Sterke reaksjoner etter NRK-avsløring: – Regjeringen legger opp til å lure systemet

Nå vil Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stille næringsminister Iselin Nybø til veggs i Stortinget om Hurtigruten-cruise.

Iselin Nybø på pressekoferanse om regjeringsutvidelse, regjeringen solberg

MÅ SVARE: Næringsminister Iselin Nybø står i skuddlinja for regjeringen at har åpnet for omstridte Hurtigruten-cruise i norsk farvann.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

NRK har vist hvordan regjeringen har lagt til rette for at Hurtigrutens skal kunne seile ekspedisjonscruise langs norskekysten med billig, utenlandsk mannskap .

Det tjener Hurtigruten penger på.

Men praksisen er i utgangspunktet forbudt.

– Her legger regjeringen sammen med Hurtigruten opp til å lure systemet. Jeg mener det er i strid med de politiske signaler som er gitt, sier Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen på Stortinget.

Også Arbeiderpartiet reagerer på NRKs avsløring.

– Høyreregjeringen har sagt ja til dette. De har lagt til rette for at Hurtigruten kan drive etter det jeg mener er sosial dumping. Man undergraver det veldig klare regelverket som vi har, sier næringspolitisk talsperson Terje Aasland.

Skulle få gå på sightseeing

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sier departementets særbehandling av Hurtigruten er alvorlig.

– Alt dette for å hindre at norske sjøfolk skal få seg hyre på norske skip. Hvis regjeringen har vært en aktiv medspiller er dette veldig alvorlig.

I 2015 laget regjeringen et unntak fra forbudet mot å bruke internasjonal lønn i norske farvann.

Da Nærings- og fiskeridepartementet la forslaget frem i høringsrunden, sa de at turistene skal være med på en internasjonal rundreise. Der skulle turistene få anledning til å gå på sightseeing i ulike havner.

For å hindre uthuling av loven ble det blant annet satt som vilkår at reisen inkluderer anløp av minst to havner i utlandet.

NRK har vist hvordan Hurtigruten har stoppet i en industrihavn i Cuxhaven i Tyskland. Slik har de oppfylt vilkåret om to anløp. Dermed har de kunnet lønne det utenlandske mannskapet ned til 29 kroner timen .

Ønsker ikke å kommentere

Næringsdepartementet skriver til NRK at de er kjent med Hurtigrutens seilaser via Cuxhaven.

Både departementet og Sjøfartsdirektoratet oppfatter likevel at regelverket er blitt fulgt. Selv om passasjerene ikke får anledning til å gå i land.

Departementet avviser at unntaket er i strid med intensjonen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) er spurt om å svare på kritikken i denne saken. Hun ønsker ikke å gi flere kommentarer.

Hurtigruten sier til NRK at de forholder seg til myndighetene. De sier de ikke kan forholde seg til hvordan andre tolker loven.

Dessuten mener selskapet det er helt feil å sammenligne lønningene på internasjonale skip mot norske lønninger.

– Statsråden må svare

I Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Rødt reageres det uansett sterkt på NRKs avsløringer.

– Jeg kan ikke forstå at det har vært Stortingets vilje, i hvert fall ikke Senterpartiets vilje, at en skal kunne omgå systemet på denne måten, sier Pollestad.

STORTINGSMAT: Geir Pollestad (Sp, f.v.), Terje Aasland (Ap) og Bjørnar Moxnes (R) varsler alle at de vil utfordre næringsminister Iselin Nybø om NIS-regelverket i Stortinget.

Vegar Erstad

Stortingsrepresentant og leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, går lengre.

– Vi ønsker å gjøre slutt på at det er tillatt med utenlandske, lave lønninger i norske farvann. Altså, tette smutthullet, sier han.

– Fram til det skjer, så må regjeringen nå svare på hvordan det er mulig at Hurtigruten får omgå reglene. Det må statsråden svare på for Stortinget så fort vi får muligheten til det, sier Moxnes.

Også Aasland i Arbeiderpartiet vil stille næringsministeren til veggs.

– Hvis det er flertall for det, og det er muligheter for det, bør vi være veldig tydelig på å instruere næringsministeren for å opprettholde det som er intensjonen bak NIS-loven, sier Aasland.

Cuxhaven

INDUSTRI: Kun få timer unna Hamburg, på veien mot Norge langs den tyske elva Elben, ligger Cuxhaven, som er en populær havn for blant annet bilindustrien.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Høyre-politiker advarer

Næringspolitisk talsperson i Høyre, Margunn Ebbesen, forventer at Hurtigruten og andre aktører forholder seg til regelverket som er satt.

– Jeg vil sterkt advare mot å utnytte det som kan oppleves som gråsoner i regelverket, sier Ebbesen.

– Det kan bidra til å true et rammeverk som er viktig for norske rederier, sjøfolk og norsk maritim næring, sier hun.

Kritikken i denne artikkelen er også lagt frem for Hurtigruten. De skriver dette i en e-post:

Fra: press <press@hurtigruten.com>
Til: NRK
Sendt: fredag 2. oktober 2020 18:48
Emne: SV: Politiske utspill jf sak om NIS-vilkår, tilbud om samtidig imøtegåelse
Hei,

Du kan sitere fungerende driftsdirektør Asta Lassesen på følgende:

Over 50.000 ganger i året seiler skip med internasjonalt flagg i norsk farvann. Cruiseskip med internasjonalt flagg og internasjonalt mannskap gjør 3000 anløp i norske havner. Dette handler ikke om Hurtigruten, men om hvordan myndighetene har bestemt at skipsfarten skal fungere for at norske selskap skal kunne seile med norsk flagg og delta i en internasjonal konkurranse.

Hurtigruten driver ikke med sosial dumping. Det er en grov og feilaktig påstand. Kontraktene våre er basert på tariffavtaler som er signert av forbundene, og vi har gode vilkår for våre internasjonalt ansatte. Vi sammenligner oss gjerne med hvilken som helst konkurrent på lønns- og arbeidsvilkår.

Mvh.

Tarjei Kramviken

pressevakt