Dagens Sea King-helikopter byttes ut: – Det vil by på utfordringer

Dagens Sea King-helikopter skal innen 2020 være byttet ut med AW101. De nye fartøyene byr på utfordringer for Tor-Arne Haug som sitter i styringsgruppa for utredning av landingsplasser for de nye redningshelikoptrene.

Luftforsvarets nye redningshelikopter: AW101

AW101 (på bildet) er fire tonn tyngre enn forgjengeren Sea King.

Foto: Forsvaret

Flere av sykehusene må utbedres med blant annet heving av landingsplattform og vindskjerming før AW101 kan lande. Dette har ført til stor bekymring blant helseforetakene, som har vært redd for at det kan føre til en utsettelse av når de nye helikoptrene kan settes i drift.

– Det er klart vi var bekymret når vi ikke visste når vi ville på utprøvd dette.

Tor Arne Haug, direktør forretningsutvikling Helse Nord

Tor-Arne Haug sitter i styringsgruppa for utredning av landingsplasser for de nye redningshelikoptrene.

Foto: Ola Helness / NRK

Men nå har vi fått vite at det første helikopteret som vi skal bruke reelt i Norge, blir ferdig på våren til neste år, sier Tor-Arne Haug.

Den såkalte downwashen, som er en nedstøming fra rotorvind mot bakken, er mer dominerende på AW101 enn på dagens Sea King-helikopter. Noe som ifølge Haug kan være en utfordring.

– Det bør være en avstand på 50 til 100 meter fra bygninger og biler slik at man ikke får så mye rotorvind på bakken. Det er enkelte plasser helikoptrene ligger for nært bakken, eller parkeringen der folk vandrer. Rotorvind kan føre med seg støv og vindstyrke, som vi må forberede oss på, sier Haug.

Det dreier seg om 16 topp moderne allværs-søk- og redningshelikoptre til Fastlands-Norge som erstatning for dagens noe alderstyngede Sea King-helikoptre fra tidlig 1970-tall.

Redningshelikoptertjenesten består i dag av 12 Sea King-helikoptre som opereres av Forsvarets 330-skvadron.

For første gang er et av de nye redningshelikoptrene AW101, som skal leveres til Norge, på besøk på norsk jord. Anledningen er åpningen av ny hovedbase for 330-skvadronen på Sola.

Har testet rotorvind

Per Ivar Bøe i Justis- og beredskapsdepartementet sier at i forbindelse med evaluering av tilbud på nye redningshelikoptre, ble det gjennomført omfattende tester av helikoptrenes rotorvind.

– Etter valg av AW101 som nytt redningshelikopter har det blitt gjennomført befaringer i Danmark, som har flere års erfaring med bruk av tilsvarende helikopter. Det har også blitt gjennomført befaringer med dansk personell ved flere norske sykehus, sier Bøe.

Han sier videre at eksakt vindpåvirkning på den enkelte landingsplass imidlertid ikke vil kunne fastslås uten testflyging på landingsplassen, da det ikke lar seg gjøre med tilstrekkelig nøyaktighet å modellere effekt av omkringliggende bygninger og vegetasjon.

Dyrere enn forventet

De fremtidige helikoptrene må kunne fly mellom 220 og 270 nautiske mil innen to timer for å plukke opp inntil 20 personer. Men det vil koste mere enn tidligere antatt å gjøre klart for landing.

– Det er ikke ferdig utredet hva det vil koste å planlegge dette. Det er laget et omtrentlig anslag på mellom 200 til 300 millioner kroner, sier Haug.