Hopp til innhold

Vil ikke forby russernes omlasting av fisk på Svalbard: – Ingenting tyder på ulovlig fiske

Norske kystfiskere får ingen politisk støtte i sitt krav om at omlasting av russisk fisk i norske havområder må stoppes.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) har delt ut midler til likestillingsarbeid i fiskerinæringen.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth vil ikke stoppe russisk omlasting av fisk på Svalbard.

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge har god kontroll på våre havområdet, også med russiske fiskefartøy, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) til NRK.

I en omfattende kartlegging har NRK avslørt hvordan russiske fiskefartøy over flere år har brukt en fjord i Bellsundet på Svalbard, til å laste om fra havfisketrålere til lastefartøy for videre frakt.

Les også Satellittspor avslører russisk fiskemottak på Svalbard

Mars 2020, tråler og omlastningsskip i Recherchefjorden (Bellsundområdet) på Svalbard.

Mye av fisken fraktes til havnebyen Eemshaven i Nederland, der NRK har påvist at det foregår manglende havnestadskontroll.

Norges Kystfiskarlag organiserer 800 fiskere i den lille- og mellomstore kystfiskeflåten.

– Det skulle ikke vært lov med omlasting, der man bruker slike øde områder der norske myndigheter ikke har oversikt, mener leder i Kystfiskarlaget, Tom Vegard Kiil.

De mener norske myndigheter må stoppe omlastingen i Bellsundet, men får lite støtte fra det politiske miljøet.

Omlastingshavn

I 2023 skal russiske myndigheter selv ha rapportert omlasting av 41 millioner kilo torsk til ulike lasteskip som hadde ankret opp i Recherchefjorden i Bellsund på Svalbard.

Dette tilsvarer 20 prosent av den russiske totalkvoten for torsk i Barentshavet.

NRKs kartlegging viser at det i fjor var 36 turer med russiske lasteskip til den øde fjorden på Svalbard. Kystvakten sier de kontrollerte 13 omlastingsskip på Svalbard.

Tom Vegard Kiil mener omlastingsvirksomheten er ukjent for norske fiskere.

– Dette er et eksempel på hvor det er mulighetsrom for å undra fisk fra kvotene, mener han.

Sergej Sennikov er talsperson for Norebo, det største russiske fiskeriselskapet, som driver med omlasting ved Svalbard.

Sergej Sennikov er talsperson for Norebo, som er en av Russlands største fiskerikonsern.

Sergej Sennikov er talsperson for det russiske fiskerikonsernet Norebo, som kontrollers av russiske Vitaly Orlov.

Foto: privat

Han mener dagens kontroller har vært effektive i å hindre ulovlige fiske.

– Svalbard brukes ofte for omlasting av fangster. Hovedsakelig på grunn av bedre sjøsikkerhetsvilkår og nærheten til fiskefeltene. Fisk som omlastes ved Svalbard fraktes videre både til Russland og andre land, skriver Sergej Sennikov i Norebo i en e-post.

– Alle omlastingsoperasjoner til havs er underlagt sterk kontroll.

Geir Jørgensen, Rødt

Geir Jørgensen (Rødt) mener det neppe vil være fruktbart å forby omlastingen.

Foto: Dan Robert Larsen

Lite støtte til stopp i omlasting

Flere av de fiskeripolitiske talspersonene på Stortinget reagerer er overrasket over omlastingsvirksomheten.

Geir Jørgensen fra partiet Rødt, sier til NRK at kontrollen må styrkes.

Vi har i så mange år jobbet for å få slutt på denne omlastingen til havs, og heller få fisken fra de russiske trålerne levert over kai i Norge.

Han vil likevel ikke støtte et forbud mot omlasting.

Russland har rettmessig lov å høste av ressursene i Barentshavet og selge fisken. Et totalforbud for omlasting vil mest sannsynlig føre til at omlastingen flyttes inn i russisk sone, og da har norske kontrollmyndigheter ingen mulighet til å følge med, sier han.

Vil stenge havnene

Alfred Bjørlo er Venstres fiskeripolitiske talsperson. Han mener det er uholdbart at omlastingen på Svalbard foregår i et så stort omfang, med manglende kontroll.

Han vil heller ikke forby omlasting til havs.

Les også Russisk tråler unnlot å melde seg til kontroll – må punge ut med vel 300.000 kroner

Bilde av den russiske tråleren Dmitrij Kozjarskij.

Her er det ikke snakk om å forby omlasting. Her er det snakk om å føre kontroll med at den omlastingen som rapporteres er den som skjer.

I stedet vil han forby russiske fartøy tilgang på norske havner.

Regjeringen har dessverre sagt at Norge skal være et av veldig få land som fortsatt gir grønt lys og bukker og neier for å ta imot russisk landing av fisk.

– Alternativet rett og slett vil bli verre

Høyres fiskeripolitiske talsperson, Olve Grotle, sier til NRK at det alltid vil være en viss usikkerhet knyttet til fiskerikontroll, og at man trolig må akseptere det.

Han vil heller ikke stoppe omlastingen.

– Alternativet vil rett og slett bli verre. Vi risikerer da at fartøyene går i internasjonalt farvann, eller for den del inn i russisk sone, påpeker han.

AIS-spor av lasteskipet Canopus fra 2023

Etter omlasting fortsetter lasteskipene til Murmansk der større lasteskip frakter deler av fangsten til blant annet Nederland.

Foto: Openmaptiles / Kystdatahuset / Openmaptiles / Kystdatahuset

Vil presse Nederland

Geir Jørgensen (Rødt) sier han er rystet over den dårlige havnekontrollen i mottakshavner i Nederland.

Vi må øke kontrollvirksomheten både der det omlastes på Svalbard og vi må øke kontrollen i mottakshavnen i Nederland.

Her må norske myndigheter legge press på Nederland, som er havnestatsmyndighet, og sørge for at vi har en forsvarlig kontroll av hva som kommer på land, mener han.

Avviser dårlig kontroll

Norge har god kontroll på våre havområder, også med russiske fiskefartøy, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) til NRK.

Hun mener Fiskeridirektoratet har drevet kontroll av omlastingene over lang tid.

– De sier til meg at de ikke har sett noen endringer i fiskerimønstrene som tilsier at det foregår ulovlig fiske, understreker hun.

Hun avviser også at kontrollregimet ikke er godt nok.

– Vi har både fysiske kontroller av last og kontroll av fangstdagbøker, understreker hun.

Les også Redere frykter stans i fisket, ikke at Russland skroter fiskeriavtalen

Tråleren «Saami» foran skroghallen til Kimek i Kirkenes.

pAAIiompdzU KABELVÅG20021108: 
Russlands forhandlingsleder Anatolij Makojedov (til venstre) og kollega på norsk side, Jørn Krog ,undertegner det de begge karakteriserer som en historisk protokoll i fiskeriforhandlingene mellom Norge og Russland fredag ettermiddag.
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Russlands forhandlingsleder Anatolij Makojedov (til venstre) og kollega på norsk side, Jørn Krog, undertegnet det de begge karakteriserte som en historisk protokoll i fiskeriforhandlingene mellom Norge og Russland i 2018.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Kan skade fiskerisamarbeidet

Myrseth mener et forbud av omlasting kan skade fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland.

– Torsken er vår felles bestand, og en av måtene det gjøres på er å ha en fiskeriavtale med Russland.

Hun mener et forbud vil føre til mindre kontroll for norske myndigheter, og ikke mer.

– Vi risikerer at fartøyene går ut i internasjonal farvann. Da har vi mindre kontroll, og vi ønsker heller ikke å få flere fiskefartøy til våre havner.