Hopp til innhold

Ny teknologi skal hindre vogntogulykker på smale veier

Smale veier blir ofte sperret av vogntog i trøbbel. Nå testes ny teknologi i Troms, og snart kan kanskje resten av Norge dra nytte av det.

Vogntog på smale veier på Senja

Her møtes to vogntog på Senja. Nå skal dette bli et sjeldnere syn.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

Fredd Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett er på tur over Torskenskaret på Senja med lastebilen sin.

– Når en trailer møter en annen bil, må de ofte stoppe. De må legge seg ytterst på veikanten for å prøve å passere hverandre. Det resulterer ofte i at vogntoget får problemer med å ta løs igjen, de spinner og vrir seg.

– Da blir veien stengt. Og det skjer altfor ofte, sier Wilsgård.

Han er daglig leder i Wilsgård-konsernet som driver både innen sjømatnæringa og reiseliv i bygda Torsken.

For å komme hit må en kjøre på smale, svingete og bratte veier.

Siden januar har veier på Senja vært arena for et pilotprosjekt med navnet Smart fremkommelighet. Målet er at det skal forhindre at trailere møter på hverandre i de verste flaskehalsene, og forebygge stengte veier og ulykker.

– Vi har en av de mest trafikkerte strekningene med tanke på tungtransport i hele Troms fylke. Vi har et snitt på 18 daglige vogntogpasseringer med fisk hele året. Aktiviteten er økende, også inne reiseliv, sier han.

App forteller om konflikter

Troms fylkeskommune tester nå ut nyutviklet teknologi i et pilotprosjekt som kan løse utfordringer på smale fylkesveier.

Ved hjelp av en app på et nettbrett får tungtransport som kjører over Torskenskaret på Senja nå varsel når de nærmer seg møtende trafikk.

En stemme fra appen gir beskjeden.

Den som er nærmest en møteplass, kan da kjøre til side og trykke på en knapp som sier ifra til det andre vogntoget at det kan kjøre videre.

– Appen skal forhindre at store kjøretøy får stans i bakker og dermed sperrer for trafikken.

Det sier prosjektleder i fylkeskommunen, Espen Lauvlund Nilsen.

ITS-teknologi Torsken

Fredd Wilsgård er daglig leder i Wilsgård-konsernet i Torsken. Her tester han det nye systemet som skal gi bedre forhold for blant annet sjømattransporten på smale Senja-veier sammen med prosjektleder i Troms fylkeskommune, Espen Lauvlund Nilsen.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

Teknologien testes også ut ved fiskeribygda Tromvik i Tromsø kommune. Der ser de også på teknologi med sensorer i veibanen og avansert signal-skilt.

På begge plassene er det bratte bakker med skarpe svinger i hver ende. Det går mye fisketransport til og fra stedene.

ITS-teknologi Torsken

Via en app får trailersjåfører beskjed om at det nærmer seg møtende trafikk. På den måten kan de unngå å møtes på kritiske punkter på smale fylkesveier.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

Om testinga går bra, vil teknologien videreutvikles og kan tas i bruk over hele landet.

– 10 til 12 prosent av fylkesveiene i Norge er under fem meter brede. Det vil si at store kjøretøy ikke har plass til å møtes på disse veiene. Det er ikke penger til å utvide alle disse veiene, så vi har måttet finne innovative måter å løse denne utfordringa, sier han.

ITS-teknologi Torsken

Espen Lauvlund Nilsen, prosjektleder i Troms fylkeskommune, Fredd Wilsgård, daglig leder i Wilsgård-konsernet, Terje Hundere, daglig leder i Aventi Group, og Aleksander Uteng, daglig leder i Sjømatklynge Senja.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

Vil videreutvikle for trafikksikkerhet

Prosjektlederen Nilsen sier flere fylkeskommuner har vist interesse for pilotprosjektet.

Appen fungerer også i tunneler. I korte tunneler får trailersjåførene beskjed om hvem som bør stoppe før de kjører inn i tunnelen. I lengre tunneler får de beskjed av appen når de bør stoppe ved en møteplass.

ITS-teknologi Torsken

Her har en bil måttet kjøret godt ut av veien for å gi plass til vogntoget.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

Prosjektet er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Aventi Group. Sistnevnte driver med transportteknologi.

De jobber for at appen skal bli en tjeneste også på mobilen.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra flere brukere som sier at opplevelsen av systemet er god. Det ville vært den optimale løsninga om også privatbilister, nødetater og alle andre trafikanter også kan bruke det, sier Terje Hundere, daglig leder i Aventi Group.

ITS-teknologi Torsken

Terje Hundere, daglig leder i Aventi Group.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

– Fisken har det travelt

Det er for tidlig for å vise til resultater fra pilotprosjektet. Men så langt i vinter har ikke trailere stengt Torskenskaret.

Fiskeoppdretter Wilsgård har troa på prosjektet. Han sier det har mye å si for sjømateksporten. Ønsket deres er at fisken skal være så fersk som mulig, også når den havner på matfatet på den andre sida av kloden.

– Fisken vi sender ut har det travelt med å nå markeder rundt omring i verden, og det krever at veiene er åpne og tilgjengelige.

Wilsgård mener det er positivt at teknologi kan bidra til å gjøre det tryggere for alle å ferdes på smale veier.

Les også Den lille bygda vil ha flyktninger: Trekker hus fra Airbnb og tilbyr jobb

Flyktninger til Fjordgård