Hopp til innhold

Ny forskning: Traumer i barndommen øker risiko for MS

De som blir utsatt for fysisk, emosjonell eller seksuell vold i barndommen har større risiko for å bli syk av den kroniske nervesykdommen.

Professor Steve Gentleman poses with a human brain at the Multiple Sclerosis and Parkinson’s UK Tissue Bank at Imperial College London

MS er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen.

Foto: NEIL HALL / Reuters

Multippel Sklerose (MS) er en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet vårt. Forskningen har fortsatt ikke klart å avdekke hvorfor sykdommen oppstår.

Nå har norske forskere funnet en viktig risikofaktor for å utvikle MS.

Folk som har opplevd traumatiske hendelser før de fyller 18 år, har en økt risiko for å utvikle Multippel Sklerose (MS) i voksen alder.

Det viser den nye forskningen som er publisert i BMJ Journal, Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Les også: Kjent infeksjon kan utløse sykdommen multippel sklerose, ifølge forskere

Emosjonell- og seksuell vold

Forskningen viser at de som opplever fysisk, emosjonell eller seksuell vold i barndommen, oftere får MS enn de som ikke har opplevd dette.

Det er særlig emosjonell- og seksuell vold som øker risikoen.

– Vi så også at dersom en person opplever flere typer vold, så øker risikoen desto mer.

Det sier Karine Eid, stipendiat ved Universitetet i Bergen og hovedforfatter av studien.

En av fire hadde opplevd traume

Forskerne har hentet informasjon fra den såkalte mor, far og barn-undersøkelsen til Folkehelseinstituttet. Denne har de koblet med informasjon fra pasientregisteret og MS-registeret.

78.000 personer har deltatt i studien, hvorav 300 av disse senere utviklet MS.

Forskningen viser at de som har opplevd traumatiske opplevelser har 1,4 ganger så høy risiko for å få MS.

– Det er viktig å påpeke at det ikke er slik at alle som har MS har vært utsatt for emosjonell eller seksuell vold, sier Eid.

Hun legger til at 24 prosent av de som hadde MS hadde opplevd traumatiske hendelser i barndommen.

Det var Dagens Medisin som først omtalte forskningen.

Traume fører til stress

Studien kan ikke forklare hvorfor det er en sammenheng mellom traumatiske opplevelser og risiko for MS.

– MS er en sykdom vi ikke helt vet hvorfor man får, men den er forårsaket av kroppens eget immunforsvar, sier Eid.

Andre kartlagte risikofaktorer for å få MS er å ha Epstein Barr-virus, overvekt og røyking.

Hun forklarer at traumatiske hendelser i barndom fører til toksisk stress, som kan føre til endringer i biologiske mekanismer i kroppen. Dette kan igjen føre til økt inflammasjon senere i livet.

Betennelse i kroppen er en nøkkelkomponent i sykdommen MS.

– Dermed kan det være en sammenheng, sier forskeren.

Å oppleve traumer kan påvirke livsstilsvalg om diett og fysisk aktivitet, tror forskerne. Dette kan igjen påvirke risikoen for å utvikle MS.

– Kan bearbeiding av traumer minske risikoen for MS?

– Det kan ikke vi si noe om, men andre studier har sett at de som har bearbeidet traumer har generelt lavere risiko for å få kroniske sykdommer i voksen alder, sammenlignet med de som ikke har bearbeidet de, sier Eid.

Karine Eid, forsker

Karine Eid er stipendiat ved Universitetet i Bergen og hovedforfatter av studien.

Foto: Privat

Undersøke mobbing

Forskere har tidligere sett en sammenheng hos mus som ble utsatt for emosjonelt stress i barndommen og MS. De fikk økt risiko for å senere utvikle MS.

Eid sier studien som de norske forskerne har gjort på barndom og MS må gjentas, for å styrke funnene.

Forskeren mener det videre ville vært interessant å undersøke om mobbing, krigsopplevelser og det å være på flukt kan ha en sammenheng med å få MS i voksen alder.

– I tillegg ville det vært interessant å undersøke mer konkret hvilken alder man er mest sårbar for traumatiske opplevelser, for å senere utvikle MS, sier hun.

Les også: Norske forskarar vil revolusjonere MS-behandlinga med billegare medisin