Hopp til innhold

Reagerer på påstand om hemmeligholdelse

Havforskningsinstituttet reagerer på at Sydvaranger Gruve AS påstår at Statens forurensningstilsyn hemmeligholder informasjon om giftstoffet Lilaflot D817.

Sydvaranger Gruve AS
Foto: Trine Hamran / NRK

Havforskingsinstituttet har ved flere anledninger etterspurt Statens forurensningstilsyn (SFT) informasjon om miljøkonsekvenser ved utslipp av stoffet Lilaflot D817.

– Vi har ikke fått noe form for informasjon fra SFT om hva utslipp av dette stoffet vil gjøre med livet i fjorden, sier Jan Helge Fosså ved forskningsinstituttet.

HØR: Havforskningsinstituttet reagerer

– Derfor blir jeg meget overrasket når jeg leser i avisen Finnmarken, at det visstnok skal foreligge hemmelige rapporter om dette forholdet, sier Fosså.

Avviser hemmelighold

SFT avviser påstanden om hemmelighold på det sterkeste.

– Vi sitter ikke på informasjon som vi hemmeligstempler, sier seksjonssjef Harald Sørby.

Den nystartede gruven i Kirkenes, har søkt om tillatelse til utslipp av stoffet Lilaflot D817, som Havforskningsinstituttet anser som meget giftig.

Les også: Raser mot giftutslipp i laksefjord

– Oppsiktsvekkende påstand

Fosså ved forskningsinstituttet viser til et leserinnlegg i Finnmarken 24. oktober i år, hvor teknisk direktør ved Sydvaranger Gruve AS, Per Helge Høgaas, blant annet skriver følgende:

"Vi kan derfor med sikkerhet si at i tillegg til Sydvaranger Gruve er det ingen andre enn NIVA (red.anm.: Norsk institutt for vannforskning) og SFT, som gjennom mangeårige undersøkelser og oppfølging, kan mer om forholdene på havbunnen utenfor byen vår."

Videre skriver gruvedirektøren:

"Havforskningsinstituttet (HFI) har derfor ikke tilgang til all dokumentasjon om dette, slik det påstås. Det har derimot SFT."

Les også: – Ikke nødvendig med utredning

Fosså er overrasket over leserinnlegget fra Høgaas.

– En påstand om at det kun er Sydvaranger Gruve, SFT og NIVA som sitter på kunnskap om utslippene i Sør-Varanger, og ikke Havforskningsinstituttet, er etter min mening meget oppsiktsvekkende, sier Fosså.

Han ønsker å ta dette opp med SFT, som opplyser at de vil avholdet et møte med instituttet.

– Misoppfatter innlegget

Høgaas sier at Fosså ved Havforskningsinstituttet har tolket innlgget hans i feil retning.

– Jeg har ikke hatt til intensjon å påstå at SFT hemmeligstemper informasjon. Det jeg prøver å si i innlegget mitt, er at vi som et gruveselskap sender våre miljødokumentasjoner til SFT, og at SFT på den måten er hovedinstansen for slik informasjon.

– Hvorvidt SFT videreformidler det, eller ei, har jeg ingen formening om, sier teknisk direktør Per Helge Høgaas, ved Sydvaranger Gruve AS.

Korte nyheter

 • Oahpaheddjiid bargoheaitta bissehuvvo

  Ráđđehus duođašta ahte šadda bákkolaš bálkalávdegoddi. Dát mearkkaša ahte oahppit sáhttet máhccat skuvllaide.

  – Go riidu orru leame oalat lássejuvvon ja bargoheaitagis leat duođalaš váikkuhusat servodahkii, de lea mu mielas bággu sehkket iežan sisa, dadjá bargoministtár Marte Mjøs Persen.

 • Háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra

  Rukses bellodaga dearvvašvuođa ja fuolahuslávdegotti lahttu ráđđehusas, Seher Aydar galledii Kárášjoga otne. Son lei Kárášjogas sámi klinihkas ja deaivvadii sámi doavtterservviin maid. Seher Aydar háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra ja makkár dárbbut leat sámi álbmogis dearvvašvuođa hárrái. Son áigu de jearrat Stuoradikkis movt sáhttet sii buoridit sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid.

  Seher Aydar dadjá ahte álgoálbmogis galget leat seamma rievttit dearvvašvuođabálvalusas go dan maid earáin lea. Son oaidná ahte sus ja sis geat barget politihkain stuorradikkis, lea beare unnán diehtu sámi álbmoga birra, muhto maiddái ahte sámi álbmot ii oaččo dearvvašvuođarivttiid maidda sis lea riekti. Aydar dadjá ahte de lea sin ovddasvástádus oahppat dan birra ja maiddái fállát seammaárvosaš dearvvašvuođafálaldaga sámiide:

  Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt
  Foto: Mathias Moene Rød / NRK