Hopp til innhold

Ny fjellrev har vært på langtur

Norsk institutt for naturforskning (NINA) opplyser at minst fire fjellrever har stukket av fra Varangerhalvøya. Noen har gått svært langt det siste halvåret.

Fjellrev på kunstig hi, Varangerhalvøya

Kanskje en av disse to fjellrevene har vært på langtur denne vinteren.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Fjellreven er kritisk truet i Norge, og reetablering og styrking av bestanden på Varangerhalvøya får spesiell oppmerksomhet nå.

26 fjellrever ble satt ut på Varangerhalvøya i Øst-Finnmark i vinter.

Det er nå dokumentert at minst fire fjellrever har vandret ut fra bestanden på Varangerhalvøya. Enkelte av fjellrevene har gått litt lengre enn sine artsfrender.

Én har gått over 700 kilometer til Saltfjellet, én vandret til Reisa i Nord-Troms og to tok turen sørøstover over grensa til Finland, skriver NINA på sin nettside.

– Med tanke på utveksling av gener er det positivt at noen av fjellrevene finner veien til andre bestander. På sikt kan det etablere seg dyr mellom dagens delbestander, sier Kristine Ulvund i NINA.

Tidligere i sommer ble det meldt om en fjellrev som hadde vandret fra Svalbard til Canada.

Video Fjellrev-valper leker utenfor hiet

Fjellreven er kritisk truet i Norge. Derfor har man avlet opp valper, som deretter er blitt satt ut på de stedene hvor arten er svært truet.

Foto: Nyhetsspiller

Spent på framtiden på Varangerhalvøya

Målet til NINA er å få opp bestanden av fjellrev i Norge, og i hovedsak på Varangerhalvøya i Finnmark.

I andre deler av landet hvor fjellreven hører hjemme har man begynt å få opp bestandene igjen.

Det ble født minst 58 valpekull i 2018, og det er det beste resultatet siden den nasjonale overvåkingen startet i 2003.

Minst 17 av 18 kull hadde opphav i utsatte rever fra et avlsprogram, men kun ett av de 58 kullene ble registrert på Varangerhalvøya.

Foreløpig er det ingen DNA-analyser som dokumenterer at det er et kull som stammer fra revene som ble satt ut i vinter. For årsgamle fjellrever kan få valper, men da må det være et smågnagerår.

– Det er ikke vanlig at de yngler første sommeren etter utsetting. Det hadde vært ekstra stas om vi kunne fått bekreftet at det var en av «våre» rever som ynglet allerede i fjor, sier Ulvund.

I løpet av juli håper NINA-forskerne at de har fått et fasitsvar.

Fjellrev

Fjellreven kan vandre svært langt, og det har NINA registrert det siste halvåret.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Ble ikke smågnagerår

I år var det forventet et toppår for smågnagere på Varangerhalvøya, men meldinger NINA-forskerne har fått så langt tyder ikke på det.

Etter som det er lemen som er sentral i fjellrevens meny, ville en god tilgang på lemen på våren og utover sommeren og høsten vært viktig i revens yngling på Varangerhalvøya.

– Vi vil gjerne se at fjellrevene som settes ut etablerer seg, og for at vi skal fortsette å sette ut fjellrev der er det avgjørende at de yngler, sier Ulvunds kollega, Andrea Miller, til nina.no.

Fjellrev i Dyreparken

Fjellrev har blitt avlet på i fangenskap. Her er fjellrev i en dyrepark.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK