Hopp til innhold

Mener Nordkapp-avgift er lovstridig – og frykter smitteeffekt

Skyhøye billettpriser på Nordkapp kan bane vei for økt betaling ved en rekke naturperler her i landet, frykter organisasjonen Norsk Friluftsliv.

Tina Granelli og mannen på Nordkapp

DYRT: Tina Granelli syntes ikke det var verdt å betale 540 kroner for å ta en selfie med ektemannen på Nordkapp. Opplysningene om lavere pris for dem som ikke ville inn i selve Nordkapp-hallen var ikke lett å oppdage, sa svenskene til NRK i august.

Foto: Allan Klo / NRK

Norsk Friluftsliv mener det som foregår på Nordkapp i dag er lovstridig, og derfor kan få store følger for mange andre norske turistattraksjoner. I dag koster det 270 kroner å komme inn på platået, men flere forhold ved virksomheten skal avklares i løpet av dette året.

Norsk Friluftsliv vil ha en prinsipiell avklaring av hva slags betaling man kan kreve av folk som bruker allemannsretten til å bevege seg i naturen.

Og de vil ha avklaringen fort før Nordkapp danner mønster for Geiranger, Lofoten, Romsdalen og alle de andre stedene der det er foreslått avgifter på turismen.

Billigst mulig

Norsk Friluftsliv omfatter 16 frivillige organisasjoner med 940.000 medlemmer. De vil slå ring om allemannsretten og friluftsloven.

– Vi ønsker at det fastsettes noen prinsipper om at norsk lov skal gjelde, og at folk som bruker utmarka skal betale minst mulig, sier Heimdal.

Friluftsloven sier at eier av et opparbeidet friluftsområde kan få adgang til å kreve en rimelig avgift av besøkende, men den må stå i forhold til tiltakene som er gjort der. Det viktigste for Scandic, som i dag driver Nordkapp, er at det kommer gjester, sier distriktsdirektør Knut Sigurd Pettersen.

Backe på Nordkapp

Millionene strømmer inn på Nordkapp, og leien er under 70.000 kroner, men Scandic-kjeden vil ikke ut med hva de tar inn på attraksjonen.

Foto: Vegard Breie

– Vi driver en viktig virksomhet på Nordkapp med 280.000 gjester hvert år. Vårt utgangspunkt er at vi fortsatt skal ha en tilstrømming av fornøyde gjester til Nordkapp.

Kjeden har tidligere avvist NRKs regnestykke om totale billettinntekter på 70 millioner, fordi ikke alle betaler full pris, men inntektene er ikke offentlige.

Skjebneår i 2018

Nordkapp kommune skal nå behandle sin områdeplan for Nordkapphalvøya. Den rommer blant annet en ny offentlig parkeringsplass og et servicebygg. Dessuten skal Rica Holding Eiendom fornye sin festekontrakt med Finnmarkseiendommen (FeFo).

Grunneieren mener de har en begrenset rolle i saken.

– Vi har et visst handlingsrom, og vil se på hvilke muligheter vi har, sier ansvarlig for grunn og rettigheter i FeFo, Sverre Pavel.

– Hvis vi stiller krav som fester ikke vil akseptere, vil det bli en tvist. Det kan man selvfølgelig ende opp i, men det forutsetter at styret i FeFo vil bringe den inn for en domstol.

Folkehelse

Lasse Heimdal mener gratis naturopplevelser er god samfunnsøkonomi.

– Når ting begynner å koste penger, reduserer folk aktiviteten, og det gjelder særlig dem som trenger den mest. Norge har ikke råd til å redusere friluftslivet. Det er den viktigste kilden til folkehelse.

Det betyr at kommunene og staten må finne løsninger der turismen skaper forsøpling eller andre problemer, og der noen må dekke regninga for å preppe skiløyper, mener Heimdal.

Hobbyfotografer reiser til Lofoten

Lofoten har god plass, men mange steder krever turiststrømmen at det legges til rette.

Foto: Stian Klo / Lofoten Tours