Ny forsinkelse på E8 i Ramfjord

Arbeidet med ny innfartsvei til Tromsø blir ytterligere forsinket. Trasig, sier tidligere byråd for Frp i Tromsø.

E8

Ny forsinkelse på E8 gjennom Ramfjord. Veien står neppe ferdig før i 2022, tror Statens vegvesen.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har de siste månedene arbeidet med en reguleringsplan for E8. Dette arbeidet tar lengre tid enn forutsatt.

Det skyldes i hovedsak problemer med å sikre vannforsyninga i Ramfjord.

– Det gjør at byggestart forskyves med et år, og neppe kan starte før i 2019, sier prosjektsjef Stein Johansen i Statens vegvesen.

Stein Johansen

– Vi følger lojalt opp beslutningen om vei på østsida av Ramfjord, sier prosjektsjef Stein Johansen.

Foto: Lars Egil Mogård

– Det vil kreve mye utredning om hvordan vi kan passere området med et vannreservoar, og sikre en tilfredsstillende forsyning til innbyggerne i området. Et alternativ er å legge vann i rør fra Tromsdalen, eller fra Sørbotn. Det vil uansett koste tid og penger, sier prosjektsjefen.

Det må også til avklaringer med forskningsstasjonen Eiscat på Ramfjordmoen slik at lys fra E8 ikke forstyrrer virksomheten.

Burde være et prestisjeprosjekt

Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling

Britt Hege Alvarstein (Frp), tidligere byråd for byutvikling i Tromsø kommune.

Foto: Sigrid Agnethe Hansen / NRK

Tidligere byråd for Frp i Tromsø, Britt Hege Alvarstein synes en ytterligere forsinkelse på E8 er trasig.

– Dette burde ha vært et prestisjeprosjekt for vegvesenet. De burde ha satt inn større ressurser i arbeidet, mener Alvarstein.

I 27 år har det vært jobbet med en ny innfartsvei til Tromsø gjennom Ramfjord.

Det har vært mange omkamper og stridigheter om valg av trase på denne ulykkesbelastede veien.

Et flertall i Tromsø kommunestyre samlet seg for fem år siden om bygging av vei på vestsida av Ramfjord. Men det nye Hilmarsen-byrådet gikk inn for vei på østsida i 2011. Det stemte kommunestyrets flertall for – også mot vegvesenets vilje.

Bompenger

Østre alternativ

Her går det østre alternativet.

Foto: Kart: Tromsø kommune

Men i august i fjor avgjorde kommunaldepartementet at veien skulle bygges på østsida. Da uttalte daværende varaordfører, Anni Skogman fra Frp i Tromsø at hun håpet på byggestart i 2016. Det skjer ikke.

Stein Johansen sier de lojalt følger avgjørelsen om at veien skal ligge på østsida. Heller ikke dagens politisk ledelse i Tromsø kommune ønsker noen omkamp, selv om prosjektet på østsida betyr lengre vei og økte kostnader. Den nye innfartsveien vil koste rundt to milliarder kroner.

Neste år vil Stortinget avgjøre når bygging av ny innfartsvei vil finne sted. Det skjer ved rullering av Nasjonal transportplan. I slutten av denne måneden vil vegvesenet komme med sin innstilling om Ramfjord. Og Stein Johansen tror nok at det vil bli foreslått bompenger på denne veistrekninga i Tromsø.