Lav kronekurs positivt for fiskeeksporten

Den svake norske kronekursen fører til lyse utsikter for norsk fiskeeksport i 2015.

Torsken landes på kaia

Nyfisket torsk landes på kaia.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Vi har nå en situasjon hvor det er dyrt for nordmenn å dra til Syden og det er dyrere for nordmenn å dra til Sverige for å handle Denne vekslingskursen slår positivt ut for alle dem som eksporterer varer fra Norge til eurosonen, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening.

Den norske kronekursen er nå det laveste den har vært siden starten på 2000 tallet. I mitdetn av desember lå Euroen på 9,50 norske kroner, og den svenske og norske krona var omtrent like mye verdt.

Viktige marked

Den svekkede norske kronen øker den norske konkurransekraften, samtidig vil torskekvoter som i 2015 er 10 prosent lavere enn i 2014 bidra til å øke prisen på fisken.

– Europa og spesielt Portugal er et svært viktig marked for norsk torsk. Dersom eurokursen holder seg, vil det ha en betydelig positiv effekt på verdiene som kommer til Norge, sier Ystmark.

Han legger vekt på at valutakurser likevel er noe som kan endre seg fort, både på grunn av endringer i oljeprisen og politiske forhold.

Ikke billigere fisk

Men til tross for de lyse utsiktene for norsk fiskeeksport, vil ikke norske forbrukere få billigere fisk i butikken.

– Vi har både en større etterspørsel etter laks enn produksjonen er, og en torske og sildekvote som er på vei ned. Dette gjør at fiskeprisene ikke nødvendigvis går ned, verken for norske eller utenlandske konsumenter, sier Ystmark.