Hopp til innhold

Meningsmåling: Alta-folk vil bli i Finnmark når fylket splittes igjen

Folket støtter ikke Alta-politikerne som vil vende Finnmark ryggen og bli en del av Troms. Det viser en fersk meningsmåling.

Alta sentrum

VEKSTMOTOR: Alta er den mest folkerike kommunen i Finnmark. Flertallet tror ikke resten av Finnmark kan lykkes som fylke uten dem.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Debatten om å splitte Troms og Finnmark har gått høyt, og flere politikere i Alta har tatt til orde for at kommunen må bli en del av Troms i framtida.

Men bare en tredjedel av de spurte i NRKs meningsmåling er klar for å melde overgang når fylket splittes.

  • Altaværingene er delt på midten i spørsmålet om Troms og Finnmark bør splittes.
  • Når det nå blir skilsmisse, slik regjeringen har bestemt, sier et klart flertall at de fortsatt vil være en del av Finnmark.
  • Et enda større flertall mener at resten av Finnmark ikke vil lykkes som eget fylke uten Alta på laget.

De yngre aldersgruppene er litt mer positive til en framtid i Finnmark enn de eldre.

Se spørsmålsformuleringene og svarprosenten i faktaboksen:

Jan Martin Rishaug

Jan Martin Rishaug tror flere altaværinger vil se nytten med å være i Troms når det nærmer seg folkeavstemning.

Foto: NRK

Varaordfører Jan Martin Rishaug (Senterpartiet) har ønsket seg til Troms, men synes det er feil fokus at han ikke har folket med seg i saken. Det må uansett komme en folkeavstemning, sier han.

– Den avgjørelsen er så stor at den skal innbyggerne få ta. Det skal ikke vi 35 i kommunestyret avgjøre.

Han peker på at 67 prosent av altaværingene sa nei til storfylket under folkeavstemningen i 2018. Trenden er dermed at folk vender seg mot Troms, sier han.

Men sammenlignet med NRKs meningsmåling i mai i år har det snarere gått motsatt vei:

Nå er det like mange som vil bli i Finnmark, men det er blitt flere usikre og færre som vil til Troms.

Større forståelse i Troms

Rishaug sitter også i fylkestinget, og sier han har gode erfaringer to år etter sammenslåingen med Troms.

– De har mye større forståelse for utfordringene vi står overfor i Alta enn det man møter i resten av Finnmark.

Rishaug får full støtte av Kristen Albert Ellingsen, som sitter på fylkestinget for Høyre.

– Ut fra mitt ståsted er det mye bedre å gå til Troms, for det vi opplever i Troms er ikke å bli mortarbeidet.

På spørsmål om hva motarbeidelsen består i, nevner Ellingsen spesialisthelsetjenesten, en omstridt båtrute (Vargsundexpressen) og en krangel om penger til den videregående skolen.

– Vi har hatt en helt annen dialog om Altas utfordringer i det nye fylkestinget sammenlignet med det gamle, sier han.

Ellingsen mener debatten om fylkene har dreid seg om følelser og identitet. Når det blir diskusjon om tjenestene til innbyggere, vil flere se mot Troms, mener han.

Kan velte splittingen

Jan Martin Rishaug tror striden om Altas plassering kan velte hele oppsplittingen av Troms og Finnmark.

– Det kan den selvfølgelig gjøre. Hvis et flertall av Altas innbyggere ønsker at vi skal bli en del av Troms, da vil kanskje Kautokeino følge med på lasset. Da tror jeg at den kan gå fløyten.

Rishaug mener den høye gjelda blir et alvorlig hinder for å lykkes med å gjenreise Finnmark – med eller uten Alta – hvis ikke staten bidrar.

Wenche Pedersen popper champagnen for å feire fylkesoppsplittingen

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen sprettet sjampisen da regjeringen bestemte at Troms og Finnmark skulle skilles. Hun er glad for at flertallet i Alta vil forbli finnmarkinger.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Vil ha med Alta

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech mener det er feil at Alta blir motarbeidet, selv om byen ikke har fullverdig sykehus.

– Alta er en stor by, det er universitetsbyen i Finnmark og har et veldig spennende næringsliv som er utrolig viktig for resten av fylket, sier han.

Han er glad for at flertallet i kommunen vil forbli finnmarkinger. Det er også Wenche Pedersen, som er ordfører i Vadsø, den tidligere fylkeshovedstaden.

– Finnmark trenger Alta og Alta trenger Finnmark. Vi hører naturlig sammen.

Pedersen mener fylkesplanene gjennom årene viser at Alta har fått sitt, blant annet med etableringen av en høyskole (som nå er universitet).

– Rent praktisk: Hva blir problemet hvis Alta skulle forlate Finnmark?

– Det har jeg ikke tenkt å bry hodet mitt med, for det tror jeg ikke kommer til å skje, sier Pedersen.