Hopp til innhold

Forsvarsekspert kaller det «absurd»: Nye jagerfly uten luftvern mot russiske presisjonsvåpen

De første F-35 jagerflyene har allerede kommet til Norge, men først om åtte år har vi luftvernsystemer til å beskytte dem.

F-35 landet for første gang på Ørlandet

BAKKEBASERT LUFTVERN: Først neste år starter planlegging anskaffelse av langtrekkende bakkebasert luftvern for flyene til 71,5 milliarder kroner.

Foto: TORBJØRN KJOSVOLD / FORSVARET

– Det er absurd, egentlig. Det er et konkret uttrykk for hvor lite penger det er mulig å sette av til forsvar. Dette luftvernsystemet skulle vært på plass i forgårs, sier tidligere flaggkommandør Jacob Børresen.

Jacob Børresen

Hvis planforutsetningene er at vi skal være klar til å forsvare Norge, er et bakkebasert luftvern avgjørende, sier tidligere flaggkommandør Jacob Børresen.

Foto: NRK

I november kom de tre første F-35 til Norge, og allerede neste år skal de første flyene være i operasjonell drift.

Fra årsskiftet 2021–2022 skal de erstatte dagens F-16 jagerfly.

F-35 landet for første gang på Ørlandet

De nye jagerflyene er Norges største forsvarsinvestering noensinne.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Først tre år etter vil flybasene på Ørlandet og Evenes få langtrekkende luftvern mot nye russiske presisjonsvåpen for å beskytte kampflyene på bakken.

Luftvernsystemet NASAMS II, som skal videreutvikles og oppgraderes med nye luftvernraketter med kort og middels rekkevidde, er ikke tilstrekkelig.

Seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet skriver i en e-post at det nye langtrekkende luftvernet skal tilføres Forsvaret rundt 2025. Forstudien til anskaffelse av langtrekkende luftvern vil etter planen starte neste år, skriver departementet.

Ny trussel fra Russland

De siste årene har Russland utviklet nye typer presisjonsstyrte raketter som kan ramme på store avstander uten bruk av atomvåpen.

Skutt ut fra Russland eller internasjonalt område kan de ramme alle mål i Norge.

Dekningsområde for nye russiske presisjonsvåpen.

Grønn sirkel er 500 kilometer rekkevidde for Iskander med 50 mil fra Kolahalvøya. Svart sirkel er 200 mil rekkevidde for Kalibr fra nord av Finnmark og Østersjøen. Rød sirkel er 400 mil rekkevidde for KH-101 fra Kolahalvøya. Illustrasjon: Masteroppgave Forsvarets høgskole, Ørjan Askvik.

Foto: Kart:Masteroppgave Ørjan Askvik, Forsvarets høgskole

For første gang ble russiske krysserraketter tatt i bruk under krigen i Syria.

Ståle Ulriksen

Å bygge ut langtrekkende luftvern for Norges nye jagerfly vil koste minst 10 milliarder kroner, mener forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– Presserende med bedre luftvern

Forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen mener mangel av langtrekkende luftvern er svært alvorlig.

– Sånn som utviklingen ser ut mellom Nato og Russland, så er det å ha et godt luftvern på flyplassene et ganske presserende behov. Spenningen er høy.

– Dessuten ser vi på russisk side innføringen av veldig mange langtrekkende missiler som blir en ny form for trussel mot flyplassene, sier Ulriksen.

– Hva er forklaringen?

– Forklaringen er dårlig planlegging. En har godtatt at en skal bygge en nesten ubeskyttet base med veldig mange fly. En har ikke sett konsekvensene av det på strategisk nivå, sier Ulriksen.

Geir Ødegaard

– Både flybasene og fly på bakken er veldig åpenbare mål. De må beskyttes, sier hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Geir Ødegaard.

Foto: Forsvaret

Hovedlærer ved Forsvarets høgskole, oberstløytnant Geir Ødegaard, er enig i at langtrekkende luftvern burde vært på plass.

– Ideelt sett skulle man jo allerede i dag hatt langtrekkende luftvern. Langtrekkende luftvern er viktig, og blir viktigere med de truslene vi ser, sier Ødegaard.

Sverige og Polen kjøper dyrt luftvern

Forsvarsdepartementet har avslått flere forespørsler om intervju.

Seniorrådgiver Lars Gjemble skriver i en e-post at spørsmål om blant annet trussel mot de nye flyene fra langdistanse presisjonsvåpen, og om anskaffelsen bør framskyndes, er gode spørsmål. Departementet opplyser at det ikke har vært noen tilgjengelig på politisk nivå eller embetsnivå for intervju.

Lars Gjemble

Forstudien for innkjøp av langtrekkende luftvern er ennå ikke kommet i gang, opplyser seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet.

Foto: Torgeir Haugaard

Norges nye forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har gjentatte ganger sagt offentlig at Russland ikke er en trussel.

I forrige måned godkjente amerikanske myndigheter Polens ønske om et omfattende kjøp av det amerikanske luftvernsystemet Patriot. Prislappen er ifølge flere kilder på 10,5 milliarder dollar.Også den svenske regjeringen har nylig besluttet å kjøpe det samme amerikanske luftvernsystemet.

Mobil utskytningsrampe for Patriot-raketter

Sverige har nylig kjøpt det amerikanske Patriot-systemet.

Foto: BERND WUSTNECK / Afp