Hopp til innhold

Folkeaksjon mot Sydvaranger-utslipp

Vil stoppe kjemikalieutslipp i Bøkfjorden.

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden
Foto: Arnstein Jensen / NRK

En folkeaksjon mot at Sydvaranger Gruve skal få utvidet utslippstillatelse ble stiftet i Kirkenes mandag.

- Det er mange som er bekymret og som nå skjønner hvor alvorlig dette, sier Bernt Nilsen i interimstyret til aksjonsgruppa.

For å kunne sikre seg muligheten til å utvide produksjonen har Sydvaranger gruve søkt Statens forurensingstilsyn (SFT) om tillatelse til å slippe ut det kjemiske stoffet Lilaflot i Bøkfjorden.

Siden søknaden ble kjent har debatten rast i lokalmiljøet. Sør-Varanger kommunestyret sa først nei i sin innstilling til SFT, men snudde deretter og sa ja.

Nilsen mener det er mange om ikke vet hvor alvorlige konsekvenser et slikt utslipp vil få, og vil nå arbeide mot at en slik tillatelse blir gitt.

- Jeg tror det har vært en bevisstløshet hos kommunen og som andre som burde ha hatt det, men vi skal sørge for at det ikke gjentar seg