Hopp til innhold

MDG: En bløff å kalle ny oljeskatt for klima-seier

Den nye oljeskatten er bare en liten endring og slett ingen seier for klimaet, mener Miljøpartiet De Grønne. Oljeanalytiker mener aktiviteten vil være omtrent som før.

Barentshavet boring

LITEN BETYDNING: Små selskaper som leter etter olje, får det tøffere. Men i det store og hele vil ikke det nye skatteregimet gi mindre aktivitet i oljenæringen, mener analytiker Teodor Sveen-Nilsen.

Foto: Aleksander Nordahl / DN

Reaksjonene spriker etter at regjeringen tirsdag ettermiddag varslet en mer nøytral skatteordning for oljenæringen.

– Dette bør være dødsstøtet for leting i Barentshavet, sa Frederic Hauge i miljøstiftelsen Bellona kort tid etter at nyheten ble kjent.

Fremskrittspartiet ser for seg en dramatisk nedtur for oljebransjen.

Men både Miljøpartiet de Grønne og oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen mener endringene vil få nokså begrenset betydning for aktiviteten på norsk sokkel.

MDG: Lønnsomt å lete

Det nye opplegget skal hindre at oljeselskapene tar fatt på prosjekter som egentlig ikke er lønnsomme for samfunnet, men som likevel gir et overskudd for selskapene på grunn av skatteordningen.

Partileder Une Bastholm i MDG sier at det er vanskelig å ta stilling til forslag som ennå ikke er sendt ut. Det som er kjent så langt, viser at det er en bløff å omtale det som en seier for klimaet, hevder hun.

– Alt som har kommet fram så langt, tyder på at det blir omtrent like lukrativt å lete etter olje med dette forslaget, sier Bastholm.

Endringen skjer først fra 2023. I mellomtiden gjelder den omstridte pakken som Stortinget vedtok i fjor. Summen er at staten forlenger oljealderen og bremser omstillingen, hevder Bastholm.

– Finansdepartementet sier selv at forslaget vil gjøre at oljeselskapene vil betale mindre skatt til fellesskapet de neste årene.

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt (Frp) frykter økt fraflytting fra Finnmark med det nye skatteregimet for oljenæringen.

Foto: Presse

Drømmen knust i Finnmark

Frp mener derimot forslaget rammer oljenæringen med full tyngde. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt frykter det er kroken på døra for mer olje- og gassvirksomhet i Barentshavet.

– Det er jo arbeidsplasser som kan bli truet og nedlagt. Folk flytter jo fra Finnmark. Og det tror jeg vil bare øke hvis regjeringens forslag går gjennom.

Partileder Sylvi Listhaug tar hardere i.

– Nå står oljenæringen på spill. Når Høyre legger fram et skatteforslag som SV – som vil legge ned næringen – jubler for, da burde alle varselklokker ringe på Høyres hus, sier Listhaug.

Statssekretær Tony Tiller (H) i Olje- og energidepartementet er overrasket over kritikken fra Frp.

– Det kan nesten høres ut som at de er opptatt av at ulønnsomme prosjekt skal bli gjennomført. Det er ikke bra for olje- og gassnæringen, og det er heller ikke bra for fellesskapet, sier Tiller til NRK.

Dette forslaget skaper forutsigbarhet for hvilke rammevilkår olje- og gassnæringen skal ha i årene fremover etter som den midlertidige skattepakken fases ut. Nå får vi et nøytralt skattesystem. Det vil tjene staten godt. Det vil tjene olje- og gassnæringen godt, sier Tiller.

Teodor Sveen-Nilsen, finansanalytiker i Sparebank1 Markets

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen tror ikke det foreslåtte skattesystemet vil gi færre ansatte i oljebransjen.

Foto: Johan Sættem / NRK

Betyr fint lite

Teodor Sveen-Nilsen, oljeanalytiker i Sparebank1 Markets, mener skatteendringene betyr fint lite for aktivitetsnivået.

– Dette er ikke en rasering. Det betyr kanskje litt lavere leteaktivitet, men ellers er dette nokså ubetydelig.

– Blir det færre arbeidsplasser i næringen?

– Nei, det tror jeg ikke. Ikke som en konsekvens av denne skattepakken.

Sveen-Nilsen mener leterefusjonsordningen langt på vei har utspilt sin rolle.

– Fra 2005 til kanskje 2015 hadde du en underskog av små selskaper som kun drev med leting. De var i stor grad finansiert av leterefusjonsordningen. Aktørbildet er nå helt annerledes, og det er veldig få av de mindre aktørene, så det betyr lite for aktiviteten totalt sett.

For de gjenværende små selskapene er den nye ordningen negativ, men for de store aktørene er den enten ubetydelig eller litt positiv, mener Sveen-Nilsen.

  • Rettelse: I første utgave av denne saken ble sitatene fra MDG feilaktig tillagt Lan Marie Berg.