Mineraldirektorat er svært kritisk til Nussir

Omstridt gruveplan i Finnmark er ikke troverdig. Pinlig svak rapport, svarer gruvedirektøren om at Direktoratet for mineralforvaltning er svært kritisk til planene om kobbergruve.

Øystein Rushfeldt foran Repparfjorden.

Direktør Øystein Rushfelt hevder Direktoratet for mineralforvaltning har tatt feil av tonn og kubikk i sine faglige beregninger for fremtidig kobberdrift i Kvalsund.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Om planen blir virkelighet, kan kobbergruva i Kvalsund bli Norges største i sitt slag med drift i kanskje 90 år. På den ene sida vil næringsfattige Kvalsund i Vest-Finnmark, få sårt tiltrengte arbeidsplasser. På minussida kommer millioner av tonn med finmalt slam som pumpes ut på bunnen av Repparfjorden. Etter snart 10 år med utredninger, står Nussir nå like foran målet om driftskonsesjon.

Lite lønnsom

I siste øyeblikk kan likevel Direkotaratet for Mineralforvaltning (DMF), bli et alvorlig hinder for Nussir. Fagdirektoratet for all mineralutvinning i Norge og på Svalbard stiller seg svært tvilende til at gruva kan drives lønnsomt. En svært varierende kobberpris på verdensmarkedet er for framtida satt for høyt. Selve forekomsten av kobber kan vanskelig drives effektivt. Og direktoratet spør hvor Nussir skal få 800 millioner kroner fra i løpet av de tre første driftsårene slik selskapet hevder.

«Det er DMF sitt syn at Nussir er en forekomst med middels/begrenset økonomisk potensial», skriver direktoratet i sitt faglige innspill til Nærings- og fiskeridepartementet. Sammenlignet med det svenske gruveselskapet Boliden er Nussirs driftsmargin beregna å bli 165 prosent høyere. Dette virker ikke troverdig, mener direktoratet.

Dermed går direktoratet i samme retning som en tidligere rapport utarbeida for Sametinget.

Øystein Rushfeldt

Direktør for Nussir Øystein Rushfelt har jobbet i 10 år for å få starte med gruvedrift i Finnmark.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Oppsiktsvekkende feil

Men direktør for Nussir Øystein Rushfelt, slår tilbake. Han hevder at Direktoratet for mineralforvaltning, av alle, i sine beregninger har tatt feil av tonn og kubikk. Dette skal DMF ifølge Rushfeldt allerede ha beklaga overfor næringsdepartementet.

– Direktoratet har bomma på en del vesentlige ting. De har blant anna rota sammen kubikk og tonn i store deler av dokumentet, noe som er oppsiktsvekkende og flaut for et mineraldirektorat, sier Rushfelt til NRK. Han avviser også at han regner med en for høy framtidig kobberpris. Anslaget bygger på gjennomsnittet av analyser fra de største finansmiljøene iblant anna Canada.

– Da synes vi det er veldig rart at direktoratet har ei anna mening, mener direktør for Nussir, Øystein Rushfelt.