Hopp til innhold

– Frykter alt liv drepes

Gruveselskap vil tømme 500 tonn gift i Bøkfjorden hvert år. Beboere ved fjorden frykter at fjorden deres skal dø ut, og de får støtte fra haveksperter.

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Astrid Daniloff

Astrid Daniloff

Foto: Trine Hamran / NRK

Sydvaranger gruve AS vil slippe ut giftige stoffer i Bøkfjorden i Finnmark.

Dette skaper debatt. Beboere i området har engsjert seg stort i saken.

Leder Astrid Daniloff i Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag sier at de har sett hvordan livet i fjorden har dødd da gruven har sluppet giftstoffer ut i fjorden ved tidligere drift. Hun liker dårlig planene til Sydvaranger Gruve AS.

– Sist det var gruvedift her så vi at alt liv ble drept i fjorden. Vi frykter at dette vil skje igjen, og det vi frykter mest er giften som spres, sier Daniloff.

– Opptatt av utvikling

Linda B. Randal

Linda B. Randal (Ap)

Foto: flickr

Ordfører Linda B. Randal i Sør-Varanger kommune sier at kommunestyret er veldig opptatt av utvikling og at de har i ti år jobbet for at Sydvaranger Gruve skal starte opp igjen driften.

– Vi er veldig opptatt av å gi et positivt signal til Statens forurensningstilsyn som til slutt skal ta stilling om dette er miljø- og utviklingsmessig forsvarlig, sier Randal.

Hun legger til at dette er en utslippstillatelse som ligner veldig på mye av de stoffene som ble brukt før. Hun sier også at man mener at dette skal gå bra i forhold til det man vet i dag.

Kommunestyret har gått inn for å gi tillatelse til utslippene.

– Veldig giftig

Miljøsjef Bente Christiansen ved Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark har i en høringsuttalelse redegjort at de mener at det bør foretas en konsekvensutredelse før det gis uttslippstillatelse.

– Det er snakk om å slippe ut 500 tonn aminer, et giftstoff i fjorden hvert år. Dette stoffet er veldig giftig for vannlevende organismer, og det bekymrer oss, sier Christiansen.

– Må finne alternative løsninger

Astrid Daniloff sier at hun forstår at det er behov for arbeidsplasser men hun mener at det må finnes alternative løsninger enn å slippe giften ut i fjorden.

– Man har klart å komme seg til månen, da må man da også klare å finne alternative løsninger enn å slippe giften i fjorden, sier Daniloff.

Stort engasjement

Motstanderne av giftutslippene har engasjert seg med underskriftskampanjer og det er også dannet en facebook gruppe for de som er imot giftutslippene. Denne gruppa har mandag kveld 921 medlemmer.

Fraråder utslipp på det sterkeste

Havforskningsinstituttet skriver følgende på deres nettsider:

Havforskningsinstituttet vil på det sterkeste fraråde utslipp av stoffet Lilaflot D817 i Bøkfjorden ved Kirkenes i forbindelse med gruvedrift ved Sydvaranger Gruve AS. Hovedkomponentene i Lilaflot D187 er svært giftig for fisk og andre organismer som lever i vann. Økte utslipp av gruveavfall frarådes også.

– Vi etterlyser vesentlige opplysninger om både de godkjente og planlagte utslippenes karakter (for eksempel kornstørrelse), håndteringen av de enorme massene som kontinuerlig er planlagt dumpet i fjorden, og en vurdering av effektene på økosystemet og dets organismer, skriver de.

 • Les mer på havforskningsinstituttets nettsider. (ekstern lenke)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


Korte nyheter

 • Gjennomførte aksjon på Storgata i Tromsø

  Under lørdagsformiddagen gjenomførte projektet RomsaDál en aksjon mot samehets på gågata i Tromsø.

  De skriver på sin Facebook:
  «Vi har skrevet ned opplevelser samer i Tromsø har opplevd i gågata her i byen. Alle disse opplevelsene har skjedd iløpet av de siste 5 årene, noen av disse opplevelsene har til og med skjedd I ÅR, i 2022.»

  RomsaDál sier at de gjennomførte aksjonen for å opplyse folk om at samehets fortsatt sjer i Tromsøs gater. De meddeles også at de skal produsere en film i samenheng med akjsonen som blir publisert på mandag.

  romsadal gateaksjon
  Foto: RomsaDál / NRK
 • Sendes til obduksjon

  Politiet er i gang med etterforskningen av dødsfallet i Alta i går, hvor en kvinne i 20-årene ble funnet død. Nå håper politiet å få personen obdusert, og at dette vil gi nærmere svar på hva som var dødsårsaken.

  – Før vi får obduksjonsrapporten kan vi ikke gi noen opplysninger utover at saken er til etterforskning. Og at politiet fortsatt jobber med tekniske og taktiske undersøkelser. Det skriver leder for fellesstraffesaksinntak (FSI) hos politiet i Finnmark, Anette H. Sætrang, i en e-post til NRK.

 • Lea meannudan dieđihanášši

  Guovdageainnu dárkkistanlávdegoddi lea otne meannudan suohkandirektevra dieđihanášši, čállá Ávvir.

  Dárkkistanlávdegoddi čuovvulii čállingotti árvalusaid ja nu ávžžuha lávdegotti suohkanstivrra earret eará váidit vejolaš láhkarihkkumiid ja vuoruhit dárkilis guorahallama dieđihanáššis. Dárkkistanlávdegoddi lasihii vel ovtta čuoggá mas árvalit ahte suohkanstivra mearrida ahte suohkana ehtalaš njuolggadusat ođasmahttojuvvojit.

  Ášši duogáš lea dieđihanášši mas suohkandirektevra Kent Valio balaha ahte máŋga suohkanpolitihkkarat leat seaguhan rollaid ja geahččalan fidnet alcceseaset persovnnalaš buriid.

  Kautokeino kommune-skilt
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK