Hopp til innhold

Lite gift igjen i Bøkfjorden

Det viser ny NIVA-rapport. Se video.

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden.

Det er kun få rester av det giftige kjemikaliet Lilaflot i Bøkfjorden. Det viser ny rapport fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som ble lagt fram mandag.

NIVA har undersøkt hvor mye av det giftige kjemikaliet som ligger igjen i fjorden, 12 år etter at driften og også utslippene opphørte ved gruvene.

I området hvor det var høyest konsentrasjon av Lilaflot, omlag 750 meter fra utslippstedet, var det en konsentrasjon på 0,39 milligram per kilo. Men her er det noe usikkerhet om funnene på grunn av spesielle sedimenterings- eller strømforhold.

I rapporten slås det fast at størstedelen av utslippene på omlag 639 tonn fra perioden 1981 til 1997, er blitt brutt ned.

- Viktig og ny informasjon til SFT

Direktør ved Sydvaranger Gruve, Per Helge Høgaas, mener rapporten viser at utslippene som Sydvaranger Gruve planlegger ikke er så farlige som flere vil ha det til.

- Rapporten forteller oss at mengden med Lilaflot i sedimentene utenfor Reinøy er å betrakte som ingenting. Sedimentene er nærmest upåvirket av tidligere kjemikaliebruk. For sedimentene i det indre fjordområdet så finnes det fremdeles små spor av Lilaflot, men det er så lite at det ifølge NIVA ikke representerer noe miljøfare, sier Høgaas til NRK.

Han mener rapporten styrker Sydvarangers sak når de nå har søkt om utvidet utslippstillatelse.

- Vi tror dette vil være viktig og ny informasjon for SFT når man nå skal avgjøre søknaden fra oss, sier han.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark