Hopp til innhold

Næringsministeren mener Hurtigruten har seilt i grenseland av lovverket – varsler opprydding

Regjeringen vil se på om regelverket knyttet til Hurtigrutens utenlandstrafikk er godt nok. – Ingen har ønsket å lure systemet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Næringsminister Iselin Nybø i møte med bla Stian Grøthe, Sjømannsforbundet, Peggy Hessen Følsvik, LO, og Hege-Merethe Bengtsson i Maskinistforbundet.

Næringsminister Iselin Nybø (V) i samtale med fagforeningene, de har krevd en opprydding de nå ser ut til å få.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Næringsministeren og fagforeningene møttes torsdag for å diskutere hvordan Hurtigruten opererer. Møtet kom i stand etter NRKs avsløring av hvordan regjeringen har lagt til rette for norske cruisebåter.

Hurtigruten sparer store penger på å bruke billig utenlandsk arbeidskraft på cruisebåtene. Det får de lov til, selv om de seiler i norske farvann.

Cuxhaven

Ved å gjøre et kort stopp, timer etter avgang fra Hamburg, i den tyske industrihavna i Cuxhaven, er det dekket for at Hurtigruten kan bruke billig utenlandsk arbeidskraft på cruisebåtene sine, selv om de seiler i norske farvann.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

For at Hurtigruten skal få gjøre dette, krever loven at skipet på hver eneste seilas anløper minst to utenlandske havner. Hurtigruten har løst dette i seilasene mellom Hamburg og Norge ved å legge til i noen minutter, blant annet i Cuxhaven i Tyskland. Uten at passasjerer har gått av eller på. Med regjeringens velsignelse.

Kritisk opposisjon

Senterpartiet har beskyldt regjeringen og Hurtigruten for å ha gått sammen for å lure systemet. Også Arbeiderpartiet og Rødt har stilt seg kritisk til regjeringens rolle.

Næringsminister Iselin Nybø i møte med bla Stian Grøthe, Sjømannsforbundet, Peggy Hessen Følsvik, LO, og Hege-Merethe Bengtsson i Maskinistforbundet.

Næringsminister Iselin Nybø (V) varsler opprydding, og en klarere definisjon av hva et anløp er for noe. I bakgrunnen Peggy Hessen Følsvik i LO, som har forhåpninger om en regelendring.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Det er ingen som har hatt noe ønske om å lure systemet, men det har blant annet handlet om å beholde norsk flagg, og så ser vi nå at det har vært en praktisering som kanskje er innenfor regelverket, men som ligger helt i grensen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Hva mener du med på grensen?

– Vi har jo en forskrift som sier at båtene skal ha anløp i to utenlandske havner. Samtidig ser vi nå på om det er behov for å klargjøre hva anløp i to havner betyr, sier Nybø.

Fagforeningenes folk var oppløftet, etter at møtet var over torsdag ettermiddag.

– Kommer til å rydde opp

– Vi har forhåpninger til at det nå skal komme en regelendring, eller i hvert fall en presisering av regelverket, som gjør at aktørene her ikke så enkelt kan sno seg rundt bestemmelsene vi har, sier Peggy Hessen Følsvik, som er første nestleder i LO.

Sjømannsforbundet betegner næringsministeren som framoverlent.

– Jeg er optimistisk. Slik jeg oppfatter det kommer hun til å rydde opp i dette. Min forventning er at dette kommer til å skje relativt raskt, sier Stian Grøthe i Norsk Sjømannsforbund.

Næringsminister Iselin Nybø i møte med bla Stian Grøthe, Sjømannsforbundet, Peggy Hessen Følsvik, LO, og Hege-Merethe Bengtsson i Maskinistforbundet.

Peggy Hessen Følsvik i LO, og Stian Grøthe i Sjømannsforbundet, forventer en rask opprydding etter møtet med næringsministeren.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Ber om politisk signal

Maskinistforbundet sier det ikke er en ny situasjon at maritim næring opererer i strid med regelverket, men at dette i liten grad har blitt fulgt opp.

– Brudd på regelverket må følges opp om det skal ha noen betydning, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson i Maskinistforbundet.

Hun ber om et politisk signal fra departementet om at overtredelser vil bli fulgt opp.

– Det er viktig at det blir sendt et slik signal, gjerne fra næringsministeren, om at overtredelser vil bli fulgt opp etter dette, sier Bengtsson.

For selv om Nybø nå har lovet å rydde opp, er det uklart om og hvordan næringsdepartementet vil forfølge overtredelser av regelverket i framtiden. Når det kommer til Hurtigrutens seilaser, som Nybø sier «kanskje» er innenfor regelverket, vil det derfor trolig ikke bli verken politianmeldelse eller utkastelse av NIS-registeret, slik som regelverket åpner for.