Store gass- og oljefelt kan forbli urørt: Johan (25) er bekymret for sin framtid

Oljearbeider Johan Amble Hirsti fortviler over at det ikke vil bli mulig å lete etter olje- og gassfelt i nye områder.

Johan Amble Hirsti

Johan Amble Hirsti sier norsk oljenæring produserer olje og gass med langt mindre utslipp enn andre land, og dermed er viktig i det grønne skiftet.

Foto: privat

– Akkurat nå er det ikke noen fare for min framtid, men på sikt er det ganske negativt for næringen at man ikke kan lete i nye områder, sier Johan Amble Hirsti.

Han er prosessoperatør i Equinor, bor i Vadsø, men jobber nå i Nordsjøen.

Stopp for 26. konsesjonsrunde berører flere større områder i Barentshavet.

I denne runden skulle selskaper fått tillatelser til å lete både vest, nord og øst i Barentshavet, sier Torgeir Stordal, som er direktør i Oljedirektoratet.

– Dette er de områdene der det er minst kjent geologi, og der man også har muligheten for å gjøre størst funn.

Torgeir Stordal

26. konsesjonsrunde skulle gi oljeselskapene tillatelser til å bore i flere større områder i Barentshavet, sier Torgeir Stordal i Oljedirektoratet.

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

– Gir usikkerhet langs kysten

Regjeringen har i en avtale med SV om statsbudsjettet lovet å ikke ta en ny konsesjonsrunde nå.

Johan Amble Hirsti mener det ikke vil tjene klimaet å stoppe leting. Han mener at norsk olje- og gassnæring er nødvendig i det grønne skiftet.

– Vi er en del av løsningen, ikke problemet. Av alle i verden produserer vi olje og gass med lavest utslipp. Jeg mener at vi på den måten bidrar i klimakampen, sier han.

Påstanden om at norsk oljeproduksjon er verdens aller reneste, er omstridt. Tidsskriftet Science har publisert en studie som setter Norge på en sjette plass. Faktisk.no konkluderer med at Norge i alle fall er i tetsjiktet.

Oljepolitisk talsmann i Høyre, Ove Trellevik, sier avtaler mellom Ap, Sp og SV gir usikkerhet i små lokale samfunn langs hele kysten.

Han peker særlig på hva dette vil ha å si i nord.

– Det har vært et godt driv og optimisme i nord, nettopp på grunn av de funnene som er gjort. Og det var ambisjoner om å løfte blikket der nord. Vi går glipp av store funn og stor aktivitet.

Ove Trellevik

– Vi går glipp av store funn, sier Ove Trellevik i Høyre.

Stiller seg bak forpliktelse

Lars Haltbrekken i SV mener at det var helt riktig å stanse leting etter olje og gass i nye områder – selv om mange arbeidsplasser kan bli borte.

– Det vi satser på er framtidige arbeidsplasser innen for eksempel flytende havvind. Der kan Norge bli en stormakt. Der kan vi virkelig få opp en industriell produksjon.

SV mener uoppdagete områder med gass i Barentshavet verken er nødvendig for å erstatte kull eller for å produsere hydrogen og ammoniakk som en del av det grønne skiftet. Ifølge SV vil EU bruke mindre gass i årene framover, og ønsker derfor å redusere sin import.

Å da begynne å produsere mer av det verden skal ha mindre av, det er en forferdelig dårlig forretningside, sier Lars Haltbrekken.

Norsk olje og gass er bekymret

Regiondirektør i Norsk olje og gass, Sigrid Ina Simonsen, er bekymret for letestoppen. Hun sier at næringen trenger nye lovende områder.

– Dette for å sikre arbeidsplasser og holde oppe den aktiviteten som vi er avhengig av for å finansiere og også bidra i den grønne omstillingen, sier Simonsen.

Sigrid Ina Simonsen

Sigrid Ina Simonsen i Norsk olje og gass sier at næringen trenger nye områder.

Foto: Norsk olje & gass

Avtalen mellom regjeringen og SV om 26. konsesjonsrunde gjelder bare for et år.

Se også: Nordnorsk misnøye med stopp