Hopp til innhold

Vanlig avlusingsmetode kan være smertefull og skadelig for laks

Bruk av varmt vann er Norges mest brukte metode for medikamentfri avlusing av oppdrettslaks. Mattilsynet vil stanse metoden på bakgrunn av ny forskning.

– Det ser ut til at den har panikk ganske umiddelbart. Det er ikke veldig vakkert å se på, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Jonatan Nilsson.

Han har forsket på hvordan laks reagerer på vann i ulike temperaturer. Når laksen blir utsatt for vann mellom 28 og 34 grader, ser han tydelige tegn på at laksen ikke har det bra.

I videoen over fra Havforskningsinstituttet ser vi hvordan en laks oppfører seg i vann som er 34 grader.

– Laksen har ikke kontroll over svømmingen, krasjer i veggen og svømmer i raske sirkelbevegelser. Noen laks fikk krampeliknende bøyninger i kroppen rett før de la seg på siden, som vi ikke har sett før.

Det er de samme temperaturene som laks utsettes for gjennom metoden termisk avlusing. I 2018 var det den mest brukte medikamentfrie metoden for avlusing i norske oppdrettsmerder.

Oppdrettsanlegg

Som en følge av at regjeringen vil stramme inn bruken av lusemiddel, har oppdrettsnæringen tatt i bruk nye medikamentfrie metoder som termisk lusebehandling.

Foto: marine Harvest

Kunnskapshull om fiskevelferd

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har på oppdrag av Mattilsynet undersøkt hvordan fiskevelferden påvirkes av ulike temperaturer i vannet.

– Det har vært et kunnskapshull rundt det med smerte og hvilke temperaturer som kan gi smerte hos laks, sier forsker hos Veterinærinstituttet, Kristine Gismervik.

Selv om det er vanskelig å påvise noe så subjektivt som smerte, så mener forskerne at laksene under forsøkene viste tydelige tegn på smerte over 28 grader.

– Når du ser en fisk som plutselig oppfører seg unormalt, får panikk og hopper, så er det en sterk indikasjon på at fisken opplever dette som ubehagelig, sier Nilsson.

Lakselus

Lakselus er fortsatt et problem i norske oppdrettsmerder. Parasitten spiser hud og slim på laksen, og kan lage store sår om de er mange.

Foto: NRK

Vil stoppe termisk avlusing

Nylig ble forskningen publisert i et vitenskapelig tidsskrift som gjør den tilgjengelig for alle verdens forskere.

– Internasjonale kolleger har gått igjennom arbeidet og kvalitetssikret det. De er enige i vår konklusjon, sier Nilsson.

Og konklusjonen er at temperaturen som brukes under termisk avlusing kan oppleves som smertefull for laksen og gir risiko for skade.

På bakgrunn av forskningen mener Mattilsynet at avlusingsmetoden ved bruk av vann over 28 grader må fases ut i løpet av to år.

Oppdrettsanlegg

Lakseoppdrett er blitt en av Norges viktigste næringer. I 2018 ble det eksportert laks for 67 milliarder kroner.

Foto: André Bendixen / NRK

Ingen forbud fra Fiskeriministeren

Fiskeriminister Harald T. Nesvik sier at all fisk skal behandles på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

– Det er likevel ingen tvil om at all behandling kan være en påkjenning for fisken. De fleste ikke-medikamentelle metoder krever håndtering og utsetter dermed fisken for belastning og mulig skade, sier Nesvik.

Han støtter ikke Mattilsynet som vil fase ut termisk avlusing fra norske oppdrettsmerder.

– Etter en helhetsvurdering har jeg landet på at jeg ikke vil forby termisk avlusing, sier fiskeriminister.

Harald T. Nesvik

Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil ikke forby termisk avlusing, men forventer at oppdrettere holder seg oppdatert på metoden og følger retningslinjene fra Mattilsynet.

Foto: Morten Andersen / NRK

Vil ha mer forskning i merdene

De siste årene har oppdrettsselskapene begynt å bruke andre metoder enn lusemiddelet hydrogenperoksid, da kjemikaliet er påvist skadelig for miljøet.

Cermaq er et av selskapene som bruker termisk avlusing i Norge. I 2018 brukte de metoden i 60 av sine oppdrettsmerder.

Selskapet etterlyser mer realistisk forskning i merdene og ikke i laboratoriene, før et forbud vurderes.

– Forskningsresultatene stammer fra laboratorieundersøkelser og viser at fisken ikke tåler varmt vann over tid. Under termisk behandling i felt derimot så oppholder fisken seg kun i kortere tid i varmt vann, sier pressekontakt i Cermaq, Astrid Vik Aam.

Hun sier Cermaq alltid vurderer nye avlusingsmetoder som både er effektive, og som er fiskevelferdsmessig forsvarlig.

Laks

Laks som blir utsatt for termisk avlusing blir ikke utsatt for dødsfare, men forskere mener smerten og skadene som en følge av metoden fører til store velferdsmessige konsekvenser for laksen.

Foto: NRK

– Gir større dødelighet

Vann mellom 28 og 34 grader, som brukes i termisk avlusing, utgjorde dødsfare for laksen etter to minutter under forskningen.

Termisk avlusing varer derimot i 25 til 30 sekunder, men laksen viste likevel tegn til panikk og smerte allerede da.

– Når de får panikk er det lettere for at de krasjer i veggene og skader seg, noe som får mer langvarige effekter. Det er ikke bare smertene i seg selv som er problematisk, sier forsker Nilsson.

Panikkreaksjonene til laksen i laboratoriet stemmer godt overens med det som er observert i felt i forbindelse med termisk avlusing, ifølge forskerne.

– I kommersiell skala ser vi skader på fisk og økt dødelighet gjennom innrapporterte tall til myndighetene. Også fiskehelsepersonell rapporterer om det samme, men andre avlusingsmetoder kan også være problematiske, sier forsker Kristine Gismervik.

Myndighetene ønsker at oppdrettsnæringen skal femdobles innen 2050. Hvordan er det å forske på det mange håper skal erstatte oljeindustrien som Norges viktigste eksportnæring?

Myndighetene ønsker at oppdrettsnæringen skal femdobles innen 2050. Hvordan er det å forske på det mange håper skal erstatte oljeindustrien som Norges viktigste eksportnæring?