Hopp til innhold

Vil ha prøvekommune for turistskatt i Lofoten

SVs førstekandidat i Nordland, Mona Fagerås tar til orde for å utrede mulighetene for en turistskatt i Norge. Hun vil ha på plass en forsøkskommune i Lofoten snarest.

Mona Fagerås (SV) vil ha prøvekommune for turistskatt i Lofoten

Mona Fagerås er Nordland SVs toppkandidat til stortingsvalget i 2017. Hun vil nå få på plass en prøvekommune for turistskatt i Lofoten.

Foto: Tommy Johansen / Kristian Breivik / Benjamin Fredriksen

Mona Fagerås er selv fra Vestvågøy, og kjenner godt til presset som turistene medfører på kommunene i Lofoten. Nå mener hun det er på tide å få på plass en forsøkskommune for turistskatt i Lofoten.

– Det er mange små kommuner i Lofoten, og mange sliter mye med økonomien fra før. Politikerne der må prioritere sine egne innbyggere. Da kan de ikke ta opp store lån for å bygge toaletter og legge til rette for turistene, mener toppkandidaten fra SV.

Hun peker på Svalbard som et godt eksempel, der de har lagt på en ekstra skatt på flybillettene.

– Det koster 150 kroner ekstra for å kjøpe en flybillett dit. Det betyr at Svalbardsamfunnet har 12 millioner ekstra i året som de kan bruke på miljøtiltak. Dette er penger som mange kommuner i Lofoten kunne dratt god nytte av for å bygge infrastruktur, forklarer hun.

– Må se på turistene som muligheter

Førstekandidat for Frp i Nordland er på sin side uenig i at kommunene trenger en turistskatt for å tilrettelegge for de mange turistene som besøker Lofoten hvert år. Han mener at de må se på turistene som muligheter, og ikke skatteobjekter.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Kjell-Børge Freiberg (Frp) mener at kommunene er nødt til å slå hodene sammen med næringslivet for å finne gode løsninger sammen.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Det vi trenger er at kommunene setter seg i førersetet og blir enige om hvordan Lofoten skal utnytte denne fantastiske muligheten. Lofoten er stort, men ikke så stort at de seks kommunene ikke kan snakke i lag for å få til et felles løft, og ordninger for å omsette mulighetene i næringsaktivitet og arbeidsplasser, sier Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Usikkert sammenligningsgrunnlag

Han mener også at det er vanskelig å sammenligne Lofoten med Svalbard, slik SV gjør. Han ser noen likheter, men setter spørsmålstegn ved hva man faktisk skal skattlegge, hvordan det administreres og om pengene går til de rette formålene.

– I tillegg så ikke akkurat Norge et lavkostnadsland fra før. Hvis du får enda flere avgifter, svekker du konkurransefortrinnet til Lofoten som turistdestinasjon kraftig, hevder Freiberg (Frp).

Søppel i Lofoten

NRK har tidligere skrevet om forsøpling på populære turistdestinasjoner i Lofoten. Freiberg mener imidlertid dette kunne vært avverget om næringslivet og kommunene samarbeidet.

Foto: Kristian Breivik

Fagerås (SV) mener på sin side at man fint kunne fått til en fordeling av fellesgodene slik de gjør på Svalbard. Der forvalter sysselmannen pengene, samtidig som alle kan søke om å få penger til prosjektene sine.

– Lofotrådet kunne fint ha gjort den samme jobben som sysselmannen gjør på Svalbard.

Vil utrede mulighetene

Lofoten har ingen ensartet form for turisme, noe som gjør det mer utfordrende å finne en god løsning. Noen kommer med båt, andre med fly og flere med bobil og sykkel.

Fagerås erkjenner at det ikke er noen enkel oppgave å finne ut hvordan turismen skal skattlegges. Men hun understreker at de tror det er viktig å få på plass en utredning, og håper at både den kommende regjeringen og fylkeskommunen vil involvere seg.