Hopp til innhold

Brann på Melkøya – kan bli langvarig stans i produksjonen

Mandag ettermiddag brøt det ut brann i Equinors gassanlegg på Melkøya. – Vi ser alvorlig på situasjonen, sier Equinor.

Etterslukking etter brannen på Melkøya.

Politiet fikk klokken 15.41 mandag melding om at det var åpne flammer med kraftig røyutvikling ved produksjonsanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest.

Konserntillitsvalgt i Equinor, Bjørn Asle Teige, kaller situasjonen dramatisk.

– Dette ser jeg på som veldig dramatisk, ja. Det skal ikke finnes en gnist engang på et gassanlegg, det er livsfarlig, sier han til VG.

Det dreier seg om en brann i en turbin som ikke var satt i drift ennå. Politiet fryktet at brannen ville spre seg til tre andre turbiner i nærheten, da det var mye olje som brant i tilknytning til turbinen.

I 19-tiden ble det imidlertid meldt at brannen var under kontroll og at det ville foregå etterslukking i løpet av kvelden og natta.

– Slike anlegg er designet på en sånn måte at det skal hindres spredning av brann når det først brenner, sier anleggsdirektør Andreas Sandvik til NRK.

– Det er viktig med ordentlig brannbekjempelse slik det er gjort i dag.

Brann på Melkøya

Synlig røyk fra Equinors anlegg på Melkøya i Hammerfest.

Foto: EIRIK SØRENMO PÅSCHE

Personell evakuert

Det er kun to uker siden det var gasslekkasje på Melkøya, men informasjon Petroleumstilsynet har fått fra Equinor går ut på at denne brannen ikke har oppstått som følge av noen gasslekkasje.

Det opplyser beredskapsvakt Anthoni Larsen til NRK. Han vil ikke spekulere i hvor farlig situasjonen kan være.

Alle nødetater rykket ut til stedet og innsatspersonell fra Equinor som er trent i denne typen hendelser, bistod i håndteringen av situasjonen.

Alt annet personell ble evakuert, og det er ikke rapportert om personskader.

Brann på Melkøya i Hammefest

Det ble raskt forbudt å fly med drone nærmere enn 5 km til Melkøyas anlegg.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Anlegget stengt

– Vi ser alvorlig på situasjonen. Anlegget er nedstengt i henhold til rutinene, sier kommunikasjonsrådgiver i Equinor, Eskil Eriksen, til NRK.

Hvor lenge produksjonen må opphøre vil Eriksen ikke spekulere i.

– Det er for tidlig å si hva som er konsekvensen av dette og hvilke skader som er på anlegget, sier han.

– Når det kommer til årsaken er det også for tidlig å si hva som har skjedd. Vi skal gå inn i årsakssammenhengene når vi har fått oversikt.

Pressetalsmann Eskil Eriksen.

Kommunikasjonsrådgiver i Equinor, Eskil Eriksen, vil ikke spekulere i hvor lenge anlegget kan komme til å være nedstengt.

Foto: Equinor

Som en del av slukningsarbeidet ble det brukt supplyskip og beredskapsfartøy, for å spyle over anlegget med sjøvann.

Dette bekymrer konserntillitsvalgt Owe Ingemann Walterzøe med tanke på eventuelle skader på anlegget.

– Det vil si at da kommer det elektriske anlegget til å svi ganske kraftig. Når det pøses på og brukes så mye mengder sjøvann på elektrisk anlegg, kan man se for seg en veldig lang stans, sier Walterzøe til VG.

Når anlegget har solgt gass for om lag 10 milliarder kroner årlig siden oppstarten i 2007, kan en langvarig stans bli dyr for Equinor.

Brann på Melkøya

Beredskapsfartøy spyler ned deler av anlegget på Melkøya.

Foto: Allan Klo / NRK

Droneforbud

I forbindelse med brannen ble strømmen borte i store deler av Hammerfest rundt kl. 16, men denne var tilbake i løpet av 5-10 minutter.

Politiet iverksatte restriksjoner i luftrommet omkring Melkøya, med forbud om å fly drone nærmere enn 5 km til anlegget.

I tillegg ble det opprettet en sikkerhetssone på land, på om lag en kilometer fra anlegget.

Intervju med ordføreren i Hammerfest om brannen på Equinors anlegg på Melkøya.

Intervju med ordføreren i Hammerfest om brannen på Equinors anlegg på Melkøya.

Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) sa på et tidlig tidspunkt at kommunen var klar til å nedsette kriseteam om det var nødvendig. Hun opplevde situasjonen som dramatisk.

– Det er alltid en dramatikk dersom man får en hendelse som ikke er ønsket. Det er jo dette, sier hun.

– Det er viktig å ta det på høyeste alvor, og det oppfatter jeg at man virkelig gjør nå. Så får vi satse og håpe på at man får kontroll og den oversikten man trenger.

Marianne Sivertsen Næss

Ordfører i Hammerfest Marianne Sivertsen Næss (Ap) hadde fortløpende dialog med ledelsen på Melkøya.

Foto: Allan Klo / NRK