Hopp til innhold

Utredet ny oljeskatt i det skjulte

Bare vel tre måneder etter at Høyres landsmøte sa nei til å gå gjennom oljenæringens skattesystem, la Høyre i regjering fram et forslag med store endringer i oljeskatten. Det skjedde i skjul - også for sentrale folk eget parti.

Pressebrief om koronavirusutbruddet

UTREDET: Mens Høyres landsmøte diskuterte - og stemte ned - et forsiktig forslag om å se på oljeskattregimet, pågikk det et arbeid i regjeringen med nettopp et fremtidig skattesystem for næringen.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Flere Høyre-profiler foreslo før partiets landsmøte i vår å «gå gjennom og evaluere skatte – og avgiftssystemet for petroleumsnæringen for å gjøre endringer for å skjerme staten for økt risiko.»

Men forslaget ble stemt ned.

En viktig og riktig beslutning, oppsummerte Høyre-nestleder og olje- og energiminister Tina Bru overfor NTB.

– Vi mener det vi har ment alltid: At rammevilkårene er bra som de er i dag, og at det gir en utvikling på sokkelen som vi er tjent med, sa hun.

Men bare to uker før valget la regjeringen i går kveld fram vidtrekkende endringer i oljeskatten: Etter 2022 må selskapene bære risikoen ved investeringer selv.

Nå kan NRK fortelle at prosessen i regjeringen foregikk i det skjulte for partifeller, tillitsvalgte og folkevalgte i statsministerens eget parti.

Visste ingenting

Da finansminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner redegjorde for endringene i oljeskatten på pressekonferansen klokka 18 i går, var det svært få i partiet som visste hva som kom.

Etter det NRK forstår var ikke stortingsgruppa eller Høyres toppkandidater orientert på forhånd. De ble kjent med saken samtidig som den ble lagt fram for allmennheten.

I etterkant av pressekonferansen har Høyres regjeringslag gjennomført et orienteringsmøte med sentrale tillitsvalgte og folkevalgte i partiet, der det ble redegjort for forslaget og prosessen internt i regjering. Det er også ventet at saken også vil bli tema når Høyres sentralstyre etter planen samles til et ordinært møte i kveld.

Jan Tore Sanner ble konfrontert med Høyre-landsmøtets standpunkt i Politisk kvarter på NRK i dag.

– Hvorfor mener Høyre dette er et dårlig forslag?

– Vi mener det er et godt forslag.

– Men Høyres landsmøte stemte ned et forslag om å se på oljeskatten så sent som i vår?

– Vi hadde en diskusjon på landsmøtet. Realiteten er at da satt Tina Bru og jeg og jobbet med et helt nytt skattesystem.

– Bak ryggen på landsmøtet..?

– Når vi kunne ikke gå ut med dette før, er det fordi det er børssensitiv informasjon.

– Men landsmøtet ditt har stemt det ned?

– Hvis du hadde lest det forslaget Unge Høyre la fram, ville du sett at det er litt annerledes enn det vi nå foreslår. Jeg argumenterte også mot det forslaget da det ble lagt fram, fordi det var et dårlig formulert forslag. Og vi var ikke på det tidspunktet ferdig med den utredningen vi holdt på med i Finansdepartementet.

– Hva vil du si til dem som stemte ned dette forslaget i vår og trodde de skulle gå til valg om to uker på at man ikke skal røre oljeskattregimet?

– Jeg tror de ser at det vi nå foreslår, gir forutsigbarhet for næringen. Olje- og gassnæringen er kjempeviktig for Norge.

Selskapene får risiko

Endringene regjeringen nå foreslår, innebærer at skattereglene blir mindre gunstig for næringen.

Mens staten i dagens system tar en større del av risikoen ved oljeinvesteringer enn i andre næringer, vil regjeringen nå la oljeselskapene selv ta risikoen.

– Skattesystemet vil bli nøytralt. En investering som er lønnsom før skatt, er også lønnsom etter skatt, sier Sanner.

Dette skaper forutsigbarhet for næringen og gir noe høyere skatteinntekter til fellesskapet fremover.

Høyre-profil vil avvente

NRK har spurt en rekke av Høyres listekandidater foran stortingsvalget hva de synes om regjeringens forslag. Lederen av Stortingets transportkomité, Helge Orten, fra oljeindustrifylket Møre og Romsdal er blant de få som har svart.

Høyre-profilen sier han vil avvente høringsrunden før han konkluderer.

– Jeg synes det er et interessant forslag. Det skal nå på høring, og jeg vil lytte til innspillene før jeg trekker en endelig konklusjon.

Men dere stemte ned et forslag om å vurdere endringer i skatteregimet så sent som på landsmøtet i år. Hva synes du om at partiledelsen nå fremmer forslag som går på tvers av dette?

– Regjeringen har sendt et forslag på høring. Jeg mener det er fornuftig å være åpen for forbedringer av dagens system, og at det er et interessant forslag. Men jeg vil avvente høringsinnspillene før jeg trekker en endelig konklusjon.

Stortingsrepresentant Helge Orten (H)

Høyre-representant Helge Orten sier han vil avvente høringsrunden før han kan svare på om han støtter forslaget fra egen regjering eller ikke.

Foto: Trond Vestre / NRK

Sterke reaksjoner

Regjeringen skal nå legge fram en proposisjon for Stortinget, og forslaget skal deretter på høring.

Hvis det skulle bli et nytt flertall i valget 13. september, slik målingene nå tyder på, vil spørsmålet om et nytt oljeskattregime havne på de rødgrønnes partienes bord. På venstresiden er meningene sterkt sprikende i spørsmålet om oljeskatt.

Det er de også på borgerlig side. Forslaget fra Sanner fikk umiddelbart hard kritikk fra Fremskrittspartiet, som mener det setter viktige oljejobber i fare.

Frp-leder Sylvi Listhaug truet med å felle regjeringen.

– Det kommer ikke til å bli budsjett med Frp der dette er en del av det. Så dette er en ekskremt viktig sak, sa hun til NRK i går.

Men Sanner slår fast at forslaget et «godt utredet» og «godt tilpasset næringen».

I bransjen var reaksjonene forsiktige i går.

Equnior sa selskapet trenger mer tid til å sette seg inn i forslaget. Det samme var budskapet fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, som beskriver endringene som «omfattende».

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger