Hopp til innhold

Meningsmåling: Vil heller ha industri enn reindrift

En klar overvekt av folk i Finnmark mener man bør ta mest hensyn til kraft- og industrivirksomheten i fylket, i tilfeller der det er konflikt mellom næringene.

Gruve versus reindrift

Finnmarkingene rangerer kraft- og industrivirksomhet over reindrift i en fersk meningsmåling.

I en meningsmåling utført av analysebyrået Respons for NRK og Amedia i Finnmark, kommer det fram at over halvparten av fylkets befolkning syns kraft- og industrivirksomhet skal tas mer hensyn til enn reindrift i Finnmark.

Denne holdningen holder seg i alle regioner i Finnmark, men reindriften oppnår mest sympati i Alta og Kautokeino, og minst i Hammerfest og Kvalsund.

– Disse tallene gleder mitt hjerte, for å si det rett ut, sier ordfører i Kvalsund kommune, Ragnar Olsen.

Et flertall i kommunestyret der har lenge ønsket gruvedrift velkommen til kommunen, til tross for at den vil komme i konflikt med reindrifta.

Ragnar Olsen

Ragnar Olsen, ordfører i Kvalsund kommune, her med daglig leder i gruveselskapet Nussir, Øystein Rushfeldt.

Foto: Bente Bjercke

– Styrende makter i Norge bør se dette resultatet

600 personer er spurt i undersøkelsen. De ble spurt følgende spørsmål: «I tilfeller der det kan bli konflikt mellom reindrift og kraft- og industrivirksomhet i Finnmark, hvem av dem mener du da man bør ta mest hensyn til?»

24 prosent svarte reindrift, 54 prosent svarte kraft- og industrivirksomhet, mens 22 prosent ikke var sikre.

– Dette viser bare at folk er veldig opptatt av utvikling i Finnmark, de vil ha kraft og industri, sier Olsen.

– Dette resultatet håper jeg de styrende på høyere nivå i Norge bør ta innover seg, sier Olsen, og referer til tillatelsene som er nødvendige for at blant annet gruveindustrien skal kunne komme i gang i hans kommune.

Det er folk i aldersgruppen 60 år og eldre som i størst grad favoriserer kraft- og industrivirksomhet over reindrift. Reindrifta har mest støtte i befolkningen under 30 år. Reindriftsnæringen har også mest sympati blant velgere som stemmer SV, MDG og KrF.

– Ikke overraskende

Klemet Erland Hætta

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta er ikke overrasket over resultatet av maningsmålingen.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta er ikke overrasket over resultatet av meningsmålingen.

– Majoriteten i Finnmark består jo av folk som ikke har en tilknytning til reindrift. Og reindrift er jo en minoritetsnæring, sier Hætta.

– Er det vanskelig å få gjennomslag for sin politikk når en ser at et flertall i Finnmark ønsker å ta mer hensyn til industri enn reindrift?

– Selvfølgelig skaper det utfordringer med tanke på å gjennomføre en politikk som man ønsker, men det er viktig at vi ikke gir opp, sier Hætta.

I Kautokeino har selskapet Arctic Gold lenge ønsket å starte med gruvedrift i Kautokeino. Men det har foreløpig politikerne i kommunen satt en stopper for.

– Hvis man gir dem muligheten til å starte med gruvedrift, så står befolkningen igjen med tomme lommer, og egentlig bare sår i bakken når gruveselskapet har tatt sitt og flyttet på seg. Så dagens lovverk er for dårlig med tanke på å ta vare på det lokale, sier Hætta.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt 19:45 med Gunnar Grindstein