vi er glade for at Petroleumstilsynet bekrefter at design av anlegget og sikkerhetssystemene våre fungerte som de skulle og at det er derfor brannen ikke kunne spre seg til store deler av anlegget og utvikle seg til en større brann, sier Rummelhoff.

Må heve kompetansen

Petroleumstilsynet har avdekket fem avvik og tre forbedringspunkter etter brannen på Melkøya.

Granskingen har resultert i at Equinor pålegges å sikre tilstrekkelig bemanning, kompetanse og formidling av kunnskap og nødvendig informasjon.

Pålegget må etterkommes senest ved oppstarten av anlegget. Planen om å etterkomme påleggene skal presenteres for Petroleumstilsynet innen 1. juni.

– Equnior har tidligere fått påvist avvik som de ikke har fulgt opp. Hvordan kan dere være trygge på at Equinor nå vil etterfølge påleggene?

– Det som vi har sett eksempler på, er at Equinor ikke har lukket eller korrigert avvik som er gitt ved tidligere tilsyn. Det har vi nå tatt grep om, sier Anne Myhrvold.

Petroleumstilsynet skal derfor følge oljeselskapet tettere opp enn tidligere.

Rummelhoff i Equinor forteller at tiltakene skal gjennomgås og etterleves innen fristen.

Brann på Melkøya

Brannen oppsto i en turbin på Equinors gassanlegg i Hammerfest.

Foto: EIRIK SØRENMO PÅSCHE

– En av de mest alvorlige hendelsene

All naturgassproduksjon fra Snøhvitfeltet er utsatt på ubestemt tid.

Forbundsleder i SAFE, en av fagforeningene på Equinors gassanlegg i Hammerfest, Hilde-Marit Rysst, har beskrevet Melkøya-brannen som svært alvorlig.

– På det verste er det en total utslettelse av hele anlegget, med muligheter for personskader og dødsfall hvis det tok helt av, en fullstendig eksplosjon, sier hun.

Nå er hun glad for at Petroleumstislynets granskning viser at problemene SAFE har pekt på er høyst reelle.

Jeg er ikke overrasket. Jeg er på den måten positivt fornøyd med at de har gjort disse funnene. Også er det selvfølgelig høyst negativt og kritikkverdig av Equinor å ikke ha bedre kontroll og styring – spesielt når de ansatte har gitt så mange tilbakemeldinger om at dette må det ryddes opp i, sier Rysst.

– Dette er kunne Equinor ryddet opp i tidligere. De har fått beskjed av sine ansatte, hadde de lyttet så kunne dette vært unngått.

Hilde-Marit Rysst

– En stadig utskifting av arbeidere har vært et problem for tryggheten på Melkøya, sier Hilde-Marit Rysst.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, mener nå at regjeringen må sørge for at Equinor tar ansvar for sikkerheten til de som jobber i selskapet.

– Enda en gang får vi det svart på hvitt at Equinor har sviktet på sikkerhet, som alltid må være det viktigste. Brannene på Melkøya og Tjeldbergodden var svært alvorlige, dette kan ikke Equinor leve med. Nå håper jeg regjeringen tar ansvar en gang for alle, sier Halbrekken.

Manglende vedlikehold

Brannen på Melkøya skal ha oppstått i ett av filterhusene i en av turbinene, og tok åtte timer å slukke.

Helt konkret skal brannårsaken ha vært selvantennelse på grunn av høy overflatetemperatur på anti-issingssystemet på disse turbinene.

Granskingen forteller at det ved flere tilfeller ble brukt en metode for å bli kvitt overskuddsvarme i hetoljesystemet som ikke står i prosedyrene.

I tillegg hadde Equinor manglende vedlikeholdsrutiner av filtre til disse turbinenene.

Snøhvit-anlegget har solgt gass for om lag 10 milliarder kroner årlig siden oppstarten 2007.

Video av brannen på Equinors anlegg på Melkøya.

Video av brannen på Equinors anlegg på Melkøya.