Hopp til innhold

Mener norsk etterretning har handlet ufornuftig og uaktsomt

Rettssaken hvor Ølen Betong krever 140 millioner kroner av staten ble avsluttet fredag. – Norsk etterretning burde ha forstått at en av de få norske bedriftslederne på Kolahalvøya var under russisk overvåking, mener bedriftens advokat.

Atle Berge og advokat Per Ristvedt i Oslo tingrett

KREVER MILLIONER: Atle Berge i Ølen Betong og hans advokat Per M. Ristvedt (t.h.) krever 140 millioner kroner i erstatning av staten etter at norsk etterretning ønsket å få opplysninger fra ansatte i Murmansk.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Dette handler om hvem de hemmelige tjenestene valgte seg ut. De valgte ut personer som tjenestene burde forstå var eller kunne være under oppsyn eller overvåking fra russisk side, sa advokat Per Ristvedt i Oslo tingrett i dag.

Han er sakfører for Ølen Betong som har saksøkt staten for uønskede vervingsforsøk fra norsk etterretning.

Etter fem dager i retten ble det fredag framlagt sluttprosedyrer fra partene. Ristvedt sa i sitt innlegg at Etterretningstjenesten og PST handlet i strid med det en alminnelig fornuftig etterretningstjeneste ville gjort.

Han framhevet at Atle Berge, som er daglig leder for Ølen Betong Murmansk, ikke burde ha blitt forsøkt vervet.

– Norsk etterretning burde ha forstått at en av de få norske bedriftslederne på Kolahalvøya var under russisk overvåking.

Atle Berge vitner i Oslo tingrett

Rettssaken som har pågått en hel uke i Oslo tingrett er unik i norsk rettshistorie.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Kritiserte telefonbruk

I sluttprosedyren kritiserte Ristvedt også arbeidsmetodene til norsk etterretning i denne saken.

– Det var telefonkontakt til tross for at tjenestene måtte forstå at telefonene var avlyttet. Det var møter på offentlige steder og så videre.

Sakfører la vekt på det han mener er manglende forsiktighet fra norsk etterretning. Han viste til tidligere etterretningssjef Ola Kaldagers vitneforklaring om at når kontakten avdekkes har noe gått galt.

Ristvedt mente derfor norsk etterretningstjeneste ikke har vært aktsom i denne saken.

Ølen Betong hevder norsk etterretnings kontakt med nøkkelansatte i bedriften i Murmansk ble fanget opp av russisk etterretning. De mener dette førte til at Atle Berge og betongarbeider Knut Stø ble utestengt fra Russland i ti år og at bedriften tapte en kontrakt på en milliard kroner.

Ølen Betong krever 140 millioner kroner i erstatning av staten.

Ingrid Skog Hauge (t.v.)

Advokat Ingrid Skog Hauge hos Regjeringsadvokaten mener det ikke bevist en årsakssammenheng mellom utestengelsen av ansatte i Ølen Betong fra Russland og tap av en stor kontrakt.

Foto: Lars Eie/NRK

Staten avviser kritikk

Advokat Ingrid Skog Hauge sa i sitt sluttinnlegg for Regjeringsadvokaten at det er et faktum at de ansatte i Ølen Betong ble trakassert, presset og fikk innreiseforbud av det russiske sikkerhetspolitiet FSB. Hun mener det likevel ikke er noen grunn til kritikk mot de norske hemmelige tjenestene.

– Tvert imot – i den grad de har vært inne, har de gjort jobben sin på en profesjonell måte. Saken gjelder i all hovedsak PST, og det er grundig belyst i lukket rett, sa Skog Hauge.

Regjeringsadvokaten mener det heller ikke er noen årsakssammenheng mellom utestengelsen fra Russland og tapet av en stor kontrakt for Ølen Betong.

Skog Hague pekte blant annet på Atle Berges tidligere utsagn om at det kan ha vært krefter som ønsket å skade bedriften, og at det kan ha ført til noen har betalt FSB for å få ham utestengt.

Det er ventet dom i saken om én til to uker.