Lover ny Skarvbergtunnel – nok en gang

Penger til en ny Skarvbergtunnel har kommet på bordet og skal framskyndes, lover regjeringen og samarbeidspartiene.

Skarvbegtunellen

Lokale ordførere har lenge krevd fortgang i arbeidet med å ruste opp Skarvbergtunnelen. Nå er det nok en gang kommet lovnader om utbedring av tunnelen.

Foto: Gyda Hesla

Torsdags formiddag la de fire borgerlige partiene fram hovedrammen for Nasjonal Transportplan, som gjelder for 2018–2029.

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt i Finnmark Frp lover sammen med Høyre, KrF og Venstre ny sikring og tunnel gjennom Skarvberget i Porsanger kommune.

Foto: Robin Mortensen / NRK

Der kom det fram at regjeringa vil ha en milliardsatsing på tog og vei. En del av dette skal gå til ny Skarvbergtunnel i Porsanger kommune.

– Nå får vi 765 millioner kroner til å realisere sikringa og bygginga av en ny Skarvbergtunnel, lover Bengt Rune Strifeldt i Finnmark Frp.

Den endelige planen blir presentert i april.

Framskynder prosjektet

Kristina Hansen

Nordkapp-ordfører Kristina Hansen (Ap) sier det blir en lettelse for henne og de andre innbyggerne i kommunen å få ny Skarvbergtunnel.

Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

Ny Skarvbergtunnel har stått i transportplanen i flere år, men har til nå ikke blitt realisert.

Nå framskyndes derimot arbeidet og skal starte i første periode av transportplanen.

– Dette er en lettelse for oss, sier Nordkapp-ordfører Kristina Hansen (Ap) som har tunnelen som eneste innfartsåre til kommunen.

Senest torsdags morgen ble hennes 3.300 innbyggere isolert fra omverdenen på grunn av snøras. Dette er noe som skjer hvert år, så nyheten om ny tunnel og sikring blir godt mottatt av ordføreren.

– Det betyr mye for innbyggerne og næringslivet i Nordkapp. Det betyr en tryggere vei ut og inn av kommunen, og det er jo ikke få gjester vi får langs den veien ettersom vi har Nordkapp og attraksjonen der.

Snøskred nordkapp

I natt gikk det skred over europavei 69, veien som fører befolkningen inn og ut av Nordkapp kommune.

Foto: Statens vegvesen

Hun ser derimot ikke på nyheten som en stor overraskelse.

– Det var forventa at det skulle ligge inne i første del av transportplanen, det lå i den forrige planen i andre del, så det skulle rykkes fram – og det er godt å få bekrefta, sier Hansen.

– Skarvbergtunnelen har vært inne i transportplanen som et tiltak i tre-fire transportplaner og er blitt skjøvet på og ikke fått den prioriteten vi har ønsket.

Langvarige lovnader

I 2014 var det jubel i Porsanger- og Nordkapp kommune da daværende statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud (Frp) fortalte at staten ville framskynde arbeidet med å bygge ny tunnel.

Hoksrud sa at de ville starte arbeidet med byggingen i 2016, dersom prosjektet fikk de nødvendige pengene.

– Det er nok realistisk. Det er en kamp om pengene og mange som ønsker støtte til sine prosjekter, men tunneler som dette er noe vi må prioritere i forhold til EU-direktivet, sa Hoksrud.

Skarvbergtunellen

Det var stor jubel i flere kommuner når Høyre kom til Finnmark i 2014 med lovnader om å bygge ny tunnel gjennom Skarvberget allerede i 2016. Skuffelsen ble dermed stor året etter når det viste seg at prosjektet ikke ble realisert nok en gang. Fra venstre: Regionvegsjef i Statens vegvesen Torbjørn Naimak, Porsanger-ordfører Knut Roger Hanssen (H), Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) Nordkapp-ordfører Kristina Hansen (Ap) og stortingsrepresentant for Frp Jan Henrik Fredriksen.

Foto: Gyda Hesla

I Nordkapp ble det derimot stor misnøye når det likevel ikke kom penger til byggestart for en ny tunnel.

– Det er utrolig skuffende. Man vet ikke om man skal skrike eller flire, sa ordføreren den gang.

Bengt Rune Strifeldt sier denne endelige beslutningen nå vil bli en lettelse for flere i fylket.

– Dette er et prosjekt som har vært diskutert og planlagt i årtier, så jeg tror folk er veldig glad for at det nå kommer på plass. Dette har en betydning for hele regionen.