Overlege: – Norske MS-pasienter blir lurt i utlandet

Stadig flere MS-syke nordmenn velger å reise til utlandet for å gjennomgå omstridt og kostbar stamcelletransplantasjon. Behandlingen er ikke dokumentert, og mange blir lurt, sier overlege ved Ullevål.

Elisabeth Gulowsen Celius

Elisabeth Gulowsen Celius, overlege ved nevrologisk avdeling på Ullevål universitetssykehus, mener mange MS-syke nordmenn blir lurt til å tro at stamcelletransplantasjon

Foto: Amund Trellevik/NRK

Tirsdag fortalte NRK om MS-syke Kjetil Knutsen som er reist til Moskva for stamcelletransplantasjon.

Russiske leger er hans siste håp for å forsøke å bli stoppe sykdommen han har hatt siden 2005 – og som sakte, men sikkert vil gjøre han pleietrengende.

Over 150 MS-syke nordmenn har på få år reist til utlandet for å ta stamcelletransplantasjon. Denne behandlingsmetoden er ikke offentlig godkjent som standardbehandling i Norge, men gis i flere land, blant annet Russland og Mexico.

Det er tragisk at de tror den eneste løsningen er å selge sin leilighet og reise til utlandet og utsette seg for behandling – og at det skal løse alt. Det er en helt gal måte å se det på.

Elisabeth Gulowsen Celius, overlege ved nevrologisk avdeling på Ullevål universitetssykehus

Mener behandlingen er udokumentert

Norske fagmiljøer advarer mot å tro at stamcelletransplantasjon vil hjelpe MS-syke nordmenn.

Behandlingen har ikke god nok dokumentert effekt, og pasienter utsetter seg selv for fare, sier Elisabeth Gulowsen Celius, overlege ved nevrologisk avdeling på Ullevål universitetssykehus.

– Er det kommersielle interesser som driver fram denne behandlingsmetoden?

– Ja, jeg tror det. Dette er udokumentert behandling gitt på private klinikker i utlandet. Og når man velger dette framfor dokumentert behandling er det tragisk.

– Så folk blir lurt?

– Ja, sier Celius.

Denis Fedorenko

Doktor Denis Fedorenko ved Pirogov-sykehuset i Moskva har behandlet 730 MS-syke pasienter fra hele verden med stamcelletransplantasjon siden 2005.

Foto: Amund Trellevik

– Vi har våre resultater

55 MS-syke nordmenn fikk stamcelletransplantasjon ved Pirogov-sykehuset i Moskva i fjor. I år er det ventet at opp mot 80 nordmenn vil gjøre det samme.

Behandlingen koster 50.000 dollar (cirka 410.000 kroner). I tillegg kommer reise og opphold for medfølgende.

Lege Denis Fedorenko forteller at resultatene av stamcelletransplantasjon har vist at rundt 80 prosent av pasientene får en forbedring av sin sykdom.

– Vi har startet å tilby denne behandlingen til pasienter med ikke-aktive lesjoner fordi vi har våre resultater som er publisert både internasjonalt og her i Russland. Vi har nok data til å konkludere med at dette er en effektiv behandling for de fleste MS-pasienter, sier Fedorenko til NRK.

Mener utviklinger er urovekkende

Det er beslutningsforum for nye metoder som bestemmer hvilke nye metoder og medisiner norsk helsevesen skal ta i bruk.

Lars Vorland

Lars Vorland, leder for beslutningsforum for nye metoder.

Foto: Amanda Åsberg/NRK

Leder Lars Vorland bestilte i 2015 en rapport som kartla all forskning på stamcelletransplantasjon. 88 publikasjoner ble vurdert for å se på om behandlingen kunne godkjennes i Norge.

– Hvor langt unna var man på å ha nok dokumentasjon til å kunne starte opp med behandling i Norge?

– Basert på denne dokumentasjonen var vi langt unna. For her var det ikke noen publikasjoner som var gode nok.

– Er det ikke da urovekkende at flere hundre nordmenn reiser til utlandet og tar denne behandlingen?

– Jo, vi mener jo det. For hvis ikke hadde vi jo sagt ja til behandlingen. Det er jo en del bivirkninger ved behandlingen som ikke kommer helt klart fram, sier Vorland.

Pirogov-sykehuset i Moskva

55 MS-syke nordmenn fikk stamcelletransplantasjon her ved det statlige Pirogov-sykehuset i Moskva i fjor.

Foto: Amund Trellevik/NRK
Kjetil Knutsen skal møte den russiske legen for å få vite om han kan få stamcelletransplantasjon. Norsk nevrolog mener mange MS-rammede nordmenn blir lurt til å betale for privat behandling i utlandet.

37 år gamle Kjetil Knutsen fra Tromsø er hardt rammet av multippel sklerose (MS). Som et siste forsøk for å stoppe sykdommen reiser Kjetil til en privatklinikk i Moskva for å få stamcelletransplantasjon. Denne behandling er ikke offentlig godkjent i Norge. Serien følger Kjetil gjennom 30 behandlingsdøgn i Russland. Se den andre av i alt fire episoder her.