Hopp til innhold

Nye redningshelikoptre har fått én ny landingsplass på ett og et halvt år

Det nye redningshelikopteret kan kun lande på syv av femti akuttsykehus i Norge – ett år før de skal være i drift. Det bekymrer en overlege som får et slikt helikopter om tre måneder.

SAR Queen lander på toppen av Nordlandssykehuset for første gang.

Redningshelikopteret Sar Queens lufttrykk ved landing og avgang gjør det problematisk å lande ved flere sykehus i Norge.

Foto: Nordlandssykehuset

Høsten 2020 skrev NRK at de nye redningshelikoptrene, Sar Queen, kun kunne lande på seks akuttsykehus i hele landet.

En ny kartlegging viser at tallet i løpet av ett og et halvt år har gått fra seks til syv.

For dårlig, mener lederen for legetjenesten for redningshelikopteret på Banak i Finnmark.

Her er det noen som ikke har gjort hjemmeleksen sin. Disse helikoptrene har vært planlagt lenge, sier Hanne Rikstad Iversen.

Iversen er fortvilet fordi hun mener hun ikke får fullført den siste delen av pasientløpet skikkelig.

Man fullfører ikke tankerekken sin for pasienten sin del. Pasientene er avhengige av at vi kommer raskt til, men de er også avhengige av å komme raskt til sykehus, sier hun.

Rikstad Iversens bekymring ble først delt i Dagens Medisin.

Hanne Rikstad Iversen, overlege anestesi på sykehuset i Hammerfest og leder for legetjenesten for redningshelikopteret på Banak

Hanne Rikstad Iversen synes det er synd at penger skal stå i veien for pasientenes beste.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Syv av femti

Sar Queen-helikoptrene skal ta over stafettpinnen for Sea King, som feiret femtiårsdag som Norges redningshelikopter i fjor.

Ifølge regjeringen skal Sar Queen være på plass ved seks baser langs norskekysten innen 2023. Det første helikopteret ble satt i drift på Sola 1. september 2020.

Prislappen for de 16 nye redningshelikoptrene ligger på rundt 14 milliarder kroner.

Stortinget har bestemt at de nye redningshelikoptrene også skal kunne lande på de samme akuttsykehusene som Sea King kan.

Slik det er nå, kan Sar Queen lande på disse sykehusene:

Helse Nord

To av tolv akuttsykehus: Bodø og Stokmarknes.

Helse Midt

Tre av ni akuttsykehus: St. Olav, Levanger, Ålesund.

Sykehuset Nordmøre og Romsdal, som skal erstatte Kristiansund og Molde sykehus, forberedes for Sar Queen.

Helse Vest

To av ti akuttsykehus: Haukeland og Førde.

Nytt sykehus i Stavanger vil få landingsplass for Sar Queen.

Helst Sør-Øst

Null av nitten.

Sykehuset Østfold Kalnes hadde bygd landingsplass tilpasset for Sar Queen, men under utprøving ble lufttrykket ved landing og avgang høyere enn det som tidligere ble lagt til grunn. Det gjøres tilpasninger av denne landingsplassen nå. Landingsplasser for Sar Queen på Rikshospitalet og Ullevål er under prosjektering og bygging.

Ikke penger nok

Seksjonsleder for drift og eiendom i Helse Nord, Lars Alvar Mickelsen, forteller at det for deres del kun handler om én ting: Penger.

Vi har en viss mengde penger til rådighet og vi er nødt til å prioritere. Det er veldig mange prosjekter som skal løses, men det er ikke penger nok til alt samtidig, sier han.

Lars Alver Mickelsen

Lars Alver Mickelsen i Helse Nord sier det har vært og er store behov for investeringer i regionen.

Foto: Helse Nord

Hammerfest sykehus er sammen med sykehusene i Lofoten og Longyearbyen de eneste sykehusene i Nord-Norge som ikke har landingsplass for redningshelikopter.

På Nye Hammerfest sykehus, som skal stå klar til bruk i 2025, er det heller ikke planlagt en slik landingsplass.

Prosjektet er planlagt med at redningshelikopteret skal lande på flyplassen slik det gjør i dag inntil en helikopterlandingsplass kan etableres på sykehuset på et senere tidspunkt, sier Mickelsen.

Nye Hammerfest sykehus under bygging.

Nye Hammerfest sykehus vil ha like mange landingsplasser for redningshelikopter som det gamle sykehuset, altså null.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

– Skulle ønske det gikk fortere

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (A) i Helsedepartementet innrømmer at landingsmulighetene for de nye helikoptrene ikke er gode nok.

– Vi skulle nok ha ønsket at det hadde gått fortere, og at den forrige regjeringen hadde gjort større del av denne jobben. For det er klart at disse helikoptrene er det viktig å ta i bruk, og at de kan brukes på en operativ måte av helsetjenesten, sier Bekeng.

Karl Kristian Bekeng er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (A) i Helsedepartementet skulle gjerne ha sett bedre tilrettelegging av landingsforhold for de nye helikoptrene for transport av pasienter til sykehus.

Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Store utfordringer med lufttrykket

Sar Queen skal være raskere, lengre, høyere og bedre rustet for vær og vind enn forgjengeren Sea King.

På grunn av at helikopteret også er tyngre enn Sea King, blir det et større lufttrykk når det skal lande.

Allerede i 2017 kom bekymringene rundt Sar Queen og landing på sykehus.

Sykehuset Østfold måtte bygge om en landingsplass som var dimensjonert for Sar Queen.

Da Sar Queen skulle prøvelagde på St. Olavs hospital i Trondheim fikk en ambulanse store skader.

Under en annen test ble sykehusdirektøren i Trondheim kastet mot et gjerde.