Hopp til innhold

Frode Berg vitnet i Ølen Betong-saken: – Skrekkopplevelse å bli tatt av russisk etterretning

Frode Berg vitnet i Oslo tingrett i dag om sin erfaring med norsk og russisk etterretning. Næringsaktør sier at de som driver næringsvirksomhet i Russland blir overvåket.

Frode Berg og Brynjulf Risnes

Frode Berg med sin advokat Brynjulf Risnes på vei inn i Oslo tingrett, for å vitne om norsk etterretning i Ølen Betong-saken.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det kan være en skrekkopplevelse for den vanlige mannen i gata, sa Frode Berg til NRK om å bli tatt av russisk etterretning etter han hadde vitnet i Oslo tingrett.

– Så jeg forstår at folk vegrer seg for å bistå og snakke med norsk etterretning.

Tingretten startet mandag behandlingen av søksmålet fra Ølen Betong mot staten. Firmaet fra Rogaland krever opp mot 145 millioner kroner i erstatning for tap de mener oppsto etter uønskede rekrutteringsforsøk fra den norske Etterretningstjenesten og PST.

Ifølge saksøkerne skal russisk etterretning ha avslørt vervingsforsøkene. For daglig leder Atle Berge og hans ansatte Knut Stø førte det til at de ble arrestert av russisk etterretning og brutalt avhørt.

Begge ble utvist fra Russland i 10 år, og Berge mener at kontakten med etterretningen har ført til at firmaet har mistet viktige kontrakter.

Frode Berg og Brynjulf Risnes

Frode Berg og advokat Brynjulf Risnes på vei inn i Oslo tingrett. Berg ønsker selv ikke å trekke paralleller mellom egen sak og Ølen Betong-saken.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Amatørmessig

Firmaets advokat mener saken er unik i norsk rettshistorie, og har satt den i sammenheng med Frode Berg-saken fordi han mener begge sakene handler om uheldige utfall for vanlige norske borgere av norsk etterretningsvirksomhet.

Selv vil Berg ikke trekke paralleller mellom sin egen sak og Ølen Betong-saken.

– Det handler om norske hemmelige tjenester og måten de opererer på. Blant annet hvordan E-tjenesten bruker folk i lokamiljløet. Det er amatørmessig, sa Berg.

Han ble bedt om å vitne på bakgrunn av sin førstehånds kjennskap til etterretningsvirksomhet i både Russland og Norge.

Når det gjelder Ølen Betong-saken presiserer Berg overfor NRK at han stort sett kjenner saken gjennom medier og han møtte Atle Berge for første gang i romjulen.

– Jeg ble forespurt, og jeg ser det som en plikt å vitne, sa Berg om hvorfor han satt i vitneboksen i dag.

– Norsk etterretning har tatt grep

Berg opplyste fra vitneboksen hvordan han ble vervet, opererte og ble pågrepet.

Den spiondømte nordmannen er klar på at norsk etterretning gjerne må skaffe informasjon om russiske forhold, men da må de bruke profesjonelle folk. Ikke amatører som jobber med folk til folk-samarbeid.

Selv om han både i vitneboksen og tidligere har kalt norsk etterretning for amatørmessig, har Frode Berg inntrykk av at det har skjedd en endring i måten etterretningen operer på i etterkant av hans sak.

– De har tatt konsekvensen av ting som har skjedd, sier Berg.

Berg fortalte også fra vitneboksen om hvordan russisk etterretning har kjennskap til familieforhold og bilnummer til ansatte i norsk etterretning i Kirkenes.

– De følger også andre personer i byen, sa Berg.

Atle Berge i Oslo tingrett

Atle Berge krever minst 136 millioner kroner i erstatning fra den norske stat.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Har drevet for åpenlys etterretning

En annen som vitnet i Ølen Betong-saken i dag var forretningsrådgiver Rune Rautio fra Kirkenes. Han presiserte at russisk overvåkning er sterkt til stede i grensebyen.

– Jeg har vært kontinuerlig overvåket av russisk etterretning, og jeg har alltid gått ut ifra at minst én etterretning lyttet til det man har pratet om, sa han.

– Det gjelder med de fleste som man har jobbet med i Russland over telefon eller annen kommunikasjon.

Rautio mener at etterretning kan bety en fare for dem som driver forretningsvirksomhet over grensa. Det er de som kan bli skadelidende.

– Skal man bli arrestert på russisk side, må de ha bevis. Men har de mistanke om at du jobber for norsk etterretning, mister du visumet. Det kan være veldig alvorlig for mange.

Rune Rautio vitner i Oslo Tingrett i forbindelse med Ølen - saken.

Rune Rautio vitnet om hvordan han som forretningsaktør på grensen mellom Norge og Russland opplever E-tjenesten sin aktivitet.

Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Han mener også at de fleste næringsdrivende i Kirkenes regner med at de er overvåket av minst en norsk eller russisk etterretningstjeneste.

Rautio har også et inntrykk av at norsk etterretning opererer for åpenlyst, og at det er et likhetstrekk mellom Frode Berg-saken og Ølen Betong-saken.

– Måten norsk etterretning opererer kunne gitt meg problemer. Russisk etterretning opererer i Kirkenes. Det fordrer at man må være ekstra føre var, og jeg mener måten de har opptrådt hittil har vært overtydelig, sa Rautio fra vitneboksen.

Lokal kunnskap avgjørende i bransjen

Tidligere sjef i E-tjenesten, Ola Kaldager, vitnet også i saken i dag.

Han har tidligere uttalt seg om Frode Berg-saken, og vitnet også i dag. Kaldager har selv ikke jobbet med etterretning i Kirkenes, men mener at det ikke er unaturlig at etterretningen bruker lokale personer for å sikre seg mest mulig informasjon.

– Lokal kunnskap er helt avgjørende om man skal jobbe i denne bransjen, sa Kaldager fra vitneboksen.

Kaldager har tidligere ledet etterretningsgruppen E14. Han ble pensjonert fra tjenesten i forsvaret i 2004, men har vært kritisk til måten E-tjenesten har operert i Frode Berg-saken.

Ola Kaldager tv. vitner i Oslo Tingrett i forbindelse med Ølen - saken. Kaldager har tydligen arbeidet i etterretningstjenesten. Advokat Per Magne Ristvedt th.

Ola Kaldager har lang fartstid i E-tjenesten. Han var vitnet om måten E-tjenesten operer i Ølen betong-saken.

Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Få vil snakke med E-tjenesten

Ola Kaldager sa at det er helt naturlig at russisk etterretning opererer på norsk side og at de har kontroll på det som skjer i Sør-Varanger.

– Det er stor trafikk over grensa og det bor mange russere her. Så det er rart om de ikke har det, sa Kaldager i vitneboksen.

Ifølge Rune Rautio har måten den norske etterretningstjenesten har operert i Sør-Varanger, medført til at ingen vil samarbeide med dem.

– Det finnes knapt en eneste forretningsdrivende i Kirkenes som vil snakke med E-tjenesten, sa Rautio, som også er klar på at det også er stor russisk aktivitet i grensebyen.

– Vi har 100.000 grensepasseringer mellom Norge og Russland, og det er en stor FSB-avdeling i Murmansk. De ligger ikke noe tilbake teknologisk.