Hopp til innhold

– Ikke nødvendig med utredning

Sydvaranger Gruve AS mener å ha nok kunnskap om hvordan utslippene fra jernmalmproduksjonen vil påvirke miljøet i Bøkfjorden, og sier at det ikke er nødvendig med en konsekvensutredning. Statens forurensningstilsyn har foreløpig ikke tatt stilling til utredningskravet fra Havforskningsinstituttet og Fylkesmannen i Finnmark.

Utsytrsleveranse Sydvaranger

Sydvaranger Gruve AS er i full gang med malmbryting og første båtlast med magnetittkonsentrat ventes å gå fra Kirkenes til stålverk i Nederland i november.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Vi forholder oss til kunnskap fra tidligere drift av Sydvaranger Gruve AS, hvor det ble brukt tilsvarende kjemikalier, sier teknisk direktør Per Helge Høgaas.

Han viser til at gruveselskapet i Kirkenes den gang gjennomførte grundige miljøundersøkelser i fjorden og at den informasjonen er godt bevart.

Havforskningsinstituttet og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark mener at det ikke holder med gamle rapporter.

De frykter utslippsstoffet Lilaflot D817, som de mener er svært giftig for fisk og andre organismer som lever i vann.

Begge instanser fraråder utslipp av stoffet i frykt for at livet i fjorden skal dø ut, og krever en grundig kartlegging av konsekvensene som følge av utslippene.

Les også: Raser mot giftutslipp i laksefjord

– Ikke giftstoff

Dette kravet om en konsekvensutredning avviser direktøren ved gruven, og forsikrer om at Lilaflot D817 ikke vil være skadelig for fjorden.

– Stoffet vil foreligge i en fortynnet form som ikke er skadelig for miljøet i fjorden. Dermed vil det ikke være miljøgift i utslippene fra malmproduksjonen, sier Høgaas.

HØR: Sydvaranger Gruve AS Per Helge Høgaas

Gruveselskapet ble etablert i 1906 og bar navnet AS Sydvaranger. Den var i drift inntil 1996, og ti år senere ble gruven kjøpt av selskapet Northern Iron Ltd., som er børsnotert i Australia.

Det forventes at den nylig igangsatte Sydvaranger Gruve AS skal bli landets største gruve. Planlagt produksjon i 2010 er sju millioner tonn jernmalm, som skal gi slig til en eksportverdi av omtrent 1,5 milliarder kroner.

Sterke reaksjoner

Oppstarten av malmproduksjonen har også skapt debatt om skadevirkninger på mennesker, fisk og fugler som følge av gruvens planer om store utslipp i den vernede laksefjorden Bøkfjorden.

Gruveselskapet har allerede fått innvilget en utslippstillatelse for drift av Statens Forurensningstilsyn, men har søkt om endring av tillatelsen, til blant annet å inneholde utslipp av det omstridte flotasjonskjemikaliet Lilaflot D817.

Nå frykter befolkningen i Sør-Varanger og naturvernforbund at utslippene vil føre til fjorden deres dør ut .

Avgjøres i januar

Statens forurensningstilsyn (SFT) opplyser at de vil behandle søknaden fra Sydvaranger Gruve AS i januar neste år. De har foreløpig ikke tatt standpunkt til spørsmålet om hvorvidt det er nødvendig med en konsekvensutreding før gruveselskapet får utslippstillatelse.

– Vi ser at saken engasjerer sterkt og vi vil gjøre en grundig behandling av saken, sier seksjonssjef Harald Sørby.

HØR: SFT Harald Sørby

Forurensningstilsynet vil ikke kommentere høringsuttalelsene, men vil ta med alle innspillene i saken.

Korte nyheter